Hallgeir Elstad

Professor - Fagseksjonen
Image of Hallgeir Elstad
Norwegian version of this page
Phone +47 22850340
Mobile phone +47 90035470
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Academic interest/research areas

Church History, Modern Norwegian Church History, Nordic Protestantism, Pietism, Ecclesiology, Education and Religion

Education:

 • 2004 - History, Volda college
 • 2000 - University pedagogics, University of Oslo
 • 1998 - Dr. theol., Faculty of Theology, University of Oslo
 • 1992 - Recent Gothic Paleography, University of Oslo
 • 1990 - Practical-theological seminar (PTS)
 • 1990 - Cand. theol., Faculty of Theology (TF), University of Oslo (UiO)

Ordained to work as a priest 1990

Work experience:

 • 2009 - Professor of Norwegian Church History, TF/UiO
 • 2011-2014 - Professor II, University of Tromsø
 • 2006-2009 - Associate professor (førsteamanuensis), TF/UiO
 • 2005-2006 - Associate professor, TF/UiO
 • 2004-2005 - Dean of The Northern Norway Educational Centre of Practical Theology, Tromsø (KUN)
 • 2003-2004 - Associate professor, TF/UiO
 • 2003 - Administrative head, Program for religious studies, UiO
 • 2001-2004 - Project head, educational project ”Liturgy and everyday life” for priest, Hamar diocese, PTS
 • 1999-2003 - Associate professor, TF/UiO
 • 1998-1999 - Associate professor, TF/UiO
 • 1997 - Engaged at PTS
 • 1995-1997 - Scholarship, Norwegian Research Council/TF
 • 1994-1995 - Assistant professor (substitute), TF/UiO
 • 1992-1994 - Scholarship, Church history, Norwegian Research Council

Books/dissertations:

 • “Folkekirke nå”. Co-editor together with Stephanie Dietrich; Beate Fagerli & Vidar Leif Haanes. Verbum Akademisk, Oslo, 2015.
 • “Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret”. Co-editor together with Tarald Rasmussen. Unipub forlag, Oslo, 2011.
 • “I dialog. Norsk kyrkjeakademi 1956-2006”. Tapir, Trondheim, 2006.
 • “Nyare norsk kristendomshistorie”. Fagbokforlaget, Bergen, 2005.
 • “Illustrert norsk kristendomshistorie”. Together with Per Halse. Fagbokforlaget, Bergen 2002.
 • “…en Kraft og et Salt i Menigheden”. Ein studie av dei såkalla “johnsonske prestane i siste halvpart av 1800-talet i Noreg. Unipub forlag, Oslo, 2000 (Doctoral dissertation).
 • “…midt i den norske kirke”. Det praktisk-teologiske seminar gjennom 150 år, 1848-1998. Det praktisk-teologiske seminars skriftserie nr. 3, Oslo, 1998.
Tags: Church History, Modern Norwegian Church History, Nordic Protestantism, Pietism, Ecclesiology, Education and Religion

Publications

 • Elstad, Hallgeir (2020). "Når me heime heldt kor". Historisk perspektiv på salmane si rolle i trusopplæringa, I: Ragnhild Strauman & Bernd Krupka (red.),  Sang for livet! Salmene og sangen i Den norske kirkes trosopplæring.  IKO-forlaget A/S.  ISBN 978-82-8249-419-9.  Kapittel 3.  s 68 - 89
 • Elstad, Hallgeir (2019). Celebrating Protestantism? The Reformation Anniversaries in Norway in 1917 and 1937, In Sivert Angel; Hallgeir Elstad & Eivor Andersen Oftestad (ed.),  Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-059828-5.  XV.  s 311 - 328
 • Elstad, Hallgeir (2019). Hans Barlien og religionen, I: Arnt-Erik Selliaas & Carl Ivar Storøy (red.),  Hans Barlien denne forunderlige Mand.  Embla Akademisk.  ISBN 978-82-93689-05-8.  II Noen persektiver på Hans Barlien og hans samtid.  s 213 - 321
 • Elstad, Hallgeir & Krumsvik, Per Arne (2018). Frelsesarmeen og den norske kirkekampen. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap.  ISSN 1504-6605.  (2-3), s 48- 65 Full text in Research Archive.
 • Elstad, Hallgeir (2017). "Her maatte Reformationen med Tvang indføres". Reformasjonen i norske skolebøker, I: Tarald Rasmussen & Ola Tjørhom (red.),  Reformasjonen i nytt lys.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  Kapittel 8.  s 213 - 244

