Siste publikasjoner - Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society (GOBA)

Artikler

Bokkapitler

Antologier

Wyller, Trygve E., Hans-Joachim Sander og Kaspar Villadsen (red.). [forthcoming, 2015]. Spaces of Others. A praxis-based outline for a new theorization on hospitality and the heterotopic. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht

Bloggposter

Wyller, Trygve E. [23.06.2015] How to post-colonialize discussions on Protestantization?, 'ongoing research' blogginnlegg på GOBA-bloggen

Årsheim, Helge. [04.06.2015] Hva slags monster, hvilken religion?, 'akademikerstafetten' hos religioner.no 

Årsheim, Helge. [05.03.2015] Formatting Islam in Austria, 'shortform' blogginnlegg på GOBA-bloggen