Hallgeir Elstad

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Hallgeir Elstad
English version of this page
Telefon +47-22850340
Mobiltelefon +47-90035470
Faks +47-22850301
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO
Andre tilknytninger Det teologiske fakultet

Bakgrunn

Cand. theol. frå Universitetet i Oslo 1990, dr. theol. 1998. Sidan 1992 tilsett ved Det teologiske fakultetet som stipendiat, amanuensisvikar, førstelektor, førsteamanuensis og - sidan 2009 - professor i norsk kyrkjehistorie. Rektor ved Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), Tromsø 2004-05. Professor II ved Institutt for historie og religionsvitskap ved Universitetet i Tromsø 2011-14.

Doktoravhandling: "...en Kraft og et Salt i Menigheden..." Ein studie av dei såkalla "johnsonske prestane" i siste halvpart av 1800-talet i Noreg (1997). Avhandlinga er publisert på UniPub i 2000. 

Prodekan ved TF sidan 2012. Studiedekan 2012-14, forskingsdekan 2015-.

 

Faglege interesser

Har i hovudsak arbeidd med nyare norsk kyrkjehistorie. Kompetansen ligg vesentleg innanfor det 19. og 20. hundreåret.

Undervisning

Underviser mellom anna på desse emna:

TFF1001 Kristendommen - en historisk innføring

TFF1002 Det fleirreligiøse Noreg

DIAK1001 Diakoni i teologisk, etisk og historisk lys

DIAK1002 Hjelperne og velferdsstaten

KRIS2204 Religion, stat og kyrkje i dag

Anna

Eg er ordinert prest i Den norske kyrkja, har vore feltprest og er vikarprest.

Emneord: Norsk kirkehistorie, Protestantisme, Religion og politikk, Religion og estetikk, Diakoni, Religion i skolen, Religionssosiologi

Publikasjoner

(2011) Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Oslo: Unipub forlag.

(2006) I dialog. Norske kyrkjeakademi 1956-2006. Trondheim: Tapir akademiske forlag.

(2006) Kristendommen og kunst i vesteuropeisk kultur. Bilder og arkitektur. (saman med Kristin Molland Norderval og Tormod Tobiassen), Bergen: Fagbokforlaget.

(2005) Nyere norsk kristendomshistorie. KRL-biblioteket, Bergen: Fagbokforlaget.

(2002) Illustrert norsk kristendomshistorie. (saman med Per Halse), Bergen: Fagbokforlaget.

(2000) "...en Kraft og et Salt i Menigheden...". Ein studie av dei såkalla "johnsonske prestane" i siste halvpart av 1800-talet i Noreg, Oslo: UniPub.

 

Artiklar i tidsskrift med referee:

(2015) Religion and Patriotism in 1814 Norway. Kirchliche Zeitgeschichtevol 28 (1): 98-105.

(2014) Religion og patriotisme - rolla til kyrkja i 1814. Teologisk Tidsskrift, vol. 3: 360-384.

(2012) Teologi og politikk. Alfred Eriksens rolle i "professorsaka". Teologisk Tidsskrift, vol. 1: 28-48.

(2011). Et grundtvigiansk fakultet. Det teologiske fakultet i Christiania i dets første fase. Dansk teologisk tidsskrift, vol. 79: 294-312.

(2011) TF 200 år. Frå presteutdanning i embetsmannsstaten til religion og samfunn. Norsk Teologisk Tidsskrift, vol. 112: 166-180.

(2010) "Alle grunde taler for at disse embeder nu ophæves". Alfred Eriksens framlegg om å oppheve bispeembeta i Den norske kyrkja. Historisk Tidsskrift, vol 89: 367-387.

(2010) Henrik Wergeland som lærebokforfatter i religion. En side ved hans opplysningsvirksomhet. Prismet, vol 61: 95-109.

(2009) Til erstatning for Pontoppidan. Et blikk på noen opplysningskatekismer i Danmark og Norge. Dansk Teologisk Tidsskrift, vol 72: 161-180.

(2008). Den geistlege reformrørsla i 1840-åra - eit svar på moderniseringa av det norske samfunnet. Norsk Teologisk Tidsskrift, vol 109: 89-109.

(2008). "Det gjælder en Kamp for vort Folks Velfærd." Til tolkinga av "Til Kristendommens Venner i vort Land". Historisk Tidsskrift, vol 87: 633-655.

