Pilegrim i historie og samtid EVU 2020 høst (utsettes til våren 2022)

I dag har det vestlige pilegrimsfenomenet en ny renessanse. At mennesker igjen for noen tiår siden tok opp vandring til helligmål langs de gamle ledene kom som en stor overraskelse på både forskere og kirkesamfunn. Men hva innebærer dette fenomenet? Er det middelalderpraksiser og – teologier som hentes opp, eller er det noe helt annet og nytt? Hvem er vandrerne og hvorfor vandrer de? Hvorfor og hvordan kan den lokale kirke arbeide med pilegrim i dag?

Se ny utlysningsside (lenke)!

Dekorasjonsbilde av byen Kirkwall på Orkney øyene

piqsels.com id-zakeg  (CC0 public domain)

Dette kurset gir en bred innføring i pilegrimsfenomenet i vestlig kristendom historisk sett og i vår samtid. Både historiske, samfunnsvitenskapelig og teologisk faglighet vil bli benyttet.  Emnet har også et praktisk og historiedidaktisk siktemål, hvor studentene gis en innføring i hvordan et pilegrimsarbeid kan bygges opp og hvordan kristendomshistorie og fromhetspraksiser kan formidles, med vekt på både vandringspraksis og bruk av helligsteder. I dette arbeidet vil vi bruke ressurser som fortellinger om norske middelalderhelgener, skandinavisk skapelsesteologi og økumeniske praksiser.

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskap om pilegrimsfenomenet i vestlig kristendom i historie og samtid med vekt på både praksiser og teologi. Studentene skal lære å drøfte og forstå disse gjennom en kritisk og kontekstuell tilnærming, bl.a. gjennom et minneteoretisk perspektiv. De skal også få verktøyer til å arbeide kreativt og konstruktivt med pilegrimsarbeid i Den norske kirke i dag.

Økonomi og påmelding

Søknadsfrist til biskop gjennom tjenestevei er 15. mars 2020. Lenke til rutiner for slike søknader finner du her

Søknadsfrist hos Det teologiske fakultet: 1. juni 2020 på Interessemelding via nettskjema.(https://nettskjema.no/a/138642)

Emnet gjennomføres under forutsetning av minimum 15 påmeldte deltakere, og har et begrenset antall studieplasser.

Kurset koster deltagere 5 000,- som dekker tilrettelegging av desentralisert undervisning, guiding og transport lokalt på Orknøyene. Deltakerne bestiller selv reise og betaler selv hotell (TF kan reserverer dette). Se utfyllende informasjon her: informasjon-omtale.pdf

I tillegg må det påregnes utgifter til reise og evt. opphold til framleggseminar i Oslo i november (se mer informasjon her)

Deltagere må også dekke utgifter til pensumbøker (max. kr. 1000) og semesteravgift (p.t. 620,-)

Forkunnskaper

Samme opptakskrav som til mastergraden i praktisk teologi (yrkespraksis og faglig  kompetanse) samt generell studiekompetanse (som inkluderer både norsk- og engelskkrav).

Overlappende emner

Ingen

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert, og består av en femdagers ekskursjon til Orknøyene i uke 35 (24. – 28. august 2020) og en 1 eller 2 dagers framleggseminar på TF eller Granavollen i november.

Arbeidsformene vil være en kombinasjon av forelesninger, workshops og vandring hvor den nye pilegrimsleden St.Magnus Ways (https://www.stmagnusway.com ) og Magnuskatedralen vil være viktige ressurser. Vi kommer til å ha base i Kirkwall hvor forelesningene vil finne sted i lokalene til University of the Highlands and the Islands. I tillegg til de emneansvarlige vil studentene få møte forskere fra UHI og prestekolleger i The Church of Scotland som har vært involvert i utviklingen av leden på Orknøyene. Vi skal også selv vandre en del av leden.

NB! Deler av undervisningen vil foregå på engelsk.

Obligatoriske innleveringer - arbeidskrav

  • Problemstilling til semesteroppgave (frist: 15.09.20)
  • Utkast av oppgave til framleggseminaret (frist: 01.11.20)

Disse må godkjennes for å gå til eksamen.

Eksamen

Semesteroppgave (3000 – 4000 ord) med utgangspunkt i egen kontekst. Studentene skal velge et pilegrimsrelatert tema med tilknytning til eget bispedømme og drøfte dette i lys av kunnskap om pilegrim i historie og samtid med henblikk på å bruke materialet i egen praksis.  Studentene får veiledning.

Innleveringsdato for semesteroppgaven er ikke satt.

Evaluering

Bestått/ikke bestått

Annet

Kurset er utviklet i et samarbeid mellom Det teologiske fakultet og Pilegrimssenter Oslo. Emneansvarlige er Roger Jensen og Birgitte Lerheim.

Studentene bestiller selv flyreise. Reservasjon for overnatting gjøres av TF, studentene betaler selv på stedet.

Kontakt

Birgitte Lerheim, birgitte.lerheim@teologi.uio.no 22850385/91795331

Brynjulv Norheim, brynjulv.norheim@teologi.uio.no 22850367

 

 

Av Brynjulv Norheim
Publisert 6. feb. 2020 12:23 - Sist endret 1. feb. 2022 11:36