Nytt EVU-kurs "Arbeidsveilederutdanning (AVU) 2016-2019"

AVU 2016-19 gir deg kompetanse til å være arbeidsveileder i spesielt Den norske kirke. Utdanningen er omfattende, med stor vekt på praksis i tillegg til litteraturstudium, undervisning og oppgaveskriving. Kurset er godkjent hos Nasjonalt fagråd for arbeidsveiledning. 

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Hva lærer du?

AVU skal gi deltakerne erfaring med veiledning (både som veileder og veiledet) og tid til å reflektere over erfaringene. I løpet av kurset opparbeider deltakerne seg kompetanse på flere områder:

  • Praktiske veiledningsferdigheter til å igangsette, organiserer og gjennomføre arbeidsveiledning
  • Dialogisk fagkompetanse basert på teorier om arbeidsveiledning og historikken til AVU
  • Kjennskap til mangfoldet av veiledningstradisjoner
  • Sosial kompetanse og åpenhet for den andre
  • Yrkesetisk kompetanse som veileder
  • Endrings- og utviklingskompetanse knyttet til veiledningssituasjoner

Mer informasjon finner du på kurssidene

Publisert 3. mars 2016 17:11 - Sist endret 15. mars 2016 17:23