Shoiab Sultan

Shoiab Sultan er rådgiver på Antirasistisk senter.

Kilde: vg.no

Shoaib M. Sultan (født 22. desember 1973) er en norsk-pakistansk organisasjonsmann, samfunnsdebattant og politiker.

I september 2011 ble Sultan ansatt som rådgiver med ansvar for kartlegging av høyreekstreme miljøer hos Antirasistisk Senter. Fra november 2010 til mars 2011 arbeidet han som sekretariatsleder i Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene. Sultan var ansatt som generalsekretær i Islamsk Råd Norge i perioden 2007–2010, et råd han tidligere var valgt inn i som sekretær (2002–2005). Sultan har tidligere arbeidet som informasansvarlig i European Council of Religious Leaders.

Han er forøvrig styremedlem i antikrigsbevegelsen Fredsinitiativet, miljø-/klima-organisasjonen Global Migrants for Climate Action og i Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet. Sultan stilte til fylkes- og kommunalvalget i Oslo i 2011 som tredjekandidat for Miljøpartiet de Grønne.

Sultan sitter i det regjeringsoppnevnte religionspolitiske utvalget som ledes av Sturla Stålsett, i brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus, og har sittet i utvalget ved Universitetet i Oslo som utredet et mulig Senter for islamske studier ved universitetet.

Han har vært aktiv i integreringsdebatten, og skrevet en rekke artikler om dette og flere andre temaer. Sammen med Øyvind Strømmen skrev han i 2007 en artikkel i Samtiden som advarte mot høyre-ekstrem terrorisme.

Kilde: wikipedia

Publisert 26. nov. 2012 10:29 - Sist endret 17. okt. 2017 06:19