View all works in Cristin

 • Angel, Sivert; Elstad, Hallgeir & Oftestad, Eivor Andersen (ed.) (2019). Were We Ever Protestants? : Essays in Honour of Tarald Rasmussen. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-059828-5.

View all works in Cristin

 • Elstad, Hallgeir (2020). "Danne sig til duelige Kirkens og Statens Tjenere".
 • Elstad, Hallgeir (2020). Den norske kyrkjekampen og freden i 1945.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Det grundtvigianske fakultet.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Gudstjenester folk vil ha.
 • Elstad, Hallgeir (2020). "Han talte god latin" - teologiutdannelsen i universitetets første år.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Kirken som skip og skipet i kirken.
 • Elstad, Hallgeir (2020). Nordnorsk folkereligiøsitet.
 • Elstad, Hallgeir & Elstad, Siv Hege Henriksen (2020). Framtid og håp - en vandring i påsken. Vesterålens Avis.  s 16- 17
 • Elstad, Hallgeir (2019). Bibelen i kulturen.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Bokmelding: Nordlandsliv. Stille Stunder.  ISSN 1892-5103.  Juni, s 8- 10
 • Elstad, Hallgeir (2019). Bryllup - kristendommen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2019).  Store norske leksikon AS.  Leksikonartikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Dødsritualer - kristendommen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2019).  Store norske leksikon AS.  Leksikonartikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Jan Arild Holbek: Rådet som forandret kirken. Kirkerådet gjennom 50 år. Oslo: Verbum 2019. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  s 377- 380 . doi: https://doi.org/10.18261/issn.1504-3002-2019-04-08
 • Elstad, Hallgeir (2019). Kirken og velferdsstaten.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Ole Tobias Olsen - prest og multitalent.
 • Elstad, Hallgeir (2019). ”Paa Hassel jeg allerførst fæster min Fod” - Hadsel prestegjeld etter reformasjonen.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Presteslekta Pheiff og Althandt i Nord-Borge. Lofotr. årbok for Vestvågøy historielag.  s 50- 55
 • Elstad, Hallgeir (2019). Protestantismen som føresetnad for den nordiske velferdsstaten.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Protestantismen som føresetnad for velferdsstaten. Lofotposten.  s 8
 • Elstad, Hallgeir (2019). Reformasjonsdagen, torsdag 31. oktober 2019. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (4), s 45- 47
 • Elstad, Hallgeir (2019). Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen: Da Gud skiftet mening: Femti år som forandret kirken. Oslo: Cappelen Damm 2018. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.
 • Elstad, Hallgeir (2019). Vil sikre biskopens uavhengighet. Avisa Vårt land.
 • Elstad, Hallgeir & Filtvedt, Ole Jakob (2019). Kristen tro og stoisk filosofi. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  8(4), s 218- 218
 • Elstad, Hallgeir & Filtvedt, Ole Jakob (2019). Reformasjon og skole. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  8(3), s 155- 155
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2019). Augustins Bekjennelser. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  8(2), s 79- 80
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2019). Buddhistmisjonen og kirkestriden. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  8(1), s 4- 5
 • Elstad, Hallgeir (2018). 25 år siden vigslingen av den første kvinnelige biskop. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 13- 15
 • Elstad, Hallgeir (2018). "Aat Nidarosdomen maa berre det beste vera godt nok" - Hagbart Elstad om orgelet i Nidarosdomen, I: Kjell Thore Sletteng (red.),  Årboka Lófotr.  Vestvågøy Historielag.  ISBN 978-82-92353-18-9.  Orgelet i Nidarosdomen.  s 108 - 112
 • Elstad, Hallgeir (2018). Birgitta Brodd: Ärkebiskop Erling Eidem i kyrkostrid och världskrig. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(01)
 • Elstad, Hallgeir (2018). Då Stamsund kyrkje skulle ha orgel, I: Magnus Eilertsen (red.),  Årboka for Lofoten.  Eilertsen Forlag.  ISBN 9788299941754.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Einar Billings folkekyrkjevisjon. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 49- 57
 • Elstad, Hallgeir (2018). Hundre år siden Frogner kirke brant. Romerikes Blad.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Hvordan jubilerte vi før? Norske reformasjonsfeiringer i 1917 og 1937.
 • Elstad, Hallgeir (2018). I Luthets fotspor: Erfurt - Wittenberg - Wartburg.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Ikkje motsetnader. Avisa Vårt land.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Kirke og politikk - noen historiske perspektiver.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Kommentar "Religion og humor".
 • Elstad, Hallgeir (2018). Konfirmasjon, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  Leksikonartikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Kva var reformasjonen?.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Kyrkjeleg dåp og avtradisjonalisering. Lofotposten.
 • Elstad, Hallgeir (2018). Some critical remarks to the three-volume series "History of Global Christianity".
