Svein Åge Christoffersen

Bilde av Svein Åge Christoffersen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo

Faglige interesser

Jeg har særlig arbeidet med etikk på et fenomenologisk grunnlag med utgangspunkt i K.E.Løgstrups filosofi og med fokus på etikkens allmenne erfaringsgrunnlag og den enkeltes dømmekraft. Erfaring og dømmekraft knytter sammen etikk og hermeneutikk og er et sentralt tema i det jeg har skrevet både om profesjonsetikk i sosialt og helsefaglig arbeid og om det allmenne og det spesifikke i kristen etikk. Det fenomenologiske utgangspunktet gjør etikk til en funksjon av utfordringer og problemer i menneskets moralske praksis. Slik sett blir etikken ikke moralens teori, men moralens selvrefleksjon med henblikk på moralske kasus. Et slikt fokus på moralsk praksis har vist seg fruktbart så vel i arbeidet med bioetikk og medisinsk etikk som i dyreetikk og forskningsetikk.

De hermeneutiske perspektivene fra etikken føres videre i religionsfilosofien, som på denne måten blir en form for livstolkning på et allment erfaringsgrunnlag. Viktige referanser for det religionsfilosofiske arbeidet er foruten K.E.Løgstrup også Søren Kierkegaard. Det teologiske fundamentet for denne tilretteleggingen av etikk og religionsfilosofi knytter særlig an til Martin Luther og Luther-resepsjonen i skandinavisk skapelsesteologi (Gustaf Wingren), men er også forankret i tysk hermeneutisk teologi (Rudolf Bultmann, