Svein Aage Christoffersen

Professor emeritus - Det teologiske fakultet
Bilde av Svein Aage Christoffersen
English version of this page
Telefon +47 22850320
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO

Faglige interesser

Jeg har særlig arbeidet med etikk på et fenomenologisk grunnlag med utgangspunkt i K.E.Løgstrups filosofi og med fokus på etikkens allmenne erfaringsgrunnlag og den enkeltes dømmekraft. Erfaring og dømmekraft knytter sammen etikk og hermeneutikk og er et sentralt tema i det jeg har skrevet både om profesjonsetikk i sosialt og helsefaglig arbeid og om det allmenne og det spesifikke i kristen etikk. Det fenomenologiske utgangspunktet gjør etikk til en funksjon av utfordringer og problemer i menneskets moralske praksis. Slik sett blir etikken ikke moralens teori, men moralens selvrefleksjon med henblikk på moralske kasus. Et slikt fokus på moralsk praksis har vist seg fruktbart så vel i arbeidet med bioetikk og medisinsk etikk som i dyreetikk og forskningsetikk.

De hermeneutiske perspektivene fra etikken føres videre i religionsfilosofien, som på denne måten blir en form for livstolkning på et allment erfaringsgrunnlag. Viktige referanser for det religionsfilosofiske arbeidet er foruten K.E.Løgstrup også Søren Kierkegaard. Det teologiske fundamentet for denne tilretteleggingen av etikk og religionsfilosofi knytter særlig an til Martin Luther og Luther-resepsjonen i skandinavisk skapelsesteologi (Gustaf Wingren), men er også forankret i tysk hermeneutisk teologi (Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, Gerhard Ebeling).

Jeg har også arbeidet med religionsestetikk med særlig fokus på estetiske spørsmål og problemstillinger i den protestantiske tradisjon. Også her står det hermeneutiske perspektivene i estetikkens erfaringsgrunnlag og de estetiske uttrykksformenes livstolkning sentralt. Forholdet mellom uttrykkets sanselighet og det hellige nærværets transcendens er bearbeidet blant annet i forhold til Caravaggios religiøse bilder.

Bakgrunn

Dr.theol., professor i etikk, religionsfilosofi og fundamentalteologi.  