(2008). "Næsten Alting er ualmindeligt og ubeskrivelig excentrisk" - Kyrkjeleg motstand mot Frelsesarmeen dei første åra i Noreg. Norsk Teologisk Tidsskrift, vol 109: 243-261.

(2007) "Min praxis er temmelig vidløftig". Nokre presteprofilar i opplysningstida i Noreg. Norsk Teologisk Tidsskrift, vol 108: 95-115.

(2003) Høgkyrkjelegdom i norsk pastoralteologi i siste halvdel av 1800-talet - embetssynet hjå W. A. Wexels og J. C. Heuch.  Norsk Teologisk Tidsskrift, vol 104: 90-97.

 

Kapittel i bøker:

(2013) The Norwegian Bishop Eivind Berggrav and the Sami, Staaten und Kirchen im Norden und Osten Europas.  LIT Verlag: 191-198.

(2011) Akademisk teologi i moderniteten. Det teologiske fakultet i det 20. hundreåret, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Oslo: Unipub forlag.

(2011) Den praktiske teologien i endring. Det praktisk-teologiske seminar i det 20. hundreåret, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.), Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Oslo: Unipub forlag: 133-152.

(2011) Gender and Conflict: Debating Women's Ordination in Norway in the 20th Century, In Erik Eynikel & Angeliki Ziaka (ed.),  Religion and conflict : essays on the origins of    religious conflicts and resolution approaches.  Harptree Publishing: 355 - 368.

(2010). "Mitt livs rikaste minnen". Biskop Auléns "norske kyrkofrender". I: Gustaf Aulén. En biskop på barrikaderna. Strängnäs: Strängnäs stift: 89-104. 

(2007). Den individualiserte religionen. Eit historisk perspektiv på konfirmasjonen, I: Elisabeth Tveito, Johnsen (red.),  Barneteologi og kirkens ritualer. Perspektiver på trosopplæring, barn og konfirmanterDet praktisk-teologiske seminars skriftserie: 145-156.

(2006). Frå bibelgruppe til kyrkjeakademi. Då Norsk Kirkeakademi vart til, I: Dag, Thorkildsen; Roger, Jensen & Aud, Tønnessen (red.),  Kirke, protestantisme og samfunn. Festskrift til dr. Ingun Montgomery.  Tapir Akademisk Forlag: 195-209.

 

 

 • Elstad, Hallgeir (2017). "Her maatte Reformationen med Tvang indføres". Reformasjonen i norske skolebøker, I: Tarald Rasmussen & Ola Tjørhom (red.),  Reformasjonen i nytt lys.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-53086-0.  Kapittel 8.  s 213 - 244
 • Elstad, Hallgeir (2016). “Almost everything is unusual and indescribably eccentric”: Church opposition to The Salvation Army during its first years in Norway. Studia Theologica.  ISSN 0039-338X.  s 1- 25 . doi: http://dx.doi.org/10.1080/0039338X.2016.1208628
 • Elstad, Hallgeir (2015). Folkekyrkjeomgrepet - opphav og utvikling. Tysk og nordisk kontekst., I: Stephanie Dietrich; Hallgeir Elstad; Beate Fagerli & Vidar Leif Haanes (red.),  Folkekirke nå.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313121.  2.  s 21 - 33
 • Elstad, Hallgeir (2015). Kyrkja, 1814 og Nord-Noreg, I: Einar a Niemi & Tor-Helge Allern (red.),  Nord-Norge og 1814 - med eller utenfor?.  Orkana Forlag.  ISBN 978-82-8104-267-4.  Kapittel 3.
 • Elstad, Hallgeir (2015). Religion and Patriotism in 1814 Norway. Kirchliche Zeitgeschichte.  ISSN 0932-9951.  28(1), s 98- 105 . doi: 10.13109/kize.2015.28.1.98
 • Thorkildsen, Dag & Elstad, Hallgeir (2015). Religion, State and Society in Norway. Religion, Staat, Gesellschaft.  ISSN 1438-955X.  Heft 1 und 2, s 105- 119
 • Elstad, Hallgeir (2014). Religion og patriotisme - rolla til kyrkja i 1814. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  3(4), s 360- 384 Vis sammendrag
 • Elstad, Hallgeir (2013). The Norwegian Bishop Eivind Berggrav and the Sami, In  Staaten und Kirchen im Norden und Osten Europas.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-99825-5.  2.  s 191 - 198
 • Elstad, Hallgeir (2012). Danmarks kirkehistorie set udefra: Noen norske eksempler fra pietismens tid på 1700-tallet. Kirkehistoriske samlinger.  ISSN 0450-3171.  s 209- 220
 • Elstad, Hallgeir (2012). Teologi og politikk. Alfred Eriksens rolle i "professorsaka". Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1(1), s 28- 48
 • Elstad, Hallgeir (2011). Akademisk teologi i moderniteten. Det teologiske fakultet i det 20. hundreåret, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  1.  s 9 - 38
 • Elstad, Hallgeir (2011). Den praktiske teologien i endring. Det praktisk-teologiske seminar i det 20. hundreåret, I: Tarald Rasmussen & Hallgeir Elstad (red.),  Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  4.  s 133 - 152
 • Elstad, Hallgeir (2011). Et grundtvigiansk fakultet. Det teologiske fakultet i Christiania i dets første fase. Dansk teologisk tidsskrift.  ISSN 0105-3191.  79(4), s 294-312
 • Elstad, Hallgeir (2011). Gender and Conflict: Debating Women's Ordination in Norway in the 20th Century, In Erik Eynikel & Angeliki Ziaka (ed.),  Religion and conflict : essays on the origins of religious conflicts and resolution approaches.  Harptree Publishing.  ISBN 978-0-9566785-0-8.  The Approach of Gender Studies.  s 355 - 368
 • Elstad, Hallgeir (2011). TF 200 år. Frå presteutdanning i embetsmannsstaten til religion og samfunn. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  112(3-4), s 166- 180

