Studieveiledning

Ønsker du å drøfte forhold knyttet til dine studier kan du bestille en studieveiledningstime.

Veiledningssamtalen

Veiledningssamtalen varer i 30 minutter og kan dreie seg om valg av studier, spørsmål om utveksling, veien videre etter studiene, lover og regler du må forholde deg til som student, tilrettelegging av studiehverdagen med mer.

Studieveileder forventer at du setter deg inn i det som finnes av relevant informasjon på nettsidene om det temaet du ønsker å diskutere før du kommer til veiledning, dette for å få størst mulig utbytte av av veiledningen.


Universitetets serviceerklæring gir en oversikt av hva du kan forvente av studieveileder, samt hva studieveileder forventer av deg som student.

Hvem kan få veiledning?

  • Alle som vurderer å søke opptak til et bachelorprogram som tilbys ved Det teologiske fakultet
  • Alle programstudenter ved Det teologiske fakultet
  • Alle enkeltemnestudenter som tar emner/ønsker å ta emner som tilbys ved Det teologiske fakultet
  • Alle studenter ved Det teologiske fakultet som skal, eller vurderer å reise på utveksling

Hvor får du veiledning?

 

Hvem er din programkonsulent?

  • Bjørn Erik Høvik Schjerverud er programkonsulent for profesjonsstudiet i teologi
  • Osamah Rajpoot er programkonsulent for alle masterprogrammene
  • Tina Rinde er programkonsulent for bachelorprogrammene og årsenheten i kristendom
Publisert 4. feb. 2013 17:28 - Sist endret 23. jan. 2019 13:57