Valg av lokalt hovedverneombud og ansattes representant i LAMU

Det skal velges lokalt hovedverneombud med stedfortreder og én representant for arbeidstakerne med vara til LAMU. Funksjonsperioden er to år (2017-2018).

Resultat for valg av lokalt hovedverneombud med stedfortreder

 • Verneombud:
 • Stedfortreder:

Resultat for valg for arbeidstagerne til Lokalt arbeidmiljøutvalg

 • Representant:
 • Vara:
 • Valget gjennomføres 16. februar kl 12:00 til 23. februar kl 12:00.

 • Valgresultatet kunngjøres innen 24. februar kl 15:00.

 • Frist for å fremme forslag på kandidater er 15. februar kl 15:00

 • Manntallet vil være tilgjengelig hos valgstyrets sekretær.

Liste over kandidater til lokalt hovedverneombud med forslagsstillere

Kandidat Foreslått av
   
   

Liste over kandidater til LAMU med forslagsstillere

Kandidat Foreslått av
   
   
   
   
   
 • Forslagene skal fremmes skriftlig, og være valgstyrets sekretær i hende innen fristens utløp.
 • Forslagene skal angi navn på kandidatene og hvilket valg det gjelder. Forslagene må ha like mange forslagsstillere som kandidater som foreslås.
 • Forslag til kandiater som er kommet inn ved fristens utløp vil bli lagt ut her sammen med navn på forslagsstillerne.
 • Kandidatene er også velkomne til å legge ut presentasjon av seg selv og eventuelt valgprogram her.