Se alle arbeider i Cristin

 • Dietrich, Stephanie; Elstad, Hallgeir; Fagerli, Beate & Haanes, Vidar Leif (red.) (2015). Folkekirke nå. Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313121.
 • Elstad, Hallgeir; Hafstad, Kjetil & Wyller, Trygve E (2011). Dannelse og modernitet. Norsk universitetsteologi i 200 år. Jubileumsutstilling. Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.  42 s.
 • Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (red.) (2011). Teologi og modernitet. Unipub forlag.  ISBN 9788274775008.
 • Rasmussen, Tarald & Elstad, Hallgeir (red.) (2011). Teologi og modernitet. Universitetsteologien i det 20. hundreåret. Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-500-8.  320 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Elstad, Hallgeir (2017). 500 år med Martin Luther. Romerikes Blad.
 • Elstad, Hallgeir (2017). 500 år sidan reformasjonen. Lofotposten.no.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Carsten Bach-Nielsen: Fra jubelfest til kulturår: Danske reformationsfejringer gennem 400 år. Århus: Aarhus Universitetsforlag 2015. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  s 90- 91
 • Elstad, Hallgeir (2017). Den norske kyrkja og endringane 1. januar 2017. Dagen : kristelig dagblad.  ISSN 0805-4738.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Eit historisk blikk på norske reformasjonsfeiringar - 1617-2017.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hans Nielsen Hauge - "Norges Martin Luther" - og hans betydning for demokratiutviklingen i vårt land.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Hva betyr Luther for oss i dag?.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Jødane sin veg gjennom historia.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Kvifor Ordo Crucis?.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Lars Inge Magerøy: Munken som endret Europa: Reformatoren Martin Luther. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 269- 271 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-09
 • Elstad, Hallgeir (2017). Martin Luther og reformasjonen. Lofot-tidende.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Norske reformasjonsfeiringer - med fokus på jubileene i 1817 og 1917..
 • Elstad, Hallgeir (2017). Per Halse: Peter Hognestad: Språkstrid og heilag fred. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 262- 265 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-07
 • Elstad, Hallgeir (2017). Påsken i norsk folketradisjon.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjon, undervisning og skole.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsdagen. Reformasjonsbloggen - Det teologiske fakultet (UiO).
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsforedrag.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonsjubileet - 500 år siden Luthers 95 teser.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformasjonspreken.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Reformation without a Reformer. The History of the Reformation in Norway.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Stamsund kyrkje - 80 år. Lofotposten.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Tesene på døren (og skriften på veggen). Tidligere reformasjonsjubileer med særlig vekt på jubileene i 1817 og 1917..
 • Elstad, Hallgeir (2017). The Reformation Anniversaries 1817 and 1917 in Norway with emphasis on the University‘s role.
 • Elstad, Hallgeir (2017). Trond Laksaa m. flere: Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Kampen for lesbiske og homofile i kirken. Utgitt av Åpen kirkegrupoe 2016.. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (3), s 95- 100
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Luther, Skriften og reformasjonsjubileet. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(1), s 5- 6
