Terje Stordalen

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Terje Stordalen
English version of this page
Telefon +47-22850366
Mobiltelefon +47-90593212
Rom M 109
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Som gammeltestamentler har jeg en klassisk dannelse i historisk-kritisk bibelforskning. Fra 1990-årene har jeg også vært opptatt av litterære og hermeneutiske problemstillinger, og senere også post-koloniale studier og analytiske impulser som sammenliknende kulturforskning og kollektivt minne. Materialt sett er det for tiden disse feltene som ligger øverst i mine faglige prirotieringer:

  • Antikk hebraisk og vestasiatisk visdomslitteratur, med et fokus på Jobs bok;
  • Det gamle Israels religionsutøvelse;
  • Bibelkanon og -kanonisering i komparativt perspektiv.

Mer utfyllende om faglig bakgrunn og aktuelle forskningsinteresser finner man i den aktuelle seksjonen av min hjemmeside.

Undervisning

Jeg underviser for det meste i klassiske bibelfaglige emner, som Innledning til Bibelen, Lesning av gammeltestamentlige tekster (grunnspråklig eller i oversettelse), men også om religion og samfunn i det gamle Israel. Samtidig leder jeg sammen med stipendiat Petter Skippervold det løpende arbeidet i den såkalte Lesegruppe GT.

Bakgrunn

Av utdannelse er jeg cand. theol. fra Det teologiske Menighetsfakultet (1985) og dr. theol. fra samme sted (1998). Før jeg kom til Det teologiske fakultet i 2006, har jeg blant annet arbeidet i ulike posisjoner som gammeltestamentler ved Det teologiske Menighetsfakultet (fra 1989), og som gjesteprofessor (for kortere og lengre perioder) blant annet ved Lutheran Theological Seminary, Hong Kong (1999-2000) og ved Peking University, Beijing (2004) og Shandong University, Jinan (2004). I perioder har jeg også arbeidet som journalist (Norsk Telegrambyrå, Vårt Land) og som kateket og hjelpeprest.

Mer detaljerte informasjoner og full CV finnes igjen i relevant seksjon av min hjemmeside.

Verv

For  tiden sitter jeg i redaksjonsgruppene i følgende vitenskapelige tidsskrifter:
- Teologisk Tidsskrift (fra 2011)
- Journal for the Study of the Old Testament (fra 2009)
- Svensk Eksefgetisk Årsbok (fra 2009)
- Scandinavian Journal for the Old Testament (fra 2006)

Tidligere har jeg også hatt andre verv, og har  sittet i en del eksterne fagkommisjoner, osv. Mer detaljert informasjon og lenker til de aktuelle tidsskriftene finnes på min hjemmeside.

Samarbeid

- Faglig leder for PluRel 2009-2010.
- Co-ordinator for forskningsnettveket OTSEM 2004 – 2011.
- Initiativtaker til og koordinator av konferansen Tell Text, Empire, Universitetet i Oslo 2008.

Andre samarbeidsverv er videre dokumentert på min hjemmeside.

Emneord: Komparative religionsstudier, Visdomslitteratur, Antikk kultur og religion, Kanon, Hebraisk, Bibelen - Det gamle testamente

Publikasjoner

Ettersom jeg kom til Universitetet i Oslo først etter mange år i faget, er de første 25 årene av min vitenskapelige produksjon ikke dokumentert i FRIDA. Nedenfor lister jeg et utdrag av noen viktige eller aktuelle arbeider. En mer omfattende liste (som har med også arbeider under publisering), finnes i min hjemmesides bibliografi.

– «Heaven on Earth – or Not? Jerusalem as Eden in Biblical Literature», in: Konrad Schmid and Christoph Riedweg (eds), Beyond Eden: The Biblical Story of Paradise (Genesis 2–3) and Its Reception History, (Forschungen zum Alten Testament, Bd. 34), Berlin: Mohr Siebeck 2008, 28-57
– “«An Almost Canonical Entity»: Text Artifacts and Aurality in Early Biblical Literature”, in: Juha Pakkala and Martti Nissinen (eds.), Houses Full of All Good Things: Essays in Memory of Timo Veijola, (Publications of the Finnish Exegetical Society 95; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008), 666-683
– «The Canonization of Ancient Hebrew and Confucian Literature», Journal for the Study of the Old Testament 32.1, 2007, 3-22
– “Dialogue and Dialogism in the Book of Job”, Scandinavian Journal of the Old Testament, 20:1, 2006, 18-37
– «Gammeltestamentlig teologi anno 2002», Svensk exegetisk årsskrift 2003, 7-42
Echoes of Eden. Genesis 2–3 and Symbolism of the Eden Garden in Biblical Hebrew Literature, (Contributions to Biblical Exegesis and Theology, 25), Leuven: Peeters 2000
– [Sammen med R. Hvalvik] Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning, Oslo: Verbum 1999 [ET: The Great Story: On the production, content, use and significance of the Bible.] New edition 2002 [TS: Altogether 12 chapters giving an introduction to the Old Testament.]
Støv og livspust: Mennesket i Det gamle testamente, Oslo: Universitetsforlaget 1994 [Opptrykk in 1999 and 2001]
– «Man, Soil, Garden. Basic Plot in Gen 2-3 Reconsidered», Journal for the Study of the Old Testament, 53, 1992, 3-26
– «Genesis 2,4. Restudying a locus classicus», Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft, 104, 1992, pp. 163-77

Publisert 3. feb. 2010 15:56 - Sist endret 27. mai 2016 15:57