Tarald Rasmussen

Bilde av Tarald Rasmussen
English version of this page
Telefon +47 22850325
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO

Faglige interesser

Viktigste forskningsområde: Kristendommens historie i Europa, inkludert Norden. Periode: især i senmiddelalder og reformasjon.

Bakgrunn

Dr. theol. 1986, professor i allmenn kirkehistorie ved UiO siden 1987. Flere forskningsopphold i Tyskland (Göttingen, Berlin the Institut für Spätmittealter und Reformation i Tübingen). Forskningsleder ved Det teologiske fakultet 2007–2014.

Se min CV for mer informasjon.

Prosjekter og nettverk siden 2014:

* Leder av det NFR-finansiert FRIHUMSAM-prosjektet The ambiguous memory of Nordic Protestantism (MEMORY) (fram til 2019) http://www.tf.uio.no/english/research/projects/memory/

* Norsk PI for HERA-prosjektet “Uses of the Past”-project Protestant Legacies in Nordic Law: Uses of the Past in the Construction of Secularity of Law (PRONOLA, fram til 2019) http://heranet.info/pronola/index

* Leder av det NFR-finansiert SAMKUL-prosjektet “Good Protestant, Bad Religion? Formatting Religion in Modern Society” (GOBA) (fram til 2018) http://www.tf.uio.no/english/research/projects/goba/index.html

* Ansvarlig redaktør for det internasjonale tidsskriftet Journal of Early Modern Christianity, utgitt fra 2014. https://www.degruyter.com/view/j/jemc

* Leder av det NFR-finansiert FRIHUMSAM-prosjektet Death in early Protestant Culture (2010-2014) http://www.tf.uio.no/english/research/projects/dp/index.html

* Fram til 2014, medredaktør av Teologisk Tidsskrift (Universitetsforlaget)

* Medlem av Scientific Board for Refo500 Research Consortium http://www.refo500.nl/en/news/6

* Medlem av editorial board for Refo500 Academic Studies (monografiserie) fra Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen.

* Forskningsleder ved Det teologiske fakultet fram til 2014

Internasjonale forelesninger og konferansebidrag siden 2014:

* Nye paradigmer i reformasjonsforskningen – med særlig henblikk på Norden og Danmark. Seminar: ”Reformationen som kirkeligt og kulturelt program”. Invitert foreleser København 2014.

* The holy city of Copenhagen, paper til MEMORY Panel "Religious Topography in the North: Strängnäs, Copenhagen, Amsterdam". Sixteenth Century Society Conference, New Orleans, oktober 2014.

* Contesting Memories of Nordic Protestantism. International seminar: ”Unpacking the Nordic Model” Invitert foreleser, Oslo, okt. 2014.

* Luther in Skandinavien. Invitert foreleser til konferanse i Fribourg (Sveits) mai 2015

* Niels Hemmingsen: A 16th Century Intellectual between Danish Confessionalism and European Trans-Confessionalism. RefoRC Conference, Leuven 2015. (Part of Project Panel)

* Uppsala and Stockholm in the topography of the Swedish Reformation. Sixteenth Century Society Conference, Vancouver, okt. 2015. (Part of MEMORY Panel)

* Protestantism and Protestantization. Bidrag til GOBA panel American Academy of Religion Conference, Atlanta, nov. 2015.

* “Sister Reformations” in the North: Sweden & Denmark in comparative Perspective. Invitert keynote speaker, internasjonal konferanse Århus februar 2016.

* The Danish Reformation kings: A comparative European approach. Paper Sixteenth Century Conference, August 2016, Bruges (del av  MEMORY Panel).

* Nach Wittenberger Vorbild: Christian III und die dänische Fürstenreformation. Invitert foreleser, Sächsische Akademie der Wissenschaften, Leipzig, november 2016

Populærvitenskapelige bidrag siden 2015:

Bøker:

* Tarald Rasmussen og Ola Tjørhom (red.): Reformasjonen i nytt lys, Cappelen Damm 2017 (in print)

* Hva er protestantisme? Universitetsforlaget 2017 (in print)

* Per Kristian Aschim and Tarald Rasmussen: Reformasjon nå. Martin Luther som ressurs og utfordring for Den norske kirke, Oslo: Eide 2016

Artikler Web + trykte, Radiobidrag:

* Karikaturstrid på 1500-tallet : tidlig protestantisk religionskritikk. i: ”Kirke og kultur” 2015 (4) s. 374-386

* Nye artikler 2016 om Reformasjonen og om Martin Luther i ”Store Norske Leksikon” (web).

