Åste Dokka

Åste Dokka er stipendiat ved Det teologiske fakultet

Kilde: UiO

Dokka ble i 2006 cand. theol. ved Det teologiske fakultet, med utvekslingsopphold i København og Sør-Afrika. Hun er ordinert prest i Den norske kirke og har tidligere arbeidet i Kultur- og kirkedepartementet, som kapellan og som studentprest. Dokka fikk universitetsstipend ved TF i 2008. 

Ved Det teologiske fakultet arbeider hun nå med prosjektet: I Kristus er det ikke kvinne eller mann – frelse i lys av samtidens diskurs om subjektet og subjektets kjønnethet.

Publisert 2. sep. 2013 18:41 - Sist endret 13. des. 2018 12:26