Kurs 1: Religion, lovgivning og menneskerettigheter

Studiet gir innføring i religionsrelatert lovgivning i Norge samt i menneskerettigheter og religion. Forholdet mellom individuell og kollektiv religionsfrihet blir vektlagt, likeens spenningen mellom religiøse idealer og sekulær lovgivning.

Dekorasjonsbilde av deltagere på tidligere kurs

Opptak

Meld deg på her! 
 • Tid: 27 - 28. sep og 8. - 9. nov 2021
 • Frist: 15. august - eller til alle plasser er fordelt!
 • Pris: Kurset er gratis for kvalifiserte søkere. Les mer om målgruppe og økonomi på hovedsiden til kursserien.
Gi beskjed om du trenger bekreftelse på opptak til arbeidsgiver.

Kontakt oss på aks-admin@teologi.uio.no for nærmere opplysninger. Kurset er et oppdragskurs for Barne- og familiedepartementet.

Sentrale temaer på det kurset vil være:

 • Hva er menneskerettigheter?
 • Menneskerettigheter og religion: Hva betyr religionsfrihet? Bør menneskerettighetene gjelde i trossamfunnene?
 • Trossamfunnenes rettigheter og plikter i kraft av den norske trossamfunnsloven og annen relevant lovgivning.
 • Sentrale verdier bak norsk lovgivning, i et historisk perspektiv (barns og kvinners rettigheter, vern av minoriteter osv.).
 • Forholdet mellom religiøs og sekulær lovgivning, og mellom religion og sekularitet mer allment.
 • Religion og likestilling mellom kjønnene
 • Religion i skolen: forholdet mellom foreldrenes rettigheter, barnas rettigheter og trossamfunnenes interesser.
 • Norsk religionspolitikk
 • Forholdet mellom lovgivning og moral i etiske spørsmål der vi har ulike overbevisninger: Bør det være grenser for ytringsfriheten?
 • Hvor bør de juridiske grensene trekkes når sentrale verdier står på spill, og hva bør være opp til den enkeltes samvittighet?

alternativ tekst

Om emnet

Dette er første modul i kursserien Å være religiøs leder i det norske samfunnet. Kurset er spesielt beregnet for medlemmer av trossamfunn i en lederrolle med utenlandsk bakgrunn. Les mer om målgruppe og økonomi på hovedsiden til kursserien.

Emnet skal gi grunnleggende kunnskap om norsk religionslovgivning og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner; kjennskap til aktuelle konflikttemaer i skjæringsfeltet mellom religion, lovgivning og menneskerettigheter; og oppøve evnen til å vurdere aktuelle spørsmål i et prinsipielt perspektiv.

Forkunnskaper

Som etterutdanning (uten studiepoeng) har kurset ingen forkunnskapskrav. Bacheloreemnet (TEOL1911) har ingen forkunnskapskrav utover generell studiekompetanse

Undervisning og gjennomføring

Kurset blir tilbudt høsten 2021, med to samlinger hver over to hele dager. Den første samlingen vil bli gjennomført som et internatkurs med én overnatting i Oslo. Den andre samlingen gjennomføres på Det teologiske fakultet på Blindern i Oslo.
Studiet har forelesninger over fire kursdager, i kombinasjon med læringsressurser på nett og arbeidskrav i det nettbaserte læringsverktøyet Canvas. Kurset kan tas både som etterutdanning (uten studiepoeng) og videreutdanning (med studiepoeng). Nødvendig kostnader til reise og opphold dekkes av kurset.

Obligatoriske arbeidskrav:

 1. Deltakelse på minimum tre av fire kursdager (vil gi grunnlag for kursbevis for alle).
 2. Innlevering av to refleksjonsnotat (en pensumrefleksjon, en temarefleksjon) på ca. 1000 ord hver, samt to responser til medstudent i Canvas.

Vurdering og eksamen

Hjemmeoppgave på 3000-4000 ord leveres etter avtalt frist. Etter undervisningsslutt blir alternative oppgavetekster lagt ut i Canvas. Studenten velger selv hvilken oppgave han eller hun vil svare på. Høsten 2021 blir oppgavene lagt ut 22. november og de må leveres i Inspera innen 6. desember kl. 14.00

Sensur

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. Sensurdato vil bli annonsert.

Påmelding

Påmeldingsfrist for høsten 2021 er satt til 15. august eller til alle kursplasser er fordelt!

Klikk her for snarvei til Canvas

Klikk her for å gå tilbake til hovedsiden for kurset

Fakta

 • Emnekode: TEOL1911V
 • Studiepoeng:
  0 - 10 (dersom kurset tas som videreutdanning)
 • Tid: 27 - 28. sep og 8. - 9. nov 2021
 • Påmeldingsfrist: 15. august eller til alle plasser er fordelt. Ledige plasser fylles opp fortløpende (først til mølla)
 • 20 plasser tilbys høsten 2021 og de vil ha forrang på de neste kursene i serien.

Ressurser

Samling 1 Program(pdf)
Samling 2 Program(pdf)

Pensum/litteraturliste (pdf) 

Kursleder

Portrettbilde av Helge Årsheim

Førstelektor
Helge Årsheim
E -post:
Helge Årsheim

Publisert 9. juni 2021 13:42 - Sist endret 4. nov. 2021 09:42