Publikasjoner

 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Musikk og metafysisk undring i Luthers teologi, I: Harald Rise (red.),  Lutherske perspektiver på liturgisk musikk.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-018-7.  Artikkel.  s 13 - 33
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Nærværets kunst, I: Peter Brandes (red.),  Den Genfundne Tid. Kulturvandringer. Skaberkraft..  Johannes Larsen Museet / Museet for Religiøs Kunst.  ISBN 978-87-92620-80-4.  Artikkel.  s 253 - 266
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). The Art of Presence, In Peter Brandes (ed.),  Time Regained. Kulturwanderungen. Creative Powers..  Johannes Larsen Museum / Museet of Religious Art.  ISBN 978-87-92620-81-1.  Article.  s 253 - 266
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Kallet og det moderne selv. Den lutherske kallstanken sekularisert., I: Stine Holte (red.),  Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-8390-005-7.  Artikkel.  s 31 - 48
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Martin A. Hansen, Norge og motstandskampens retorikk, I: Jørgen Jørgensen (red.),  For Folkets Frihed. Martin A. Hansen og Besættelsen.  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.  ISBN 9788702266061.  Artikkel.  s 257 - 265
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Amor Mundi - warum ist es so schwer die Welt zu lieben?" On the Importance of Metaphysics and Love of the World, In Markus Kleinert & Heiko Schulz (ed.),  Natur, Religion, Wissenschaft. Beiträge zur Religionsphilosophie Hermann Deusers.  Mohr Siebeck.  ISBN 978-3-16-155012-6.  Artikkel.  s 95 - 107
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden". Løgstrup og kjærlighetens rommelighet., I: David Bugge & Michael Schelde (red.),  Livtag med Løgstrup og Grundtvig.  Klim.  ISBN 9788771298307.  Artikkel.  s 75 - 97
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). The Ethical Demand and Its Ontological Presuppositions, In Hans Fink & Robert Stern (ed.),  What is Ethically Demanded?.  University of Notre Dame Press.  ISBN 9780268101855.  Artikkel.  s 168 - 185
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Interseksjon. Om Peter Brandes utsmykking av Nordlyskatedralen i Alta, I:  (Gen)klange.  Det Teologiske Fakultet.  ISBN 978-87-93361-15-7.  Artikkel.  s 205 - 216
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Justification and the Church in Scandinavian Theology, In Michael Beyer; Martin Hauger & Volker Leppin (ed.),  Herausforderung Reformation. Reformationsgeschichte zwischen theologischer Deutung und historischer Forschung.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-7887-3096-3.  Artikkel.  s 183 - 205
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Kunst som representasjon og fortelling, I: Knut W Ruyter (red.),  Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år.  St. Olav forlag.  ISBN 978-82-7024-321-1.  Artikkel.  s 126 - 141
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). The Alien God, In Asle Eikrem & Atle Ottesen Søvik (ed.),  Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90741-7.  Artikkel.  s 153 - 175
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Introduction; Art and Aesthetic Experience, In Svein Aage Christoffersen; Geir Tryggve Hellemo; Leonora Onarheim; Nils Holger Petersen & Margunn Sandal (ed.),  Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004274525.  Introduction.  s 1 - 16
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Subjectivity and Self-Understanding - Some Considerations Concerning Luther and Caravaggio, In Anne Eusterchulte & Hannah Wälzholz (ed.),  Antropological Reformations - Antropology in the Era of Reformation.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-647-55058-9.  Artikkel.  s 275 - 284
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Theology and Poetic Openness, In Svein Aage Christoffersen; Geir Tryggve Hellemo; Leonora Onarheim; Nils Holger Petersen & Margunn Sandal (ed.),  Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004274525.  Part 1.  s 20 - 33
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Transcendence and the Use of Images, In Svein Aage Christoffersen; Geir Tryggve Hellemo; Leonora Onarheim; Nils Holger Petersen & Margunn Sandal (ed.),  Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts.  Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004274525.  Part 5.  s 455 - 473