 • Elstad, Hallgeir & Bonden, Ole Kristian (2018). Sevat Lappegard - 70 år. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 3- 4
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Det trykte ordet. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(4), s 223- 224
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Paulus, Luther, Berggrav og Bonhoeffer. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(1), s 4- 5 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-01-01
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Reformasjonen og språket. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(3), s 165- 166
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Reformasjonsjubileer. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(2), s 100- 101 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-02-01
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Elstad, Hallgeir (2018). Sjømannskirke, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  Leksikalsk innførsel.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Elstad, Hallgeir (2018). Sjømannskirken, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  Leksikalsk innførsel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). 500 år med Martin Luther. Romerikes Blad.
 • Elstad, Hallgeir (2017). 500 år sidan reformasjonen. Lofotposten.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Aage Samuelsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Andreas Seierstad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Anton Fridrichsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Arvid Nergård, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Aslak Liestøl. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Bjørn Kornerup, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Brynjulv Gjerdåker. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Børre Knudsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Carl Peter Parelius Essendrop, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår: Danske reformationsfejringer gennem 400 år. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2015. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  s 90- 91
 • Elstad, Hallgeir (2017). Christen Brun, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Claus Frimann. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Dagfinn Rian, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Den norske kyrkja og endringane 1. januar 2017. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Den stille uke, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Det praktisk-teologiske seminar, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eidsvoll offentlege landsgymnas. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eit historisk blikk på norske reformasjonsfeiringar - 1617-2017.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eit historisk blikk på reformasjonsmarkeringane i Lofoten: Feiringene av den lutherske reformasjon, I: Magnus E Eilertsen (red.),  Årboka for Lofoten 2018.  Eilertsen Media.  ISBN 978-82-999417-4-7.  Artikkel.  s 32 - 43
 • Elstad, Hallgeir (2017). Frederik Wilhelm Klumpp Bugge, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Fridtjov Søiland Birkeli, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 13. desember). Frå Lussi til Lucia. [Internett].  Heimesida til Det teologiske fakultet.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Gabriel Skagestad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Gabriel Øidne. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hallfrid Christiansen. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Halvor Olsen Folkestad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hans Nielsen Hauge - "Norges Martin Luther" - og hans betydning for demokratiutviklingen i vårt land.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Herborg Finnset, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hva betyr Luther for oss i dag?.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 23. april). Hva tror du på, Hallgeir Elstad?. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 26. november). Hvorfor er ateister så sinte?. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Innføringen av reformasjonen i Norge og lokalt på Romerike.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ivar Braut, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jean, Calvin. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jens Frølich Tandberg, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johan Bernitz Hygen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johan Peter Lunde, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Eidnes. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Hygen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Ording, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Smemo, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jødane sin veg gjennom historia.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kari Veiteberg, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 19. mars). Kirka og Snåsamannen. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:09 PM - Last modified Sep. 27, 2019 1:59 PM