Hallgeir Elstad

Prodekan - Fagseksjonen
Bilde av Hallgeir Elstad
English version of this page
Telefon +47 22850340
Mobiltelefon +47 90035470
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

Eg er fødd i Vestvågøy i 1964. Cand. theol. frå Universitetet i Oslo 1990, dr. theol. same stad 1998. Sidan 1992 tilsett ved Det teologiske fakultetet som stipendiat, amanuensisvikar, førstelektor og førsteamanuensis. Professor i norsk kyrkjehistorie sidan 2009. Rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), Tromsø 2004-05. Professor II ved Institutt for historie og religionsvitskap ved Universitetet i Tromsø 2011-14. Prodekan ved TF 2012-18 (studiedekan 2012-14, forskingsdekan 2015-18). Medredaktør av Teologisk Tidsskrift frå 2015.

Doktoravhandling: "...en Kraft og et Salt i Menigheden..." Ein studie av dei såkalla "johnsonske prestane" i siste halvpart av 1800-talet i Noreg (1997). Avhandlinga er publisert på UniPub i 2000. 

Faglege interesser

Har i hovudsak arbeidd med nyare norsk kyrkjehistorie. Kompetansen ligg vesentleg innanfor det 19. og 20. hundreåret.

Undervisning

Underviser mellom anna på desse emna:

TEOL4004 Historiske perspektiv på nordisk protestantisme

TFF1001 Kristendommen - en historisk innføring

TFF3001 Humanisme, sekularitet og religion

DIAK1001 Diakoni i teologisk, etisk og historisk lys

LES4200 Religiøst og livssynsbasert lederskap i en norsk kontekst

Anna

Eg er ordinert prest i Den norske kyrkja (1990), har vore feltprest og er vikarprest.

Artikkel på Wikipedia

Emneord: Kirkehistorie, Nordisk kirkehistorie, Moderne norsk kirkehistorie, Nordisk protestantisme, Pietisme, Ekklesiologi

