Kurs 3: Moralsk og religiøs rådgivning

Kurset gir en innføring i åndelig og eksistensiell omsorg ved samtale, og tar utgangspunkt i ulike religiøs rådgivningspraksiser og –sjelesorg i nyere norsk sjelesorgtenkning og filosofisk tenkning omkring dialogisk samtale. Det vil bli lagt vekt på bakgrunnen for ulike praksiser i henholdsvis religiøs og psykologisk tenkning. Et hovedfokus er hvordan vi kan bygge gode, profesjonelle relasjoner mellom omsorgsgiver/rådgiver og den/dem som søker råd eller hjelp.

Dekorasjonsbilde av deltagere på tidligere kurs

Søknad

Meld deg på her! 
 • Tid: 26. -27. sep og
  7. - 8. nov 2022
 • Frist: 15. august - eller til alle plasser er fordelt!
 • Pris: Kurset er gratis for kvalifiserte søkere. Les mer om målgruppe og økonomi på hovedsiden til kursserien.
Gi beskjed om du trenger bekreftelse på opptak til arbeidsgiver.

 

Hva lærer du?

Studiet skal gi grunnleggende kunnskap og bevissthet om åndelig og eksistensiell omsorg og den religiøse rådgivningssituasjonen, også om hva som skjer i møtet mellom partene. Kurset vil videreutvikle deltakernes evne til å møte enkeltmennesker og grupper på en etisk og metodisk forsvarlig måte, med tanke på å bidra til å styrke trossamfunnene som gode omsorgsfellesskap. Spesielle temaer som vil bli berørt er rådgivning og sjelesorg i møte med vold i nære situasjoner og eksilerfaringer, omsorg for den enkelte i forbindelse med livsfaseriter, og spørsmålet om åndelig og eksistensiell betjening i institusjoner.

Om emnet

Dette er tredje modul i kursserien Å være religiøs leder i det norske samfunnet. Kurset er spesielt beregnet for medlemmer av trossamfunn i en lederrolle med utenlandsk bakgrunn. Les mer om målgruppe og økonomi på hovedsiden til kursserien.

Kontakt oss på aks-admin@teologi.uio.no for nærmere opplysninger. Kurset er et oppdragskurs for Barne- og familiedepartementet.

Forkunnskaper

Som etterutdanning (uten studiepoeng) har kurset ingen forkunnskapskrav. Bacheloreemnet (TEOL1912V) har ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse

Undervisning og gjennomføring

Kurset blir tilbudt høsten 2022, med to samlinger hver over to hele dager. Begge samlinger finner normalt sted på Det teologiske fakultet på Blindern i Oslo.
Studiet har forelesninger over fire kursdager, i kombinasjon med læringsressurser på nett og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Canvas. Servering, ekskursjon og middag inngår på begge samlinger. Utgifter til nødvendig reise og opphold for deltagere med lang reisevei dekkes etter statens regler. 

Kurset kan tas både som etterutdanning (uten studiepoeng) og videreutdanning (med studiepoeng). 

Obligatoriske arbeidskrav:

 1. Deltakelse på minimum tre av fire kursdager.
 2. Utkast til oppgave (1500) ord leveres midt i semesteret og får respons fra lærer.

Vurdering og eksamen

Semesteroppgave på ca. 3000-3500 ord.

Leveres innen 28. november kl 14.00 i Inspera 

Les om hvordan du skal levere i Inspera.

Sensur

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Sensurdato vil bli annonsert.

Påmelding

Påmeldingsfrist for høsten 2022 er satt til 15. august eller til alle kursplasser er fordelt

Opptak

Søk om opptak via lenken: https://nettskjema.no/a/267906
Deltagere som har vært på andre moduler i kursserien har forrang til studieplasser.

Kontakt gjerne  Avdeling for kompetansehevende studier (AKS) på aks-admin@teologi.uio.no for nærmere opplysninger.
Kurset er et oppdragskurs for Barne- og familiedepartementet.

Klikk her for snarvei til Canvas

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden for kurset

Fakta

 • Emnekode: TEOL1912V
 • Studiepoeng:
  0 - 10 (dersom kurset tas som videreutdanning)
 • Tid: 26. -27. september og 7. - 8. november 2022 
 • Påmeldingsfrist: 15. august eller til alle plasser er fordelt. Ledige plasser fylles opp fortløpende (først til mølla)
 • 20 plasser tilbys høsten 2022

Ressurser

Samling 1 Program(pdf)
Samling 2 Program(pdf)

Pensum/litteraturliste (pdf) 

Kursleder

Portrettbilde av Helge Årsheim

Professor
Anne Hege Grung
Telefon 22 85 66 10
E -post:
annehg@teologi.uio.no

Publisert 6. mai 2022 14:00 - Sist endret 27. sep. 2022 14:25