* NRK P2: Martin Luther på 95 minutter, ”Verdibørsen”, Oktober–november 2016

* NRK P2, ”Kulturhuset Kunst”: Om Hieronymus Bosch (April 2016) og om Lucas Cranach (januar 2017)

* Blogginnlegg Luther og jødene, UiO, TF: ”reformasjonsblogg”, 2016

* Luthers antijødiske skrifter fra 1543, foredrag HL-senteret 16.09.2016

Emneord: Luther, Reformasjonshistorie (Europa og Norden), Teologihistorie, Kjetteri, Protestantisme, Middelalderkristendom

Publikasjoner

Utvalgte publikasjoner etter 2006:

*        Rasmussen, Tarald (2016): Luther in Skandinavien, i: M. Delgado & V. Leppin: Luther: Zankapfel zwischen den Konfessionen und „Vater im Glauben?, Stuttgart, s. 269–282.

*        Rasmussen, Tarald (2016): Stockholm – Gustav I Wasa und Olaus Petri, i: M. Welker, M. Beintker und Albert de Lange: „Europa Reformata“, Leipzig; EVA, s. 385–39               

 • Rasmussen, Tarald (2016). Die Kontinuität der Memoria – Überlegungen am Beispiel von sächsischen Grabdenkmälern, I: Günter Frank & Volker Leppin (red.),  Die Reformation uind ihr Mittelalter (= Melanchthon-Schriften der Stadt Bretten 14).  frommann-holzboog.  ISBN 978-3-7728-2690-0.  Kapittel.  s 283 - 302

 • Rasmussen, Tarald (2015). Karikaturstrid på 1500-tallet : tidlig protestantisk religionskritikk. Kirke og kultur - [broken].  ISSN 0023-186X.  (4), s 374- 386

 • Rasmussen, Tarald (2015). Rationalität und Bibelauslegung in Niels Hemmingsens De Methodis (1555), I: Herman J. Selderhuis & Hans-Joachim Waschke (red.),  Reformation und Rationalität (= Refo500 Academic Studies, Band 017).  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-55079-3.  Sektion III.  s 239 - 252

 • Rasmussen, Tarald (2014). Iconclasm and religious images in the early Lutheran tradition, In Kristine Kolrud & Marina Prusac (ed.),  Iconoclasm from antiquity to modernity, http://www.ashgate.com/isbn/9781409470335.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-7033-5.  Chapter 7.  s 107 - 118

 • Rasmussen, Tarald (2014). Olaus Petri (1493–1552), I: Irene Dingel & Volker Leppin (red.),  Das Reformatorenlexikon.  Wissenschaftliche Buchgesellschaft.  ISBN 978 3 650 25638 6.  Kapittel.  s 207 - 214

 • Rasmussen, Tarald (2013). Kirkehistorie mellom det globale og det nasjonale. Dansk teologisk tidsskrift.  ISSN 0105-3191.  76(3), s 67- 74

 • Rasmussen, Tarald (2013). The Early Modern Pastor between Ideal and Reality . Lutherjahrbuch.  ISSN 0342-0914.  80, s 197- 209

 • Rasmussen, Tarald (2012). Bernt Oftestad som kirkehistoriker, I: Birger Løvlie; Kristin Norseth & Jan Schumacher (red.),  Kirke, kultur, politikk : festskrift til professor dr. theol. Bernt T. Oftestad på 70-årsdagen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2851-9.  Kapittel.  s 200 - 215

 • Rasmussen, Tarald (2011). Norsk kirkehistorieskriving på 1900-tallet, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  Artikkel.  s 117 - 132

 • Rasmussen, Tarald (2010). Luther als Ketzer, I: Tomas Hagg (red.),  Kirche und Ketzer: Wege und Abwege des Christentums.  Böhlau.  ISBN 9783412204655.  Kapittel.  s 149 - 168

 • Rasmussen, Tarald (2010). Melanchthon in Skandinavien (i: Die europäische Bedeutung Philipp Melanchthons. Beiträge einer Tagung des TARF vom 17. bis 19. September 2009 in Bretten.). epd Dokumentation.  ISSN 1619-5809.  (4), s 25- 31

 • Rasmussen, Tarald (2010). The Biblical Canon of the Lutheran Reformation, In Einar Thomassen (ed.),  Canon and Canonicity: The Formation and Use of Scripture.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 978-87-635-3027-9.  Kapittel.  s 143 - 158

 • Rasmussen, Tarald (2009). Hell disarmed? The Function of Hell in Reformation Spirituality. Numen - [broken].  ISSN 0029-5973.  56(2–3), s 366- 384 . doi: 10.1163/156852709X405044

