Lesesal, kollokvierom og datarom

På Domus Theologica finn du lesesal og kollokvierom som studentane kan bruke.

Lesesalar

Det teologiske fakultetet har to lesesalar. Plassane er på rom U311 i tredje etasje på Domus Theologica, og på Teologisk bibliotek. 
 

Rom U311: Lesesalen har dagplassar.

Studentar med særskilte behov kan få innvilga fast leseplass. Ta kontakt med din programkonsulent for meir informasjon. Faste plassar blir tildelt på semesterbasis, dvs. at ein må ta kontakt med programkonsulent dersom ein vil ha videreført sin faste plass. Dersom du ikkje vil videreføre din faste plass må plassen ryddast når semesteret er over og alle eigedelar må fjernast.

Lesesalsreglement

Kollokvierom

U301 i tredje etasje er kollokvierom. For å reservera dette kan du ta kontakt med TF-infosenter.

Det er også kollokvierom på Teologisk bibliotek. Desse kan reserverast i Outlook.

Datarom

Fakultetet har ikkje datarom, men har tilgjengelege datamaskinar på lesesalen U311, og på Teologisk bibliotek.

Publisert 10. mars 2010 21:14 - Sist endret 15. jan. 2019 15:03