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2017). Luthers dåpsteologi i økumenisk kontekst. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(3), s 174- 175 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-03-01
 • Hvalvik, Reidar & Elstad, Hallgeir (2017). 75 år siden de norske prestenes embetsnedleggelse. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  6(2), s 99- 100 . doi: 10.18261/issn.1893-0271-2017-02-01
 • Elstad, Hallgeir (2016). Bispetilsetjinga i Stavanger: Skuffande av Kyrkjerådet. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Elstad, Hallgeir (2016). Careful Reformation. The History of the Reformation in Norway.
 • Elstad, Hallgeir (2016). Då jødane fekk kome. I dag er det 165 år sidan Stortinget gav jødar høve til å kome til Noreg.. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Elstad, Hallgeir (2016). Eit historisk blikk på dåpsopplæring og danning.
 • Elstad, Hallgeir (2016). German Influence and the Theology of Gisle Johnson (1822-1894).
 • Elstad, Hallgeir (2016). Nekrolog: Berge R. Furre (1937-2016). Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(1), s 95- 96
 • Elstad, Hallgeir (2016). Nekrolog: Per Lønning (1928-2016). Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(4), s 420- 421
 • Elstad, Hallgeir (2016). Reformasjon i fem hundre. Blogginnlegg. Reformasjonsbloggen - Det teologiske fakultet (UiO).
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2016). Grundtvigianismen som skolebevegelse. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(3), s 190- 191
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2016). Nytt lys over gamle tekster. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(2), s 116- 117
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2016). Strategier i møte med det moderne. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(1), s 2- 3 . doi: 10.18261/ISSN.1893-0271-2016-01-01
 • Elstad, Hallgeir & Refvem, Olav (2016). Levende tekst, levende tolkning. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  5(4), s 282- 283
 • Dietrich, Stephanie; Elstad, Hallgeir; Fagerli, Beate & Haanes, Vidar Leif (2015). Redaktørenes forord, I: Stephanie Dietrich; Hallgeir Elstad; Beate Fagerli & Vidar Leif Haanes (red.),  Folkekirke nå.  Verbum Akademisk.  ISBN 9788254313121.  Forord.  s 9 - 11
 • Elstad, Hallgeir (2015). 200 år sidan. Avisa Nordland.  s 3- 3
 • Elstad, Hallgeir (2015). "Smiths Venner" - etikk og livsførsel. Lokalhistorisk magasin.  ISSN 0802-8931.  26(4), s 10- 12
 • Elstad, Hallgeir (2015). Utan gud - ateismens historie i lommeformat. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt.  ISSN 0801-6283.  (3), s 1- 9
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2015). Helse og frelse. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(1), s 2- 3
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2015). Kanon. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(4), s 336- 337
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2015). Kildetekster og tolkninger. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(2), s 118- 119
 • Elstad, Hallgeir & Hvalvik, Reidar (2015). Religion, stat, samfunn. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  4(3), s 216- 217
 • Elstad, Hallgeir (2014). Bededagsgudstenester og val i Lofoten 1814. Lofotposten.  s 8- 9
 • Elstad, Hallgeir (2014). Bededagsgudstenester og val i Lofoten 1814. Lofot-tidende.  s 13
 • Elstad, Hallgeir (2014). Biskop Berggrav på visitas i Lofoten, I: Magnus Eilertsen (red.),  Årboka for Lofoten 2015.  Forlaget Eilertsen Media.  ISBN 978-82-999417-1-6.  Kyrkjehistorie.  s 86 - 97
 • Elstad, Hallgeir (2014). Dei nordnorske fullmaktene. Innsyn i stemninga frå merkeåret 1814. Ottar.  ISSN 0030-6703.  299(1), s 32- 39
 • Elstad, Hallgeir (2014). Juleskikkar i Lofoten. Lofot-tidende.