 • Rasmussen, Tarald (2009). Nyere forskning i reformasjonshistorie. KVHAA Konferenser.  ISSN 0348-1433.  70, s 31- 43

 • Rasmussen, Tarald (2008). Bridging the Middle Ages and the Renaissance: Biblia Pauperum, Their Genre and Hermeneutical Significance, In  Hebrew Bible / Old Testament: The History of Its Interpretation. Vol. II: From the Renaissance to the Enlightenment.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-53982-8.  Kapittel.  s 76 - 93

 • Rasmussen, Tarald (2008). Luther som kjetter, I: Tomas Hägg (red.),  Kjetterne og kirken fra antikken til i dag.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0036-4.  Kapittel 6.  s 123 - 140

 • Rasmussen, Tarald (2008). Luther som polemiker, I: Kjetil Hafstad (red.),  Menneskeverd:festskrift til Inge Lønning.  Forlaget Press.  ISBN 9788275473002.  Artikkel.  s 231 - 244

 • Rasmussen, Tarald (2019). Reformasjonen, døden og de døde, I: Tarald Rasmussen (red.),  Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202515492.  Kapittel 1.  s 9 - 25
 • Rasmussen, Tarald (2019). Reformasjonens nye religionstopografi i Norden, I: Anders Jarlert (red.),  Reformationen i Lund - Malmö - Köpenhamn.  Lunds Universitets Kyrkohistoriske Arkiv.  ISBN 9789198317169.  Kapittel 1.  s 11 - 23
 • Rasmussen, Tarald (2019). Til minne om presten, I: Tarald Rasmussen (red.),  Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202515492.  Kapittel 7.  s 137 - 160
 • Rasmussen, Tarald (2018). Monastic Life and Monastic Theology in Early Modern Germany, In David Whitford (ed.),  Martin Luther in Context.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1-107-15088-1.  Kap. 4.  s 30 - 37
 • Rasmussen, Tarald (2018). Sächsische Pfarrerporträts der Reformationszeit, I: Günter Frank & Maria Lucia Weigel (red.),  Reformation und Bildnis. Bildpropaganda im Zeitalter der Glaubensstreitigkeiten..  Verlag Schnell + Steiner GmbH.  ISBN 978-3-7954-3126-6.  Kapittel.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Antipapal Polemics, In Mark A. Lamport (ed.),  ENCYCLOPEDIA OF MARTIN LUTHER AND THE REFORMATION.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781442271593.  Artikkel.  s 30 - 31
 • Rasmussen, Tarald (2017). Danmark i Europa. Europæiske perspektiver på reformationen i Danmark, I: Niels Henrik Gregersen & Carsten Bach-Nielsen (red.),  Reformationen i dansk kirke og kultur 1517–2017.  Syddansk Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7674-961-3.  Kapittel 1.  s 35 - 52
 • Rasmussen, Tarald (2017). Denmark and Norway, In Mark A. Lamport (ed.),  ENCYCLOPEDIA OF MARTIN LUTHER AND THE REFORMATION.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781442271593.  Artikkel.  s 195 - 197
 • Rasmussen, Tarald (2017). Døden og de døde, I: Ole Høiris & Per Ingesman (red.),  Reformationen. 1500-tallets kulturrevolution.  Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978 87 7184 105 3.  Kapittel i delen Hverdagsliv fra fødsel til død.  s 369 - 387
 • Rasmussen, Tarald (2017). En grunnfortelling om reformasjonen i Tyskland, I: Tarald Rasmussen & Ola Tjørhom (red.),  Reformasjonen i nytt lys.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  Kapittel 1.  s 11 - 46
