English version of this page

Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society (GOBA) (avsluttet)

Som den dominerende religiøse retningen i Norge har protestantismen en særstilling i samfunnet. Hvilke mekanismer ligger under det forenklete synet på religion som 'god' eller 'dårli'g i dagens samfunn? Prosjektet skal undersøke hvordan synet på ulike religioner dannes i Norge sammenlignet med andre land med et tilsvarende religiøst mangfold. Detaljert informasjon om prosjektet finnes på våre engelske nettsider.

Akershus festning og slottskirke. Foto: flickr

Om prosjektet

Good Protestant, Bad Religion? setter søkelyset på hvordan Norge som et land med en lang og særpreget protestantisk religiøs arv håndterer tiltakende religiøst mangfold på ulike samfunnsområdet. Til grunn for prosjektet ligger en hypotese om at majoritetsreligioner som den norske protestantismen skaper visse modeller for religiøsitet, både i akademia, forvaltningen, mediene og politikken, men også i samfunnet mer generelt, og at slike modeller tenderer mot å dele inn andre religioner i 'gode' og 'dårlige', alt etter hvor godt de samsvarer med majoritetsreligionen. Prosjektet tar sikte på å prøve ut denne hypotesen på flere ulike samfunnsområder gjennom fire underprosjekter som sammenligner Norge med andre land med lignende utfordringer. Disse underprosjektene er nærmere beskrevet på prosjektets engelske nettsider.

Finansiering

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd gjennom SAMKUL-programmet (Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger).

 

 

Emneord: Sekularitet, Religion og politikk, Protestantisme
Publisert 17. nov. 2014 19:53 - Sist endret 23. feb. 2021 12:59