Valg av lokalt hovedverneombud og ansattes representant i LAMU

Det skal velges lokalt hovedverneombud med stedfortreder og én representant for arbeidstakerne med vara til LAMU. Verneombudet er også medlem av LAMU. Funksjonsperioden er to år (2019-2020).

Resultat for valg av lokalt hovedverneombud med stedfortreder

 • Verneombud: Brynjulv Norheim
 • Stedfortreder: Stig Ragnvald Frøyshov

Resultat for valg for arbeidstagerne til Lokalt arbeidmiljøutvalg

 • Representant: Helge Asbjørn Staxrud
 • Vara: Tonje Baugerud

Valget er utsatt!

Valget starter 12. november og avsluttes 19. november.

 • Valget gjennomføres 5. november kl 10:00 til 12. november kl 10:00.

 • Valgresultatet kunngjøres innen 13. 19. november kl 16:00.

 • Frist for å fremme forslag på kandidater er 29. oktober kl 12:00

 • Manntallet (liste over valgbare og stemmeberettigede) vil være tilgjengelig hos Bjørn Erik Høvik Schjerverud som er valgstyrets sekretær.

Liste over kandidater til lokalt hovedverneombud med forslagsstillere

Kandidat Foreslått av
Stig Frøyshov Rigmor Smith-Gahrsen
Brynjulv Norheim Ingunn Gjørva

Liste over kandidater til LAMU med forslagsstillere

Kandidat Foreslått av
Tonje Baugerud Mathias Eidberg
Helge Staxrud Rigmor Smith-Gahrsen
 • Forslagene skal fremmes skriftlig, og være valgstyrets sekretær i hende innen fristens utløp.
 • Forslagene skal angi navn på kandidatene og hvilket valg det gjelder. Forslagene må ha like mange forslagsstillere som kandidater som foreslås.
 • Forslag til kandiater som er kommet inn ved fristens utløp vil bli lagt ut her sammen med navn på forslagsstillerne.
 • Kandidatene er også velkomne til å legge ut presentasjon av seg selv og eventuelt valgprogram her.