Søknadsfrist for videreutdanningskurs for prester med oppstart våren 2013 er 15. september!

Det teologiske fakultet og Det praktisk-teologiske seminar arrangerer kurset Prest og teolog i praksis med oppstart våren 2013 for prester i Den norske kirke.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Prest og teolog i praksis (10 studiepoeng 2013V-2013H)
 

Det obligatoriske fellesemnet (tidligere kalt Portalkurset) Prest og teolog i praksis er en obligatorisk del av den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi, men kan også tas som et selvstendig kurs. Kurset tar utgangspunkt i deltakernes kompetanse og praktisk-teologiske erfaring og gir dem metodiske verktøy for å forstå og analysere prestehverdagen. Emnet bidrar til fordypet innsikt i hvordan teologi utøves i forholdet mellom teori og praksis. Deltakerne får mulighet til å reflektere over egen prestetjeneste i skjæringsfeltet mellom personlige, profesjonelle og ekklesiologiske perspektiver.

Gjennomføringsansvaret veksler mellom partene i Kompetanserådet (TF, PTS, MF og MHS) og i 2013 er det altså TF/PTS som er kursarrangør.

Søknadsfrist for kurset er 15.09.2012 for prester i Den norske kirke og de søker gjennom www.kompetansekart.no

Øvrige prester og kirkelig ansatte legger inn søknad i nettskjema på: https://nettskjema.no/a/49165.html (stengt) eller melder sin interesser ved å sende epost til aks-admin@teologi.uio.no

Av Brynjulv Norheim
Publisert 17. aug. 2012 14:26 - Sist endret 3. aug. 2020 14:02