TFF4330 – Filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger (videreutdanning våren 2020)

Emnet gir en grunnleggende innføring i filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger. Dialogen sees her som et undersøkende fellesskap der enkeltpersoner legger frem sine eksistensielle og etiske spørsmål til undersøkelse hos en profesjonell samtalepartner, gjerne med utgangspunkt i eget liv. Emnet søker både å utvikle praktiske ferdigheter i å tilrettelegge for slike dialoger, og å styrke studentenes refleksjon rundt den dialogiske samtalepraksisen med utgangspunkt i relevant teori. Det legges opp til et dialogisk læringsmiljø, der studentene inviteres til et aktivt dialogarbeid som del av studiet.

Foto: Matthew Roth (flickr.com) CC

Opptak som videreutdanningsemne (EVU)

Våren 2020 tilbys dette emnet også som videreutdanning med enkeltemneopptak for et begrenset antall plasser.

All studie- og undervisningsinformasjon på emnesiden TFF4330 gjelder for videreutdanningskurset, unntatt informasjon om opptak til emnet.

Dersom du melder din interesse for dette studiet som videreutdanning (enkeltemne) må du fylle inn skjema på: https://nettskjema.no/a/les4330-v20#/page/1
Interessemeldingen åpner tirsdag 26. november og er åpent til 15 desember. 

Søker må har relevant faglige studier/arbeidspraksis, samt ha generell studiekompetanse og bachelorgrad eller tilsvarende utdanning.

Er du programstudent ved UiO, se den ordinære emnesiden for kurset TFF4330.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

I tillegg må du har betalt semesteravgift innen 1. februar.

Mer informasjon er i interesseskjemaet og blir sendt deg om du får inntak på emnet.

Informasjon

Fagansvarlig på Det teologiske fakultet:
Helge Svare 

For administrative spørsmål kontakt:
Avdeling for kompetansehevende studier (AKS)
Telefon: 22850300/67
E-post: aks-admin@teologi.uio.no

 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 22. nov. 2019 15:20 - Sist endret 26. nov. 2019 03:20