Hallgeir Elstad

Pro-Dean - Fagseksjonen
Image of Hallgeir Elstad
Norwegian version of this page
Phone +47-22850340
Mobile phone +47-90035470
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Publications

 • Elstad, Hallgeir (2017). "Her maatte Reformationen med Tvang indføres". Reformasjonen i norske skolebøker, I: Tarald Rasmussen & Ola Tjørhom (red.),  Reformasjonen i nytt lys.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  Kapittel 8.  s 213 - 244

View all works in Cristin

 • Elstad, Hallgeir (2018). Einar Billings folkekyrkjevisjon. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (2), s 49- 57
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Det trykte ordet. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(4), s 223- 224
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Paulus, Luther, Berggrav og Bonhoeffer. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(1), s 4- 5 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-01-01
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Reformasjonen og språket. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(3), s 165- 166
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2018). Reformasjonsjubileer. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  7(2), s 100- 101 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2018-02-01
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Elstad, Hallgeir (2018). Sjømannskirke, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  Leksikalsk innførsel.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin & Elstad, Hallgeir (2018). Sjømannskirken, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2018).  Store norske leksikon AS.  Leksikalsk innførsel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). 500 år med Martin Luther. Romerikes Blad.
 • Elstad, Hallgeir (2017). 500 år sidan reformasjonen. Lofotposten.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Aage Samuelsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Andreas Seierstad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Anton Fridrichsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Arvid Nergård, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Aslak Liestøl. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Bjørn Kornerup, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Brynjulv Gjerdåker. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Børre Knudsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Carl Peter Parelius Essendrop, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår: Danske reformationsfejringer gennem 400 år. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2015. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  s 90- 91
 • Elstad, Hallgeir (2017). Christen Brun, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Claus Frimann. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Dagfinn Rian, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Den norske kyrkja og endringane 1. januar 2017. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Den stille uke, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Det praktisk-teologiske seminar, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eidsvoll offentlege landsgymnas. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eit historisk blikk på norske reformasjonsfeiringar - 1617-2017.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eit historisk blikk på reformasjonsmarkeringane i Lofoten: Feiringene av den lutherske reformasjon, I: Magnus E Eilertsen (red.),  Årboka for Lofoten 2018.  Eilertsen Media.  ISBN 978-82-999417-4-7.  Artikkel.  s 32 - 43
 • Elstad, Hallgeir (2017). Frederik Wilhelm Klumpp Bugge, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Fridtjov Søiland Birkeli, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 13. desember). Frå Lussi til Lucia. [Internett].  Heimesida til Det teologiske fakultet.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Gabriel Skagestad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Gabriel Øidne. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hallfrid Christiansen. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Halvor Olsen Folkestad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hans Nielsen Hauge - "Norges Martin Luther" - og hans betydning for demokratiutviklingen i vårt land.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Herborg Finnset, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hva betyr Luther for oss i dag?.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 23. april). Hva tror du på, Hallgeir Elstad?. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 26. november). Hvorfor er ateister så sinte?. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Innføringen av reformasjonen i Norge og lokalt på Romerike.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ivar Braut, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jean, Calvin. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jens Frølich Tandberg, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johan Bernitz Hygen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johan Peter Lunde, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Eidnes. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Hygen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Ording, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Johannes Smemo, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jødane sin veg gjennom historia.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kari Veiteberg, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017, 19. mars). Kirka og Snåsamannen. [Radio].  NRK: Mellom himmel og jord.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kristen troslære, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kristi himmelfartsdag, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kristne trossamfunn, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kvifor Ordo Crucis?.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Langfredag, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Lars Inge Magerøy: Munken som endret Europa: Reformatoren Martin Luther. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 269- 271 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-09
 • Elstad, Hallgeir (2017). Leif Ottersen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Martin Luther og reformasjonen. Lofot-tidende.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Mikkel Bjønness-Jacobsen, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Norske reformasjonsfeiringer - med fokus på jubileene i 1817 og 1917..
 • Elstad, Hallgeir (2017). Notto Reidar Thelle, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ola M. Steinholt, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Palmesøndag, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Per Arne Dahl, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Per Halse: Peter Hognestad: Språkstrid og heilag fred. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 262- 265 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-07
 • Elstad, Hallgeir (2017). Per Juvkam, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Peter Wilhelm Bøckman, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Protestantisme. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Påskedag, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Påsken i norsk folketradisjon.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ragnar Skouge Leivestad, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjon, undervisning og skole.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsdagen. Reformasjonsbloggen - Det teologiske fakultet (UiO).
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsforedrag.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsjubileet - 500 år siden Luthers 95 teser.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonspreken.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformation without a Reformer. The History of the Reformation in Norway.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reidar Hauge, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Skjærtorsdag, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Stamsund kyrkje - 80 år. Lofotposten.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Tesene på døren (og skriften på veggen). Tidligere reformasjonsjubileer med særlig vekt på jubileene i 1817 og 1917..
 • Elstad, Hallgeir (2017). The Reformation Anniversaries 1817 and 1917 in Norway with emphasis on the University‘s role.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Tor Singsaas, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Tord Godal, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Torgny Bohlin, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Treenigheten, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Troms offentlege landsgymnas. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Trond Laksaa m. flere: Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Kampen for lesbiske og homofile i kirken. Utgitt av Åpen kirkegrupoe 2016.. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 95- 100
 • Elstad, Hallgeir (2017). Trygve Ræder. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Ulrich Zwingli. Allkunne.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Wilhelm Bøckman, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir & Flottorp, Gordon (2017). Biskop, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Jubileum i skyggen. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(4), s 278- 278
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Luther, Skriften og reformasjonsjubileet. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(1), s 5- 6
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Luthers dåpsteologi i økumenisk kontekst. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 174- 175 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-01
 • Elstad, Hallgeir; Molland, Einar & Bloch-Hoell, Nils Egede (2017). Johan Christian Heuch, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 4:09 PM - Last modified Aug. 17, 2015 6:01 PM