Semesteroppgave, hjemmeeksamen og mappeeksamen

Omfanget av semesteroppgave og hjemmeeksamen angis i emnebeskrivelsen.

Fotnoter og sluttnoter teller med i det endelige sideantallet (antall ord). Litteraturlisten teller ikke med.

Skriften som benyttes skal være Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, det skal benyttes halvannen linjeavstand og margene skal være 2,5 cm.

Eksamensbesvarelsens forside skal inneholde emnekode, kandidatnummer (ikke navn) og antall ord.

Kandidatnummeret vil være tilgjengelig i Studentweb tidligst 14 dager før eksamen.

 

 

Publisert 31. jan. 2013 14:30 - Sist endret 26. sep. 2017 07:55