Bidragsytere

Publisert 2. sep. 2013 18:42

Knut W Ruyter er professor II i etikk på Det teologiske fakultet

Publisert 2. sep. 2013 18:42

Katarina Westerlund er dosent og lektor i systematisk teologi ved Det teologiske fakultet i Uppsala

Publisert 2. sep. 2013 18:42

Halvor Nordhaug er biskop i Bjørgvin bispedømme.

Publisert 2. sep. 2013 18:42

Martin Ravndal Hauge er seniorprofessor i Det gamle testamentet på Det teologiske fakultet.

Publisert 2. sep. 2013 18:41

Åste Dokka er stipendiat ved Det teologiske fakultet

Publisert 2. sep. 2013 18:41

Svein Aage Christoffersen er professor i etikk, religionsfilosofi og fundamentalteologi ved Det teologiske fakultet