Religionspolitikk i skvis

Første sesjon

Hvilke verdier og hvilke tradisjoner skal få mest plass i det fremtidige norske samfunnet? I mai 2012 endret Stortinget Grunnloven. ”Den evangelisk-lutherske” religion er ikke lenger statens religion. Men hva skal nå skje?

Staten vil fortsatt ha en religionspolitikk, ikke minst nå som religion spiller en klarere politisk og kulturell rolle enn på lenge, i Norge og i de fleste andre land.  Kristendommen er historisk og aktuelt en betydelig religion i Norge og det norske samfunnet kan ikke tenkes uten. Men islam og andre religioner er tydeligere til stede enn noen gang, og samfunnet utfordres til refleksjon rundt mangfold.

  • 1200-1215: Velkomstord ved dekan Trygve Wyller
  • 1215-1300: Sturla Stålsett: Premisser og utfordringer for en fremtidig norsk tros- og livssynspolitikk.
  • 1315-1400: Innlegg av Svein Harberg, stortingsrepresentant (H), Hadia Tajik, stortingsrepresentant (Ap) og Shoaib Sultan, rådgiver Antirasistisk senter.
  • 1400-1500: Diskusjon
  • 1500-1530: Pause
Publisert 26. nov. 2012 10:29 - Sist endret 26. sep. 2017 13:35