Kurs 2: Verdier, dialog og religiøst lederskap

Denne modulen gir oversikt over tros- og livssynsmangfoldet i Norge og en innføring i forholdet mellom religiøse verdier og fellesskapsetikk i det pluralistiske samfunnet.

Dekorasjonsbilde av deltagere på tidligere kurs

Søknad

Meld deg på her! 
 • Tid: 7. -8. mars og 4. - 5. mai 2022 .
 • Frist: 15. februar - eller til alle plasser er fordelt!
 • Pris: Kurset er gratis for kvalifiserte søkere. Les mer om målgruppe og økonomi på hovedsiden til kursserien.
Gi beskjed om du trenger bekreftelse på opptak til arbeidsgiver.

 

Sentrale temaer på dette kurset vil være:

 • verdispørsmål og religiøs pluralisme
 • utfordringer til dialog mellom religionene
 • hva det vil si ha lederansvar i et tros- eller livssynssamfunn 

Om emnet

Dette er andre modul i kursserien Å være religiøs leder i det norske samfunnet. Kurset er spesielt beregnet for medlemmer av trossamfunn i en lederrolle med utenlandsk bakgrunn. Les mer om målgruppe og økonomi på hovedsiden til kursserien.

Emnet gir grunnleggende kunnskap om religions- og livssynspluralisme i Norge og kjennskap til sentrale problemstillinger i norsk religionsdialog; og oppøve evnen til å delta i en allmenn samtale om verdier og medborgerskap i det norske samfunnet. 

Kontakt oss på aks-admin@teologi.uio.no for nærmere opplysninger. Kurset er et oppdragskurs for Barne- og familiedepartementet.

Forkunnskaper

Som etterutdanning (uten studiepoeng) har kurset ingen forkunnskapskrav. Bacheloreemnet (TEOL1913V) har ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse

Undervisning og gjennomføring

Kurset blir tilbudt våren 2022, med to samlinger hver over to hele dager. Begge samlinger finner sted på Det teologiske fakultet på Blindern i Oslo.
Studiet har forelesninger over fire kursdager, i kombinasjon med læringsressurser på nett og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Canvas. Servering, ekskursjon og middag inngår på begge samlinger. Utgifter til nødvendig reise og opphold for deltagere med lang reisevei dekkes etter statens regler. 

Kurset kan tas både som etterutdanning (uten studiepoeng) og videreutdanning (med studiepoeng). 

Obligatoriske arbeidskrav:

 1. Deltakelse på minimum tre av fire kursdager.
 2. Innlevering av to refleksjonsnotat (en pensumrefleksjon, en temarefleksjon) på ca. 800 ord hver, samt to responser til medstudent i Canvas.

Vurdering og eksamen

Oppgave på 2500-3500 ord. Etter undervisningsslutt blir alternative oppgavetekster lagt ut i Canvas. Studentene velger selv hvilken oppgave de vil svare på. Våren 2022 blir oppgavene lagt ut 9. mai og de må leveres i Inspera innen 2. juni kl 14.00.  Les om hvordan du skal levere i Inspera.

Sensur

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Sensurdato vil bli annonsert.

Påmelding

Påmeldingsfrist for våren 2022 er satt til 15. februar eller til alle kursplasser er fordelt

Opptak

Søk om opptak via lenken: https://nettskjema.no/a/231587 Deltagere som har vært på andre kurs i kursserien har forrang til studieplasser.

Kontakt gjerne  Avdeling for kompetansehevende studier (AKS) på aks-admin@teologi.uio.no for nærmere opplysninger. Kurset er et oppdragskurs for Barne- og familiedepartementet.

Klikk her for snarvei til Canvas

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden for kurset

Fakta

 • Emnekode: TEOL1913V
 • Studiepoeng:
  0 - 10 (dersom kurset tas som videreutdanning)
 • Tid: 7. -8. mars og 4. - 5. mai 2022 
 • Påmeldingsfrist: 15. februar eller til alle plasser er fordelt. Ledige plasser fylles opp fortløpende (først til mølla)
 • 20 plasser tilbys våren 2022

Ressurser

Samling 1 Program(pdf)
Samling 2 Program(pdf)

Pensum/litteraturliste (pdf) 

Kursleder

Portrettbilde av Helge Årsheim

Førsteamanuensis
Kaia Rønsdal
E -post:
kaia.ronsdal@teologi.uio.no

Publisert 8. feb. 2022 20:04 - Sist endret 29. apr. 2022 12:00