Lesesal og kollokvierom

På Domus Theologica finn du lesesal og kollokvierom som studentane kan bruke.

Studenter som prater. Foto

 

Lesesalar

I Teologisk bibliotek finn du lesesalsplassar, både i eit stillerom og ute i sjølve biblioteket. 

Studentar med særskilte behov kan få innvilga fast leseplass på rom 202. Ein søker om fast lesesalplass via søknadsskjemaet om tilrettelegging i studiekvardagen. Studentar som ønsker fast lesesalplass må søka kvart semester. Dette gjeld òg dersom ein har fått innvilga plass tidlegare semester. Ta kontakt med TF-info dersom du har spørsmål.

Kollokvierom

Det er to kollokvierom på Teologisk bibliotek. Disse må reserverast, se her for mer info: Reservere kollokvierom på HumSam-biblioteket og Bibliotek for medisin og realfag - Universitetsbiblioteket (uio.no)

Publisert 10. mars 2010 21:14 - Sist endret 12. okt. 2021 11:47