 • Rasmussen, Tarald (2017). Lectures on Psalms, In Mark A. Lamport (ed.),  ENCYCLOPEDIA OF MARTIN LUTHER AND THE REFORMATION.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781442271593.  Artikkel.  s 418 - 419
 • Rasmussen, Tarald (2017). Martin Luther in Norway, In Derek R Nelson & Paul R. Hinlicky (ed.),  The Oxford Encyclopedia of Martin Luther.  Oxford University Press.  ISBN 9780190461843.  Kapittel: Luther in Norway.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Nach Wittenberger Vorbild – Christian III., Frederik II. und die dänische Fürstenreformation, I: Armin Kohnle & Manfred Rudersdorf (red.),  Die Reformation: Fürsten - Höfe - Räume.  Franz Steiner Verlag.  ISBN 978-3-515-11983-2.  Kapittel i del IV.  s 422 - 429
 • Rasmussen, Tarald (2017). Petri, Laurentius, In Mark A. Lamport (ed.),  ENCYCLOPEDIA OF MARTIN LUTHER AND THE REFORMATION.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781442271593.  Artikkel.  s 597 - 598
 • Rasmussen, Tarald (2017). Petri, Olaus, In Mark A. Lamport (ed.),  ENCYCLOPEDIA OF MARTIN LUTHER AND THE REFORMATION.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781442271593.  Artikkel.  s 598 - 599
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonen i Norden, I: Tarald Rasmussen & Ola Tjørhom (red.),  Reformasjonen i nytt lys.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  Kapittel 4.  s 111 - 138
 • Rasmussen, Tarald (2017). Sweden, In Mark A. Lamport (ed.),  ENCYCLOPEDIA OF MARTIN LUTHER AND THE REFORMATION.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 9781442271593.  Artikkel.  s 736 - 738
 • Rasmussen, Tarald (2017). Wirkung und Rezeption: Skandinavien, I: Günter Frank (red.),  Philipp Melanchthon. Der Reformator zwischen Glauben und Wissen.  Walter de Gruyter.  ISBN 9783110335804.  D Wirkung und Rezeption.  s 647 - 658
 • Rasmussen, Tarald (2016). Die Kontinuität der Memorial – Überlegungen am Beispiel von sächsischen Grabdenkmälern, I: Günter Frank & Volker Leppin (red.),  Die Reformation und ihr Mittelalter.  Frommann-Holzboog.  ISBN 9783772826900.  Kapittel.  s 283 - 302
 • Rasmussen, Tarald (2016). Døden og de døde, I: Per Kristian Aschim & Tarald Rasmussen (red.),  Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke.  Eide forlag.  ISBN 978-82-514-0822-6.  Tema D Innledning.  s 217 - 224
 • Rasmussen, Tarald (2016). Luther in Skandinavien, I: Mariano Delgado & Volker Leppin (red.),  Luther: Zankapfel zwischen den Konfessionen und "Vater im Glauben"? Historische, systematische und ökumenische Zugänge.  W. Kohlhammer GmbH.  ISBN 978 3727817946.  II.  s 269 - 280
 • Rasmussen, Tarald (2016). Luther og "de andre", I: Per Kristian Aschim & Tarald Rasmussen (red.),  Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke.  Eide forlag.  ISBN 978-82-514-0822-6.  Tema F, Innledning.  s 341 - 346
 • Rasmussen, Tarald (2016). Luther til inspirasjon gjennom hundre år – med særlig vekt på Norden, I: Per Kristian Aschim & Tarald Rasmussen (red.),  Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke.  Eide forlag.  ISBN 978-82-514-0822-6.  Kapittel.  s 539 - 549

