Lesesalsreglement

Reglement for bruk av lesesalen ved Domus Theologica.

 

REGLER FOR BRUK AV LESESALEN U311.

Det teologiske fakultet.

 

  • Lesesalen, rom U311, har både faste plasser og dagsplasser til bruk for studenter ved Det teologiske fakultet.
  •  Fakultetsadministrasjonen  tildeler faste lesesalsplasser og fastsetter reglement for bruk av lesesalen U311. Fordeling av lesesalsplasser foretas hvert semester. Søknadsfrister for tildeling av plass er for høstsemesteret 1. september, vårsemesteret 1. februar.
  • Registrerte studenter på studieprogrammer ved Det teologiske fakultet, og som oppfyller kravene om progresjon jf.  § 7 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo, kan søke om fast lesesalsplass. Masterstudenter blir prioritert. Andre forhold kan også bli tatt hensyn til, men dette avgjøres av  fakultetetsadministrasjonen.
  • Lesesalen kan brukes fritt av registrerte studenter innenfor byggets åpningstider.
  • Vis hensyn! Det skal være arbeidsro på lesesalen. Forstyrrende samtaler, bruk av telefon, høytlesning, ubehagelig lukt og annet støy skal ikke forekomme. Lyd på mobilen skal være avslått. Det er heller ikke tillatt å snakke i telefonen inne på lesesalen. Brukte kopper og annet servise skal ryddes vekk hver dag av hver enkelt.
  • Dagplasser skal ryddes hver kveld slik at de er tilgjengelige for andre dagen etter.
  • Ved avsluttede studier, eller hvis studenter ikke ønsker lesesalsplass neste semester, skal plassene ryddes rene slik at nye studenter enkelt kan finne seg til rette.
  • Lesesalsinspektør har fullmakt til rydde lesesalsplasser til studenter som ikke overholder reglene. Bøker som oppbevares på dagsplasser kan fjernes umiddelbart. På faste plasser vil det varsles om rydding en uke i forveien ved et oppslag på pulten. Bøker og eiendeler som fjernes vil bli oppbevart i kjelleren i 8 uker før det sendes til hittegodsavdelingen ved UiO. Ved rydding vil bøker lånt på fakultetsbiblioteket bli levert tilbake til biblioteket umiddelbart.
  • Studenter som ved gjentatte ganger ikke overholder lesesalsreglementet ilegges en skriftlig advarsel. Denne advarslen legges enten på den tildelte plassen, eller formidles på annen egnet måte. Har studenten mottatt mer enn to slike advarsler risikerer man bortviselse fra lesesalen. Studenten har mulighet til å påklage denne avgjørelsen til  fakultetsadministrasjonen. Klager sendes til info@teologi.uio.no.
  • Lesesalsinspektører er studentmedarbeidere i TF Infosenter.

 

Publisert 10. aug. 2011 12:43 - Sist endret 11. mars 2015 11:27