Sturla Stålsett

Sturla Stålsett er ansatt som generalsekretær i Kirkens Bymisjon.

Kilde bymisjon.no

Sturla Johan Stålsett (født 16. april 1964) er en norsk teolog og prest. Han er generalsekretær i Kirkens Bymisjon. Han tok over denne jobben etter Helen Bjørnøy i 2005.

Stålsett tok statsvitenskap grunnfag i 1987, embetseksamen ved Det teologiske Menighetsfakultetet i 1989 og fikk i 1998 sin teologiske doktorgrad ved Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo med avhandlingen The crucified and the Crucified: A Study in the Liberation Christology of Jon Sobrino. Doktorgradsarbeidet omhandlet frigjøringsteologi, og Stålsett hadde opphold i Brasil, Costa Rica, El Salvador og Mexico i forbindelse med oppgaven.

Stålsett har vært med i flere rockeband og har hatt flere utgivelser. Han har også skrevet salmer.

Sturla Stålsett er sønn av Gunnar Stålsett og har to barn.

Han har i 2010-2012 ledet en kommité nedsatt av Kulturminister Anniken Huitfeldt for å gå gjennom tros- og livssynspolitikken.

Kilde Wikipedia

Publisert 26. nov. 2012 10:29 - Sist endret 17. okt. 2017 06:50