Publikasjoner

 • Elstad, Hallgeir (2021). Pest og kolera, spanskesjuka og kyrkja. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. 126(1), s. 14–30. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2021-01-03.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Hans Egede - fra Lofot-prest til "Grønlands apostel". I Rydstrøm-Poulsen, Aage; Reimer, Gitte Adler & Lauritsen, Annemette Nyborg (Red.), Tro og samfund i Grønland i 300-året for Hans Egedes ankomst. Aarhus Universitetsforlag. ISSN 978-87-7219-456-1. s. 41–56.
 • Elstad, Hallgeir & Thorkildsen, Dag (2020). Farewell to the State Church: Multi-religious Norway. Kirchliche Zeitgeschichte. ISSN 0932-9951. 33(1), s. 213–224. doi: 10.13109/KIZE.2020.33.1.213.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Folkekyrkje i endring: Kyrkjetypologiar og auka gudstenestedeltaking . Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 9(2), s. 7–21. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2020-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Elstad, Hallgeir & Krumsvik, Per Arne (2020). The Salvation Army and the Norwegian Church resistance. Kirchliche Zeitgeschichte. ISSN 0932-9951. 32(2), s. 379–404. doi: 10.13109/KIZE.2019.32.2.379.
 • Elstad, Hallgeir (2020). "Når me heime heldt kor". Historisk perspektiv på salmane si rolle i trusopplæringa. I Strauman, Ragnhild & Krupka, Bernd (Red.), Sang for livet! Salmene og sangen i Den norske kirkes trosopplæring. IKO-forlaget A/S. ISSN 978-82-8249-419-9. s. 68–89.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Hans Barlien og religionen. I Selliaas, Arnt-Erik & Storøy, Carl Ivar (Red.), Hans Barlien denne forunderlige Mand. Embla Akademisk. ISSN 978-82-93689-05-8. s. 213–321.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Celebrating Protestantism? The Reformation Anniversaries in Norway in 1917 and 1937. I Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir & Oftestad, Eivor Andersen (Red.), Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISSN 978-3-11-059828-5. s. 311–328. doi: 10.1515/9783110600544-018.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aschim, Anders; Afset, Bente Mari; Elstad, Hallgeir & Løvlie, Birger (2022). Faith, Language, History. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202738730. 301 s.
 • Elstad, Hallgeir & Halse, Per (2021). Norsk kristendomshistorie . Det Norske Samlaget. ISBN 9788234005039. 319 s.
 • Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir & Oftestad, Eivor Andersen (2019). Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter (De Gruyter). ISBN 978-3-11-059828-5.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aschim, Anders; Afset, Bente Mari; Elstad, Hallgeir & Løvlie, Birger (2022). Fredsæl forskar og fagfelle. I Aschim, Anders; Afset, Bente Mari; Elstad, Hallgeir & Løvlie, Birger (Red.), Faith, Language, History. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202738730. s. 7–9. doi: 10.23865/noasp.165.
 • Elstad, Hallgeir & Granerød, Gard (2022). Ein prestespegel frå reformasjonshundreåret. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 11, s. 4–5. doi: 10.18261/tt.11.1.1.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Om Kristi himmelfartsdag. [Radio]. Finnmarkssendinga.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Finland, Christianity in. I Louth, Andrew (Red.), The Oxford Dictionary of the Christian Church. Fourth Edition.. Oxford University Press. ISSN 9780199642465.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Lithuania: the history of the Church in . I Louth, Andrew (Red.), The Oxford Dictionary of the Christian Church. Fourth Edition.. Oxford University Press. ISSN 9780199642465.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Latvia: the history of the Church in . I Louth, Andrew (Red.), The Oxford Dictionary of the Christian Church. Fourth Edition.. Oxford University Press. ISSN 9780199642465.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Estonia: the history of the Church in . I Louth, Andrew (Red.), The Oxford Dictionary of the Christian Church. Fourth Edition.. Oxford University Press. ISSN 9780199642465.
 • Elstad, Hallgeir (2022). The Baltic States, Christianity in. I Louth, Andrew (Red.), The Oxford Dictionary of the Christian Church. Fourth Edition.. Oxford University Press. ISSN 9780199642465.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Kirken trenger kompetansen. Avisa Vårt land.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Olavsarven i norsk kirkehistorie etter reformasjonen.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Gerhard Schønings reiser i Norge i årene 1773-1775.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Gerhard Schøning og Nord-Noreg.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Homokampen i kirken. [Radio]. Ekko.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Homokampen i kirka. [Radio]. Ekko.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Då kyrkja fekk monopol på tru. [Radio]. Kompass.
 • Elstad, Hallgeir (2022). Hans Nielsen Hauge - religiøs vekkjar og næringslivsgründar.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Hans Nielsen Hauge - folkevekkjar og industrigründar. Kristne arbeidere. ISSN 0803-7043.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Rekrutterer dei teologiske fakulteta "sine eigne"? [Avis]. Vårt Land.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Derfor er Fjære kirke så unik. [Avis]. Vårt Land.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Mener "profetveien" svekker presteprofesjonen. [Avis]. Vårt Land.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Godkjenning som prest på bakgrunn av særlige kvalifikasjoner. [TV]. Dagsnytt 18.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Helvetesdebatt. [Radio]. Kompass.
 • Granerød, Gard & Elstad, Hallgeir (2021). Nasjon og religion. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 10(4), s. 176–177. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2021-04-01.
 • Elstad, Hallgeir & Granerød, Gard (2021). Dåp i folkekyrkja. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 10(3), s. 120–121. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2021-03-01.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Forkynning og hermeneutikk - strekar av TF-historia. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 15–26.
 • Granerød, Gard & Elstad, Hallgeir (2021). Gudsforlatthet, den stille uken og tenebrae-tidebønnene. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 10(2), s. 62–63. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2021-02-01.
 • Elstad, Hallgeir & Granerød, Gard (2021). «Gud til ere och kircken til en liden beprydelse». Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 10(1), s. 4–5. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2021-01-01.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Prest og prestegård.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Frå statsreligion til "Noregs Folkekyrkje" - noko om korleis vi kom dit vi er. I Bjelland, Jens A.; Dahle, Øystein & Askeland, Harald (Red.), Ledelse og organisering i kristne virksomheter. KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter. ISSN 978-82-7991-254-5. s. 10–25.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Hans Nielsen Hauge i Nord-Norge. Lofotposten.no.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Norsk katekismetradisjon og det fjerde bodet. Frå Luther til Pontoppidan.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Vern presteprofesjonen! Dagen : kristelig dagblad. ISSN 0805-4738.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Hans Nielsen Hauges reise i Nord-Norge. Bladet Vesterålen. ISSN 1891-6147.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Den norske presten i eit profesjonsperspektiv - historiske linjer.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Hans Nielsen Hauge i norsk kirkehistorieskrivning.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Kirkelig organisering.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Hans Nielsen Hauge - 250 år siden hans fødsel: Hvem var han?