 • Christoffersen, Svein Aage (2014). The Illumination of Time in Space: Experience of Nature in Vejleå Church, In Solveig Bøe; Hege Charlotte Faber & Brit Strandhagen (ed.),  Raw: Architectural Engagements with Nature.  Ashgate.  ISBN 978-1-4724-2100-5.  Chapter 5.  s 63 - 78
 • Christoffersen, Svein Aage (2014). Vidde og pregnans - i ord og bilde, I: Niels Jørgen Cappelørn; Ettore Rocca & Johannes Riis (red.),  Kulturvandrer. Festskrift til Peter Brandes.  Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S.  ISBN 978 87 02 17126 6.  Artikkel.  s 65 - 74
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Knud Ejler Løgstrup, In Ståle Johannes Kristiansen & Svein Rise (ed.),  Key theological thinkers: from modern to postmodern.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3763-5.  Part II, 10..  s 123 - 134
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Rudolf Bultmann, In Ståle Johannes Kristiansen & Svein Rise (ed.),  Key theological thinkers: from modern to postmodern.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3763-5.  6.  s 77 - 87
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Troens estetiske dimensjon, I: Knut-Willy Sæther & Svein Rise (red.),  Skjønnhet og tilbedelse.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0210-5.  Artikkel.  s 131 - 144
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Gisle Christian Johnson: The First Kierkegaardian in Theology?, In Jon Stewart (ed.),  Kierkegaard's Influence on Theology. Tome II: Anglophone and Scandinavian Protestant Theology.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-4479-4.  Artikkel.  s 191 - 204
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Teologisk estetikk - fra praktisk teologi til fundamentalteologi. Teologisk Tidsskrift.  ISSN 1893-0263.  1(3), s 283- 301
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Transcendence, Self-Transcendence and Aesthetics, In Wessel Stoker & W.L. van der Merwe (ed.),  Looking Beyond? Shifting Views of Transcendence in Philosophy, Theology, Art and Politics.  Rodopi.  ISBN 978-90-420-3473-0.  Artikkel.  s 209 - 222
 • Christoffersen, Svein Aage (2011). Profesjoner og profesjonsetikk - hva er det?, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 2.utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01940-6.  Kapittel 1.  s 18 - 43
 • Christoffersen, Svein Aage (2011). Profesjonsetikk som dømmekraft, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 2.utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01940-6.  Kapittel 3.  s 65 - 88
 • Christoffersen, Svein Aage (2011). Skapelsesnåde. Om den sansbare verdens erfaringsform. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  112(3-4), s 261- 277
 • Christoffersen, Svein Aage (2011). Urørlighetssonen - grenser og overgrep, I: Svein Aage Christoffersen (red.),  Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 2.utgave.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01940-6.  Kapittel 4.  s 89 - 108
 • Christoffersen, Svein Aage (2010). Art and human experience. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  (2009), s 49- 68
 • Christoffersen, Svein Aage (2010). Den fullferdige, I: Niels Jørgen Cappelørn; Thor Arvid Dyrerud; Christian Janss; Marius Gunnar Mjaaland & Vigdis Ystad (red.),  Kierkegaard, Ibsen og det moderne.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215016061.  Artikkel.  s 185 - 196
 • Christoffersen, Svein Aage (2010). Forbannet og forlatt. Noen overveielser om hellighet og estetikk, I: Jan-Olav Henriksen & Atle Ottesen Søvik (red.),  Livstolkning i skole, kultur og kirke : festskrift til Peder Gravem.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251926126.  Artikkel.  s 125 - 136
 • Christoffersen, Svein Aage (2010). Kjærligheten, rettferdiggjørelsen og den estetiske erfaringen, I: Else Marie Wiberg Pedersen (red.),  Gudstankens aktualitet.  Forlaget ANIS.  ISBN 978-87-7457-483-5.  Artikkel.  s 15 - 34
 • Christoffersen, Svein Aage (2010). Kristen tro og humanisme i det 20.århundres protestantiske teologi, I: Joachim Garff; Ettore Rocha & Pia Søltoft (red.),  At være sig selv nærværende : Festskrift til Niels Jørgen Cappelørn.  Kristelig Dagblads Forlag.  ISBN 978-87-7467-045-2.  Artikkel.  s 389 - 406
 • Christoffersen, Svein Aage (2010). Tid, rum og Transcendens hos K.E. Løgstrup. Rumlighed i forandring. Slagmark.  ISSN 0108-8084.  (57), s 107- 121
 • Christoffersen, Svein Aage (2009). Art and Human Experience. Transfiguration: Nordisk tidsskrift for kunst og kristendom.  ISSN 1399-1353.  s 48- 66

