Knut W. Ruyter

Knut W Ruyter er professor II i etikk på Det teologiske fakultet

Ruyter har særlig interessert seg for praktiske tilnærminger til etikk, særlig kasuistikk. Av områder har han arbeidet særlig med forskningsetikk, profesjonsetikk og helsefaglig (klinisk) etikk.  

Ruyter er utdannet som teolog fra Weston School of Theology i USA (M.Div., 1983, Th.M., 1984) og fra Universitetet i Oslo, (dr. philos., 1995). Avhandlingen var om kasuistikk som en saksbasert tilnærming til etikk. Stipendiat ved Senter for medisinsk etikk ved UiO fra 1989-1994.

Ansatt som sekretariatsleder for Den nasjonale forskningsetiske komite for medisin fra 1996 til 2009 og ble tilsatt som professor II ved Det teologiske fakultet fra 2001. Er nå ansatt som avdelingsdirektør for REK sør-øst ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. REK står for de regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk.  

Publisert 2. sep. 2013 18:42 - Sist endret 17. okt. 2017 06:50