 • Elstad, Hallgeir (2021). Hans Nielsen Hauge - vekkelsesleder og næringslivsgründer.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Tor Aukrust som nasjonal strateg.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Hans Nielsen Hauges reise og virksomhet i Nord-Norge.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Regionale prestedynasti i Trondheim stift.
 • Elstad, Hallgeir (2021). Mikael Hertzberg – prest i Hadsel, sosial entreprenør og økumen . Hofdasegl. Årbok for Hadsel historielag. 66, s. 317–330.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Salmebokjubileet 2020: Landstads kirkesalmebok og M.B. Landstad som salmediktar.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Knut Dørum og Helje Kringlebotn Sødal (red.) Hans Nielsen Hauge: Fra samfunnsfiende til ikon Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2017. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 9(2), s. 71–73. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2020-02-06.
 • Elstad, Hallgeir & Filtvedt, Ole Jakob (2020). Prestegardar, prestegardsgods og opplysning. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 9(4), s. 197–198. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2020-04-01.
 • Filtvedt, Ole Jakob & Elstad, Hallgeir (2020). Pave, prest og paratekst. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 9(3), s. 146–147. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2020-03-01.
 • Elstad, Hallgeir & Filtvedt, Ole Jakob (2020). Kyrkja og tidlegare pandemiar. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 9(1), s. 4–5. doi: 10.18261/issn.1893-0271-2020-01-01.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Spanskesjuka i Borge 1918-1919. Lofotr. årbok for Vestvågøy historielag. 43, s. 54–58.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Mikael Hertzberg - prest i Hadsel, sosial entreprenør og økumen.
 • Elstad, Hallgeir (2020). "...denne fæle pestsjuka, som tok så mange liv" - kyrkja under spanskesjuka. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 85–97.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Bibeln i den nordiske välfärdsstaten. Svensk kyrkotidning. ISSN 0346-2153. 116(11), s. 305–306.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Gerhard Schøning - lofotingen som vart Danmark-Noregs fremste historikar. Haaløygminne : Håløygminne. ISSN 0333-0931. 25(4), s. 547–552.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Biografier, transkriberinger, bibliografier og kontekstopplysninger om epitafiene fra Stavanger og Trondheim stift 1537-1700 i Digital katalog over norske epitafier.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Den norske kyrkjekampen og freden i 1945.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Det grundtvigianske fakultet.
 • Elstad, Hallgeir & Elstad, Siv Hege Henriksen (2020). Framtid og håp - en vandring i påsken. Vesterålens Avis. s. 16–17.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Kirken som skip og skipet i kirken.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Nordnorsk folkereligiøsitet.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Gudstjenester folk vil ha.
 • Elstad, Hallgeir & Filtvedt, Ole Jakob (2019). Kristen tro og stoisk filosofi. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 8(4), s. 218–218.
 • Elstad, Hallgeir & Filtvedt, Ole Jakob (2019). Reformasjon og skole. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 8(3), s. 155–155.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Reformasjonsdagen, torsdag 31. oktober 2019. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 45–47.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Presteslekta Pheiff og Althandt i Nord-Borge. Lofotr. årbok for Vestvågøy historielag. s. 50–55.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Protestantismen som føresetnad for velferdsstaten. Lofotposten.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen: Da Gud skiftet mening: Femti år som forandret kirken. Oslo: Cappelen Damm 2018. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Jan Arild Holbek: Rådet som forandret kirken. Kirkerådet gjennom 50 år. Oslo: Verbum 2019. Kirke og kultur. ISSN 0023-186X. s. 377–380. doi: 10.18261/issn.1504-3002-2019-04-08.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Bryllup - kristendommen. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2019). Store norske leksikon AS. doi: https%3A/snl.no/bryllup_-_kristendommen.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Dødsritualer - kristendommen. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2019). Store norske leksikon AS.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Bibelen i kulturen.
 • Elstad, Hallgeir (2019). ”Paa Hassel jeg allerførst fæster min Fod” - Hadsel prestegjeld etter reformasjonen.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Kirken og velferdsstaten.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Protestantismen som føresetnad for den nordiske velferdsstaten.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Bokmelding: Nordlandsliv. Stille Stunder. ISSN 1892-5103. Juni, s. 8–10.
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2019). Augustins Bekjennelser. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 8(2), s. 79–80.
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2019). Buddhistmisjonen og kirkestriden. Teologisk Tidsskrift. ISSN 1893-0263. 8(1), s. 4–5.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Ole Tobias Olsen - prest og multitalent.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Vil sikre biskopens uavhengighet. Avisa Vårt land.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Kva var reformasjonen?
 • Elstad, Hallgeir (2018). I Luthets fotspor: Erfurt - Wittenberg - Wartburg.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Some critical remarks to the three-volume series "History of Global Christianity".
 • Elstad, Hallgeir (2018). Konfirmasjon. I Bolstad, Erik (Red.), Store norske leksikon (snl.no 2018). Store norske leksikon AS. doi: https%3A/snl.no/konfirmasjon.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Kirke og politikk - noen historiske perspektiver.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Hundre år siden Frogner kirke brant. Romerikes Blad.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Ikkje motsetnader. Avisa Vårt land.
 • Elstad, Hallgeir (2018). 25 år siden vigslingen av den første kvinnelige biskop. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 13–15.
 • Elstad, Hallgeir & Bonden, Ole Kristian (2018). Sevat Lappegard - 70 år. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 3–4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:09 - Sist endret 16. aug. 2021 14:37

Prosjekter