Masteroppgave og fordypningsoppgave

Trykking av oppgave

Du kan få oppgaven trykket ved Reprosentralen ved UiO på fakultetets regning. Reprosentralen har en leveringsgaranti på fire hele virkedager.

Du kan også få trykket oppgaven din et annet sted med kortere leveringstid, men du må da betale selv.

Oppgaven skal leveres innen kl. 12:00 innleveringsdagen i Infosenteret ved Det teologiske fakultet.

For mer info om krav til den enkelte oppgaven, se emnebeskrivelsen for detaljer.

Husk at du også skal levere masteroppgaven din til DUO vitnearkiv. Du kan lese mer om dette her.

Publisert 14. sep. 2012 12:38 - Sist endret 26. sep. 2017 07:54