Søknadsfrist for etter- og videreutdanningskurs for prester høsten 2012 er 15. mars!

Det teologiske fakultet i samarbeid med Det praktisk-teologiske seminar arrangerer høsten 2012 to videreutdanningskurs for prester i Den norske kirke.

Helge Bøe, Medvandrere

 * “Av jorden skal du igjen oppstå”: Døden og de døde i protestantisk tradisjon – 20 stp, er et nasjonalt utlyst videreutdanningskurs for prester i Den norske kirke. Andre kirkelige ansatte eller prester fra andre kristne trossamfunn kan søke opptak dersom det er ledige plasser. Kurset rommer mange aktuelle problemstillinger knyttet til en kjerneaktivitet i presterollen, og valg av tema til oppgaven vil kunne gi rom for mer spesielle og stedbundne interessefelt.

NB! Pr. 12.mars har vi 4 registrerte søkere og vi tar forbehold om kursoppstart dersom vi ikke når nærmere 15 søkere.  

* Det prostibaserte kurset "Dialogisk menighet: Samhandling på tvers av tro og livssyn i lokalsamfunnet" er tenkt for hele prostier eller for grupper av prester innenfor et prosti. Hovedtanken er å samle flere fra samme prosti og gjøre dette til et gruppeanliggende. I tillegg er det mulig for enkeltprester å delta på kurset dersom det er ledige plasser. På dette kurset vil vi i dialog med det enkelte prosti som søker tilpasse kursopplegget. NB! Prost må søke i kompetansekart, og hver enkelt prest fyller så ut en forenklet søknad i kompetansekart.no.

Søknadsfrist for begge kursene er 15.03.2012 for prester i Den norske kirke. Øvrige prester og kirkelig ansatte melder sin interesser ved å sende epost til aks-admin@teologi.uio.no

For mer informasjon om kursene, samt påmelding se:

  • Dialogisk menighet: Samhandling på tvers av tro og livssyn i lokalsamfunnet – 10 stp
  • “Av jorden skal du igjen oppstå”: Døden og de døde i protestantisk tradisjon – 20 stp
Publisert 27. feb. 2012 16:38 - Sist endret 19. mai 2016 12:01