Arbeidsveilederutdanning 2009-2012

AVU gir kompetanse til å søke om godkjenning som arbeidsveileder. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudium, undervisning og oppgaveskriving.

Murkirke. Foto

Hva lærer du?

AVU skal gi deltakerne erfaring med veiledning (både som veileder og veiledet) og tid til å reflektere over erfaringene. I løpet av kurset opparbeider deltakerne seg kompetanse på flere områder:

 • Faglig kompetanse og kjennskap til mangfoldet av veiledningstradisjoner
 • Praktiske veiledningsferdigheter
 • Sosial kompetanse og åpenhet for den andre
 • Yrkesetisk kompetanse
 • Endrings- og utviklingskompetanse knyttet til veiledningssituasjoner

 

Forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse. Emnet kan inngå i master i praktisk teologi hvor opptakskravet er minst 2 år med kirkefaglig praksis.

 

Undervisning og gjennomføring

Veilederutdanningen består i alt av 7 kurssamlinger à 4 dager i løpet av 6 semester (totalt 28 dager). På samlingene gis det veiledning i mindre grupper. For øvrig legges det vekt på varierte undervisningsformer; øvelser, muntlige fremlegg, forelesninger, seminar og gruppearbeid.

Alle kurssamlingene finner normalt sted på Granavolden Gjæstgiveri.
NB! 6. kurssamling i oktober 2011 skal holdes på Drøbak fjordhotell
Programmet starter normalt ved lunsjtid kl 12:30 første kursdag og avsluttes kl 15:30 siste kursdag.

Kurset avsluttes med innlevering av oppgave senest 20. juni  15. august 2012.

Hos Presteforeningen kan du laste ned forelesninger fra kursukene.

 

Kursdatoer 2009-2012

  

Obligatoriske arbeidskrav

Det er obligatorisk frammøte på undervisningssamlingene. Det aksepteres inntil 20% fravær. Deltakerne samler i mappe dokumentasjoner knyttet til selvstendig arbeid, øvelser og undervisning, og de refleksjoner over dette som kreves. Kurset oppsummeres med mappesamtale som vurderes til bestått/ikke bestått.

Mappen skal inneholde:

 • refleksjonsstarter
 • oppgave
 • refleksjon over egen læring
 • kommentert litteraturliste
 • refleksjonsnotat etter hver kursuke
 • notater til respons på annen deltakers oppgave
 • rapport og egenevaluering fra gjennomført veiledningspraksis
 • annet etter deltakerens ønske

For mer informasjon se utdanningsbeskrivelsen i kolonnen til høyre.

 

Kontaktpersoner

Spørsmål vedrørende utdanningen kan rettes til:
Brita Hardeberg, leder Fagråd for arbeidsveiledning,
tlf 73 83 37 80 / 930 08 057

Marit Bunkholt, høgskolelektor ved Det praktisk–teologiske seminar (PTS),
tlf. 22 85 03 42 / 916 80 886.
 

Andre spørsmål rettes til:

Avdeling for kompetansehevende studier (AKS),        
v/ Brynjulv Norheim tlf: 22 85 03 67

e-post: aks-admin@teologi.uio.no

 

 

 

 

Arbeidkrav og annen informasjon om AVU

Snarvei til Fronter (stengt)

Publisert 8. mars 2016 21:30 - Sist endret 30. nov. 2022 12:19