Semesteroppgave, hjemmeeksamen og mappeeksamen

Omfanget av semesteroppgave og hjemmeeksamen angis i emnebeskrivelsen.

  • Fotnoter og sluttnoter teller med i det endelige sideantallet (antall ord). Litteraturlisten teller ikke med.
  • Skriften som benyttes skal være Times New Roman 12 pkt eller tilsvarende, det skal benyttes halvannen linjeavstand og margene skal være 2,5 cm.
  • Eksamensbesvarelsens forside skal inneholde emnekode, kandidatnummer (ikke navn) og antall ord.
  • Kandidatnummeret vil være tilgjengelig i Studentweb tidligst 14 dager før eksamen.

Aktuelle søknader og skjemaer

Sentrale sider om eksamen

Publisert 31. jan. 2013 14:30 - Sist endret 2. mars 2021 11:31