2012

Publisert 15. okt. 2012 14:52

Hvordan påvirker tros- og livssynsmangfoldet menighetenes selvforståelse og arbeid? Gjør det noe med vårt forhold til egen tro og vår teologi – og vårt forhold til annerledes troende?

Publisert 17. aug. 2012 14:26

Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar arrangerer kurset Prest og teolog i praksis med oppstart våren 2013 for prester i Den norske kirke.

Publisert 27. feb. 2012 16:38

Det teologiske fakultet i samarbeid med Det praktisk-teologiske seminar arrangerer høsten 2012 to videreutdanningskurs for prester i Den norske kirke.