 • Elstad, Hallgeir (2014). Kyrkja og 1814.
 • Elstad, Hallgeir (2014). Kyrkja og 1814. Haaløygminne : Håløygminne.  ISSN 0333-0931.  95(4), s 217- 229
 • Elstad, Hallgeir (2014). Kyrkja si rolle i 1814.
 • Elstad, Hallgeir (2014). Nordnorsk hylling av prinsen. Avisa Nordland.  s 3
 • Elstad, Hallgeir (2014). Religion i Noreg - forvitring og mangfald. Lokalhistorisk magasin.  ISSN 0802-8931.  25(2), s 4- 9
 • Elstad, Hallgeir (2014). Religion og patriotisme. Kyrkja si rolle i 1814. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  42(3), s 5- 11
 • Elstad, Hallgeir (2014). Rolla til kyrkja i 1814. Dag og Tid.  ISSN 0803-334X.  s 42
 • Elstad, Hallgeir (2014). Rolla til kyrkja og prestane i 1814.
 • Elstad, Hallgeir (2014). Valfullmaktene til Christian Frederik i 1814 - med vekt på dei frå Trøndelag.
 • Elstad, Hallgeir (2013). Church and the labor movement. Stresses, disappointments, hopes. The time until 1940. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  92(1), s 151- 156
 • Elstad, Hallgeir (2013). Den lutherske reformation og gejstlighedens selvforståelse.
 • Elstad, Hallgeir (2013). Den norske kyrkja som folkekyrkje. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  148(7), s 168- 170
 • Elstad, Hallgeir (2013). Folkekyrjeomgrepet sitt opphav. Europeisk og skandinavisk perspektiv.
 • Elstad, Hallgeir (2013). Folkekyrkja - opphav og utvikling. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  41(6), s 7- 14
 • Elstad, Hallgeir (2013). Luthersk kirketidende som kyrkjeleg debattorgan - eit blikk på nokre av debattane. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  148(16/17), s 497- 504
 • Elstad, Hallgeir (2013). Ordo Crucis 80 år - 1933-2013. Eit blikk på historia, med vekt på dei første åra. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  41(8), s 7- 19
 • Elstad, Hallgeir (2013). Per Ingesman og Carsten Bach-Nielsen (red.): Kirkens historie. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(4), s 433- 437
 • Elstad, Hallgeir (2013). Steinar Supphellen: Konventikkelplakatens historie 1741-1842. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  2(3), s 308- 310
 • Elstad, Hallgeir (2013). Superintendent eller biskop - hva er en luthersk biskop?.
 • Elstad, Hallgeir (2013). Superintendent eller biskop - kva er ein luthersk biskop?. Luthersk Kirketidende.  ISSN 0332-5431.  148(22), s 646- 650
 • Elstad, Hallgeir (2012). Drosjehestplanen: William Booth som sosial reformator, I: Nils-Petter Enstad (red.),  "Så lenge-": William Booth for 100 år siden - og idag.  Frelsesarmeens historiske selskap.  ISBN 978-82-93084-05-1.  Drosjehestplanen.  s 52 - 64
 • Elstad, Hallgeir (2012). Nils Ivar Agøy: Kirken og arbeiderbevegelsen - spenninger, skuffelser, håp - tiden fram til 1940. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1(1), s 100- 104
 • Elstad, Hallgeir (2011). Bispestillingar bør utlysast. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 26
 • Elstad, Hallgeir (2011). Dansk-norsk kirkehistorie. Norske pietistiske initiativer tidlig på 1700-tallet.
 • Elstad, Hallgeir (2011). Diakonal fornying i siste del av 1800-talet - ideologi og praksis, I:  Fylliker er også folk. Frelsesarmeens rusomsorg i Oslo - siden 1891.  Frelsesarmeens rusomsorg.  ISBN 978-82-93084-03-7.  III Fordypning.  s 352 - 360
 • Elstad, Hallgeir (2011). Ho var den første. Femti år sidan Ingrid Bjerkås vart ordinert. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  39(3), s 5- 13
 • Elstad, Hallgeir (2011). Lys ut bispestillingane. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Elstad, Hallgeir (2011). TF i 200! Frå presteutdanning i embetsmannsstaten til religion og samfunn.
 • Elstad, Hallgeir (2011). Universitetsteologi i 200 år. Vårt land.  ISSN 0805-5424.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 16:09 - Sist endret 27. sep. 2015 12:05

Prosjekter