Halvor Nordhaug

Halvor Nordhaug er biskop i Bjørgvin bispedømme.

Nordhaug er uteksaminert fra Menighetsfakultetet i 1978 og ble ordinert til prest i Fredrikstad Domkirke 1979.

I 1980 var han feltprest på Heistadmoen, og var deretter prest for norske studenter i utlandet 1981-1986. Han var teologisk konsulent i Mellomkirkelig Råd 1986-1991 og kapellan i Ås menighet 1991-1995 før han ble rektor på Det teologiske Menighetsfakultets praktisk-teologiske seminar fra 1995. Nordhaug ble innsatt som biskop i Bjørgvin 8. mars 2009.

Fra 1993 til 2009 var Nordhaug redaktør av Luthersk Kirketidende.

Kilde wikipedia

Publisert 2. sep. 2013 18:42 - Sist endret 17. okt. 2017 06:50