Se alle arbeider i Cristin

 • Rasmussen, Tarald (red.) (2019). Å minnes de døde : døden og de døde i Norge etter reformasjonen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202515492.  253 s.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Hva er protestantisme. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215019093.  144 s.
 • Rasmussen, Tarald & Tjørhom, Ola (red.) (2017). Reformasjonen i nytt lys. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  251 s.
 • Aschim, Per Kristian & Rasmussen, Tarald (red.) (2016). Reformasjon nå : Luther som utfordring og ressurs for Den norske kirke. Eide forlag.  ISBN 978-82-514-0822-6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rasmussen, Tarald (2019). Crossing Boundaries, Connecting Disciplines: State of the Question in Theology/Religious Studies.
 • Rasmussen, Tarald (2019). Frans av Assisi i kunsten.
 • Rasmussen, Tarald (2019). Hva skal vi med historisk viten og bevissthet i religionsfaget?.
 • Rasmussen, Tarald (2019). Kirkehistorisk perspektiv på forståelsen av kulturarven.
 • Rasmussen, Tarald (2019). Presteidealer i den lutherske reformasjonen.
 • Rasmussen, Tarald (2019). The King’s Clergy.
 • Rasmussen, Tarald (2019). The Scandinavian Reformations: A Comparative Approach.
 • Elstad, Hallgeir & Rasmussen, Tarald (2017). Kristendom, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 15. oktober). 500 år siden reformasjonen. [Radio].  NRK radio God helg.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Andreas Bodenstein von Karlstadt.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 20. april). Andreas Bodenstein von Karlstadt. [Radio].  NRK P2 Studio 2.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Andreas Bodenstein von Karlstadt, I: Erik Bolstad (red.),  Store norske leksikon (snl.no 2017).  Store norske leksikon AS.  Artikkel.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Avlat – en innledning til den lutherske reformasjon.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 12. februar). Bibelen til folket. [Radio].  NRK radio, mellom himmel og jord.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Danmark og Norge i tidlig nytid: To ulike konfesjonskulturer?.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Denmark–Norway and Non Lutheran refugees.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Early Reformation Church Law: Comparing the Danish and the Swedish approach.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Feilskjær om Luther?. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 06. januar). Hans Holbeins Dødsdans. [Radio].  Kulturreportasjen Kunst, NRK radio.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 01. oktober). Hvordan var Martin Luther. [Radio].  NRK radio God helg.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 14. januar). Hvorfor ga kirka opp forbudet mot renter?. [Radio].  NRK radio Verdibørsen.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Ikke bare Luther glede. Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.  ISSN 0803-6926.  2017(3), s 42- 46
 • Rasmussen, Tarald (2017). Law and Reformation. Denmark and Sweden Compared.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Lucas Cranach og reformasjonen.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Luther og Maria.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Luther og de andre.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Luther og de andre.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Luther og jødene.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 28. oktober). Luther, reformasjonen og dens virkninger. [Radio].  NRK2 Verdibørsen.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Lutherbilder fra Melanchthon til i dag.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Luthers 95 teser: Bot.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 20. september). Luthers bibel. [Internett].  Reformasjonsblogg, UiO.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 01. juni). Luthers liv. [Internett].  Reformasjonsblogg, UiO.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Luthers religionskritikk.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Luthers salmer og sanger.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 08. oktober). Martin Luther - styrt av gudsfrykt. [Radio].  NRK radio God helg.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 22. januar). Martin Luther 1500-tallets Snowden. [Radio].  NRK radio, Mellom himmel og jord.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 29. januar). Martin Luther og Katharina - 1500-tallets idealpar. [Radio].  NRK radio, mellom himmel og jord.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 11. november). Martin Luther og Krystallnatten. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 12. november). Martin Luther og jødene. [Radio].  NRK radio God helg.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 08. januar). Martin Luther og kunstmaleren Lucas Cranach d.e.. [Radio].  NRK radio Kulturhuset Kunst.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 19. november). Martin Luther, kjendis og helt. [Radio].  NRK radio, God helg.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Melanchthon on the Psalms.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Nordic Region – Nordic Varieties.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Norge: Reformasjon både utenfra og ovenfra?.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Protestant adaptions of the Uppsala Cathedral traditions in the 16th centur.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjon og samfunnsendring.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjon og samfunnsendring.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonen.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonen. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonen - Brudd og kontinuitet.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 25. oktober). Reformasjonen endra dei nordiske samfunna. [Internett].  http://www.tf.uio.no/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2017/r.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 21. oktober). Reformasjonen i Norge. [Radio].  NRK radio: Museum.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonen i kontekst.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonen og samfunnsendring.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonen som kulturrevolusjon.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonen som kulturrevolusjon.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonen som kulturrevolusjon.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonen, døden og de døde.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformasjonens nye religionstopografi i Norden: København – Roskilde – Lund.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 31. oktober). Reformasjonsjubileet. [Radio].  NRK Nyheter (Studio Tyholt).
 • Rasmussen, Tarald (2017). Reformation und Recht: Dänemark und Schweden im Vergleich.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Remembering the Reformation.
 • Rasmussen, Tarald (2017). The Middle Ages of the Nordic reformaons: a comparative approach.
 • Rasmussen, Tarald (2017, 30. juli). Trenger verden en ny Martin Luther. [TV].  NRK TV, Olavsfestdagene 2017.
 • Rasmussen, Tarald (2017). Vår uavklarte kulturarv. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 16- 17
 • Rasmussen, Tarald (2017). Åpnet døra til velferdsstaten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Rasmussen, Tarald & Tjørhom, Ola (2017). Innledning, I: Tarald Rasmussen & Ola Tjørhom (red.),  Reformasjonen i nytt lys.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  Innledning.  s 9 - 10
 • Tønnessen, Aud Valborg; Rasmussen, Tarald; Bugge Amundsen, Arne & Jarning, Harald (2017). Reformasjonen og universitetet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Rasmussen, Tarald (2016). From Legend to Autobiography. Formatting Personal Sanctity in Ideal Early Modern Catholicism..
 • Rasmussen, Tarald (2016, 31. mars). Luther og jødene. [Internett].  Reformasjonsblogg, UiO.
 • Rasmussen, Tarald (2016). Nidaros og nordisk religionstopografi på 1500-tallet.
 • Rasmussen, Tarald (2016). Nordic Confessional Cultures: A comparative approach.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:54 - Sist endret 22. des. 2016 10:03

Prosjekter

Forskergrupper