Ny bok: Handling og dømmekraft

Finnes det et felles grunnlag for arbeidet med etiske spørsmål i en verden i endring? Og hvilken rolle kan kristendommen spille i disse sammenhengene?

Om boken                                                                      

handling og dømmekraft bokomslagEtikk handler ikke om regler og fasitsvar, men om dømmekraft og klokskap. Denneboken gir en innføring i hva etikk er. Forfatteren gir eksempler på en rekke etiske utfordringer vi møter på som individer og som samfunn. Han presenterer også etiske modeller som kan være nyttige verktøy i møte med disse utfordringene.

Nytt i denne tredje utgaven:

· problemstillinger knyttet til bioteknologi

· utfordringer skapt av moderne kommunikasjonsteknologi

· menneskets forhold til naturen i møte med klimakrisen

Boken er skrevet for bachelorstudenter i teologi og kristendomskunnskap. Den er også en god introduksjon for deg som er interessert i etikk og moral i sin alminnelighet.

Mer informasjon og mulighet til å kjøpe boken finner du på Universitetsforlagets nettsider

Forfatter

Svein Aage Christoffersen

Publisert 12. aug. 2022 14:19 - Sist endret 24. aug. 2022 09:58