2009

Murkirke. Foto
Publisert 8. mars 2016 21:30

AVU gir kompetanse til å søke om godkjenning som arbeidsveileder. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudium, undervisning og oppgaveskriving.