Bibelen i Reformasjonen

Fem filmer om arven fra Luther – en arv som er viktig for mennesker som lever i dag. Sola scriptura, latin for «ved Skriften alene» var et av reformasjonens slagord. Men hva betyr dette i praksis? Hvordan skal Bibelen leses og forstås i en protestantisk kontekst?

Filmene tar opp ulike aspekter knyttet til temaet Bibelen og reformasjonen. De kan ses enkeltvis,eller som en serie. Hver film kan danne utgangspunkt for diskusjon. Målgruppen er ungdom fra konfirmasjonsalderen og oppover, men alle kan ha utbytte av å se filmene.

Filmene er skrevet og produsert av en arbeidsgruppe der ungdom og fagfolk er representert. Hver film innledes av en prolog som introduserer temaet i dialogform. Deretter belyses temaet gjennom en dokumentar. Filmene er produsert av Det teologiske fakultet med støtte fra Størst av alt

1) KLAR

 • Hvordan kan vi forstå Bibelen?
 • Sier ikke Bibelen forskjellige ting?
 • Henger Bibelen sammen?
 • Hvem skal bestemme hvordan Bibelen skal tolkes?

2) HELLIG

 • Hva er et hellig liv?
 • Må jeg leve et annet liv?
 • Når jeg er bra nok?
 • Må jeg gi avkall på det jeg kjenner?

3) BIBEL

 • Hvordan laget Luther sin bibel?
 • Hva var språkene i Romerriket?
 • Hva er Vulgata?
 • Hvilke språk er Bibelen skrevet på?

4) MØRKE

 • Hvorfor så mye lidelse?
 • Hvorfor så mange fattige?
 • Hvorfor jordskjelv og tsunami?
 • Hvorfor meningsløshet?
 • Finnes det ondskap?
 • Hvorfor lar Gud det onde skje?

5) LIV

 • Hvem er jeg?
 • Hvilke idealer har jeg i mitt liv?
 • Hva eller hvem skal få bestemme hvem jeg er?
 • Har Gud noe med mine hverdager å gjøre?
 • Hva er det å tro på Jesus?

Prosjektstøtte

Prosjektgruppa

Redaksjon: Produksjonsteam:
 • Roger Jensen (leder/manus/foto)
 • Andreas Jenssen Lerheim (manus/foto/regi)
 • Sofie Kristine Flydal (manus/skuespiller)
 • Filip Emanuel Søgnen Kaloudis (manus/skuespiller)
 • Vemund Blomkvist (manus/fortellerstemme)