"Fenomenet Bibelen"

Bibelen preger vår kultur, og det vil være vanskelig å forestille seg kristendommen uten Bibelen. Likevel er ikke bibelkunnskapene våre all verdens. Det ønsker Petter Skippervold å gjøre noe med.

Utsnitt av forsiden på boken Fenomenet Bibelen

-Bibelkunnskapene våre har endret seg. Bibelfortellingene har ikke den plassen de en gang hadde i skolen, og i kirkene leses jo bare små tekstutdrag. Samtidig lever historiene fra Bibelen i beste velgående, men med nye avsendere, sier Petter Skippervold. Han har skrevet en bok med tittelen «Fenomenet Bibelen».

Skippervold er phd-stipendiat på TF, og har et sterkt engasjement for å spre kunnskap om Bibelen. Men det er ikke de gamle søndagsskolefortellingene han ønsker å spre. Han er opptatt av å få frem at det er mange måter å lese Bibelen på, og at hvordan vi forstår og forholder oss til innholdet i tekstene avhenger av disse lesemåtene.

I, bak og foran teksten

I boka beskriver Skippervold en metode for lesning hvor tre ulike lesemåter gir forskjellige og viktige bidrag for å forstå de bibelske tekstene.

Når vi leser i teksten er vi opptatt av selve teksten, dens form, hva den handler om og hva teksten forteller om. Tekstens form, for eksempel poetisk eller fortellende, har betydning for hvordan vi oppfatter teksten og forholder oss til den.

Når vi leser bak teksten ser vi på det historiske ved teksten, og leter etter hvem som skrev den og hvordan den ble forstått og brukt i sin samtid.

Når vi beveger oss foran teksten bringer vi inn oss selv som lesere med all vår bagasje. Hvordan vi er, vår sammenheng og hvordan vi oppfatter oss selv påvirker også hvordan vi leser og forstår tekstene.

Bibelen à la DreamWorks

Petter Skippervold er også opptatt av hvordan Bibelens innhold formidles. Mange benytter seg av Bibelens materiale og gjenforteller det på sin måte, for eksempel i populærkultur. Dette påvirker andres oppfattelse av hva Bibelen er og hvordan den kan forstås og brukes, særlig når færre og færre leser tekstene selv.

-Det er ikke sikkert dagens studenter har lest Genesis og Exodus slik tekstene står skrevet i Bibelen, men de har mest sannsynlig sett filmer som ”Prinsen av Egypt” og ”Josef drømmenes konge”. Tekstene blir med andre ord gjenfortalt og redigert av DreamWorks Home Entertainment, fastslår Skippervold.

- Dette er en utfordring i arbeidet med å finne ut av hva som egentlig står i de bibelske tekstene, men et fantastisk godt utgangskpunkt for å snakke om bibeltekstene brukshistorie og redaksjon, fortsetter han.

-Innsikten om at vår tilgang til tekstene ofte er gjennom andres gjenfortelling og redigering gjør noe med oss som bibellesere og utfordrer oss på hvordan vi arbeider med de bibelske tekstene. Dette fikk meg til å skrive denne boka.

Mangfoldig bruk

Skippervold forteller at hans bok først og fremst er beregnet på folk som arbeider med bibel og formidling, men at boka kan brukes i alle sammenhenger der folk er interessert i bibelen og hvordan disse tekstene kan leses og gi mening i dag.

-Den baserer seg på tekster som er knyttet til vår kirkelige tradisjon, så til den som arbeider med formidling i en kirkelig sammenheng vil den fungere godt. Lærere i skolen som underviser i kristendom og religion vil nok finne den interessant, men jeg har også hørt at den er i brukt i bibelgrupper.

Fascinert av urgamle tekster

Petter Skippervold skriver til daglig på sin doktoravhandling ved Det teologiske fakultet. Der forsker han på læring og hvilke læringsprosesser vi kan finne i noen av tekstene i Det Gamle Testamente.

Han forteller at han først ble dypt fascinert av de voldsomme og livsnære fortellingene han fant i Det Gamle Testamente.

-Et glimt inn i den gammeltestamentlige verden var som å prøvesmake selve livet. Nå opplever jeg at det å arbeide med disse urgamle tekstene ikke bare gi meg kunnskaper om en fremmed tid og kultur, men også at det beriker det livet jeg lever i dag. 

Publisert 4. juli 2013 13:02 - Sist endret 28. sep. 2021 15:10