Bokskåp

Det teologiske fakultetet har fleire bokskåp du kan reservera som student. 

  • Dersom du ønskje eit bokskåp, må du først sette ein hengelås på eit ledig skåp og deretter sende inn eit nettskjema der du informerer om kva for eit bokskåp du nyttar.
  • Studentar som ønskjer å bruka eit bokskåp må reservera skåpet i skjemaet under.
  • Reservasjonen må fornyast kvart semester om ein ønskjer å halda på skåpet. Skåp som er i bruk utan gyldeg reservasjon vil bli opna og innhaldet vil fjernes. Klipping av låser vil skje når det blir aktuelt, men ikkje vårsemesteret 2021 grunna coronarestriksjonane.

Reserver eit bokskåp no. (Søknadsskjema for vår 2021 er opna).

Publisert 31. jan. 2013 14:35 - Sist endret 10. mars 2021 16:24