Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et kursserie for ansatte og frivillige som jobber med barn, ungdom og trosopplæring i Den norske kirke og kristne organisasjoner.

Kursene tar for seg sentrale emner i kristen tro og tradisjon, vinklet mot formidling og kirkelig undervisning for barn og ungdom.

Fleksibelt årsstudium i kirkelig undervisning er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda, Det praktisk-teologiske seminar og Det teologiske fakultet. Studiet består av to 30 stp studietilbud innen henholdsvis teologi og pedagogikk som sammen kvalifiserer deg til å arbeide som menighetspedagog i Den norske kirke. Studiene kan gjennomføres på heltid eller deltid og som grunnutdanning eller videreutdanning. Arbeidsmetodene er laget så fleksibelt og tilgjengelig som mulig for deg som allerede er i jobb eller bor langt fra et utdanningssted. Det er mulig å søke om opptak på kurset som del av en bachelor-grad eller som enkeltemner. . Kursserien Trospilotene (30 stp) utgjør den teologiske komponenten i årsstudiet.

NY KURSRUNDE I 2016 - 2017!

Nye og reviderte delemner i fleksibel årsstudium i kirkelig undervisning gjennomføres høsten 2016 og våren 2017. Se egne nettsider.

Av Brynjulv Norheim
Publisert 5. mars 2010 11:55 - Sist endret 16. juni 2016 10:44