Bokskåp

Det teologiske fakultetet har bokskåp inne på lesesalen og i gangen i tredje etasje på Domus Theologica.

Frist for reservering av bokskåp er 1. september i haustsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Studentar som ønskjer å bruka eit bokskåp må reservera dette skåpet i skjemaet under innan fristen, som er 1. september i haustsemesteret og 1. februar i vårsemesteret.

Reservasjonen må fornyast kvart semester om ein ønskjer å halda på skåpet. Skåp som er i bruk utan gyldeg reservasjon vil bli opna og innhaldet vil fjernes.

Publisert 31. jan. 2013 14:35 - Sist endret 27. nov. 2019 13:12