Mowinckelforelesningen ved Det teologiske fakultet

Sigmund Olaf Plytt Mowinckel. Maleri
Bilde: Det teologiske fakultet

Sigmund Olaf Plytt Mowinckel (1884 - 1965).

Sigmund Mowinckel var uten tvil en av sin samtids mest fremtredende gammeltestamentlige forskere, og en av de få norske teologene på 1900-tallet som virkelig vant stor internasjonal berømmelse.

Mowinckel arbeidsfelt var Det gamle testamente, og gjennom en omfattende produksjon leverte han betydelige bidrag til utforskingen både av de historiske, profetiske og poetiske tekstene. Likevel er hans navn først og fremst knyttet til studiet av de bibelske salmene. Gjennom avhandlingsserien Psalmenstudien (1921–24) kom han på avgjørende vis til å prege den faglige diskusjonen på dette feltet.

I forbindelse med 100-års markeringen av hans fødsel ble det avholdt et symposium ved Det teologiske fakultet 27. september 1984. I etterkant av symposiet ble Mowinckelforelesningen instituert, og har siden da blitt avholdt hvert år. Fra 2001 blir det avholdt annethvert år, alternerende med Dahl-forelesningen.

Alle Mowinckelforelesninger blir publisert i Studia Theologica, det nordiske, teologiske forskningstidsskriftet.

Oversikt over Mowinckelforelesningerhttps://www.tf.uio.no/english/research/memorial-lectures/events/2021/mowinckel-lecture.html

 • 2021: Professor Thomas Römer. President of College de France (chaire des milieux bibliques)
 • 2018: Dr. Anne Katrine de Hemmer Gudme, Professor (mso) at the Faculty of Theology, University of Copenhagen
 • 2016: Professor Ehud Ben Zvi, University of Alberta, Canada.
 • 2014: Professor Francis Landy, University of Alberta
  • Prophecy as Trap. Isaiah 6 and its Permutations
 • 2012: Professor Karel van der Toorn, University of Amsterdam
  • Turning Tradition into Eternal Truth: The Invention of Revelation
 • 2010: Professor Ellen van Wolde, Radboud University, Nijmegen
  • First Separation, then Creation on the Verb Bara in Genesis 1 and Genesis 6-9
  • Hør podkast av forelesningen
 • 2008: Professor Carol Meyers, Duke University
  • In the Household and Beyond: The Social World of Israelite Women
  • Hør podkast av forelesningen
 • 2006: John J. Collins, Yale University'
  • Mowinckel's 'He That Cometh' in Retrospect
  • Hør podkast av forelesningen
 • 2004: Jean Louis Ska, Ponteficio Instituto Biblico, 20. september 2004,
 • 2001: David J. A. Clines, University of Sheffield
 • 2000: Birger A. Pearson, University of California, Santa Barbara
 • 1999: Joseph Blenkinsopp, Notre Dame University
  • The Unity of the Book of Isaiah
 • 1997: Rudolf Smend, Georg-August-Universität Göttingen
 • 1996: Wiard Popkes, Universität Hamburg
  • The Composition of James and Intertextuality. An Exercise in Methodology
 • 1995: Magnus Ottoson, Uppsala universitet
  • Tempelklippa och Golgataklippa - En jãmförelse i tradition och historia
 • 1994: Andreas Lindemann, Kirchliche Hochschule Bethel, Bielefeld
  • "Do not let a Woman Destroy the Unborn Babe in Her Belly" Why has Abortion been Rejected in Ancient Judaism and Christianity? 
 • 1993: Rolf Rendtorff, Universität Heidelberg
  • "Canonical Interpretation" - A New Approach to Biblical Texts
 • 1992: Adela Yarbro Collins, University of Chicago
  • The Genre of the Passion Narrative
 • 1991: David Noel Freedman, University of Michigan
  • The Symmetry of the Hebrew Bible
 • 1990: Hans Dieter Betz, University of Chicago
  • Christianity as Religion: Paul's Attempt at Definition in Romans
 • 1989: Abraham Malamat, Det hebraiske universitet i Jerusalem
  • Israel between Egypt and Babylon
 • 1988: Elisabeth Schüssler Fiorenza, Harvard Divinity School
  • Critical Inquiry and Commitment in Biblical Studies
 • 1987:James Barr, University of Oxford,
  • The Old Testament and the Problem of Natural Theology
 • 1986: Helmut H. Koester, Harvard University
  • The History-of-Religion School, Gnosis and John's Gospel
 • 1984: 27. september 1984 - Mowinckel-symposium i Administrasjonsbygningen på Blindern, 10. etg.