Se alle arbeider i Cristin

 • Christoffersen, Svein Aage; Hellemo, Geir Tryggve; Onarheim, Leonora; Petersen, Nils Holger & Sandal, Margunn (ed.) (2015). Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers.  ISBN 9789004274525.  569 s.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Professionsetik. Oversatt fra norsk utgave 2011. Klim.  ISBN 9788771291377.  152 s.
 • Løgstrup, Knud E. & Christoffersen, Svein Aage (2013). Opgør med Kierkegaard. Med efterskrift af Svein Aage Christoffersen. Klim.  ISBN 9788771291551.  223 s.
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Handling og dømmekraft - etikk og menneskesyn i lys av en kristen kulturarv. 2.utg. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01978-9.  227 s.
 • Christoffersen, Svein Aage (red.) (2011). Profesjonsetikk. Om etiske perspektiver i arbeidet med mennesker. 2.utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01940-6.  150 s.
 • Christoffersen, Svein Aage & Henriksen, Jan-Olav (2010). Religionens livstolkning. Innføring i kristendommens religionsfilosofi. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01749-5.  218 s.
 • Henriksen, Jan-Olav & Christoffersen, Svein Aage (2010). Religionens livstolkning : innføring i kristendommens religionsfilosofi. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215017495.  218 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Church as Human Space.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Det godes problem. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (2)
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Husk, du er født!. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (5)
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Musikken i skaperverket. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (4)
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Naturlig moral i en amoralsk natur? Noen refleksjoner om forholdet mellom etikk og religionsfilosofi..
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Store menn gråter. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (3)
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Utfordringene fra Markion. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (1)
 • Stordalen, Terje; Meyer, Birgit; Sherwood, Yvonne; Christoffersen, Svein Aage & Flaskerud, Ingvild (2019). Book Launch: Figurations and Sensatiosn of the Unseen in Judaism, Christiianity and Islam – Contested Desires.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). En bevegelig Gud. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (5)
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Fra død til liv. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (2)
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Klok, eller bare smart?. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (3)
 • Christoffersen, Svein Aage (2018, 24. oktober). Nyhus & Dokka møter Svein Aage Christoffersen. [Internett].  Vårt Land podcast.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Søsken eller brødre?. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (1)
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Vendepunktet. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (4)
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). A Lutheran Metaphysic? Ethics and Aesthetics in K.E. Løgstrup’s Metaphysics of Existence.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Andre juledag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 63- 67
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Bildets velsignelse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 7- 12
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Elsk verden! Elsk også det som er i verden!” Om kjærlighet og klokskap i kristen livstolkning..
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). En tanke i forbifarten. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (4), s 8- 8
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Fortrolig og fremmed i Athen. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (5), s 8- 8
 • Christoffersen, Svein Aage (2017, 02. juni). I forvridd positur mot himmelen. Om Picassos Guernica.  Vårt Land.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Julaften. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (5), s 51- 55
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Kongens tale. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (3), s 8- 8
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Lider den protestantiske gudstjenesten av anoreksi?.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Livet som metafysisk prosjekt. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  (6), s 55- 70
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Luthers Lille katekisme - Levende Luther eller stivnet Lutherdom?.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Om Luther og skandinavisk skapelsesteologi.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Reformasjonen som kultur og motkultur.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). To oppstandelser. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (2), s 8- 8
 • Christoffersen, Svein Aage (2017, 11. april). To oppstandelser.  Vårt Land.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Å komme i hu". Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.  (1), s 8- 8
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Alle har et kall. Kirkebladet (for Røa menighet).  (5)
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). "Ambience and Representation - Between the Sacred and the Profane".
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Ekteskapet til besvær. Kirkebladet (for Røa menighet).  (2)
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Johannes Sløk - humanismens tenker?.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Kirkens Pomp og Prakt. Kirkebladet (for Røa menighet).  (1)
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Knut Hamsun og det rasende solskinn - noen refleksjoner om religion, erfaring og etikk., I: Drude von der Fehr (red.),  Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur.  Vidarforlaget AS.  ISBN 9788279902997.  Artikkel.  s 279 - 294
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Løgstrups eksistens-metafysikk.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Religion og politikk. Kirkebladet (for Røa menighet).  (3)
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Skriften alene. Kirkebladet (for Røa menighet).  (4)
 • Christoffersen, Svein Aage (2014). Minnetale over Inge Lønning, I: Anne-Marie Astad (red.),  Årbok 2013.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-789-3.  Minnetale.  s 125 - 129
 • Henriksen, Jan-Olav; Christoffersen, Svein Aage & Huseby, Vilde Blix (2014, 22. mai). Teologi taper pengekampen.  Vårt land.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). De Homine - in Caravaggio.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Minnetale over professor Inge Lønning.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Om å være seg selv. Synd og selvrealisering i Løgstrups oppgjør med Kierkegaard.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Synd og selvrealisering.
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Friedrich Schleiermacher:Filosofi, teologi, pædagogik. Udvalgte tekster. Oversat og udgivet af Peter Grove m.fl. Dansk teologisk tidsskrift.  ISSN 0105-3191.  75(3), s 228- 230
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Melankoliens forførende kraft. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis.  ISSN 0802-9504.  40(3), s 12- 17
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Teologi - med eller uten ambisjoner?. Nytt norsk kirkeblad.  ISSN 0800-1642.  40(1), s 14- 19
 • Christoffersen, Svein Aage (2011). Homo invisibilis - Peter Brandes and Francis Bacon.
 • Løseth, Mari E.; Hegdal, Håvard; Eriksen, Thomas Hylland; Ramberg, Bjørn Torgrim & Christoffersen, Svein Aage (2011, 16. januar). En neandertaler iblant oss.  argument.
 • Christoffersen, Svein Aage (2010). Aesthetics and Self-Transcendence.
 • Christoffersen, Svein Aage (2010). Introduksjon. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  111(1), s 2- 9
 • Christoffersen, Svein Aage (2010, 11. september). Samtale i Dagsnytt 18 om Stepen Hawking. [TV].  NRK.
 • Christoffersen, Svein Aage (2010). The Ethical Demand and its Ontological Presuppositions.
 • Christoffersen, Svein Aage (2009). ” Orfeus - guddommelig og menneskelig. Noen religionsestetiske perspektiver med særlig henblikk på Monteverdi.”.
 • Christoffersen, Svein Aage (2009). Ansikter.
 • Christoffersen, Svein Aage (2009). Caravaggios spirituelle materialitet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:49 - Sist endret 29. mai 2018 09:45

Prosjekter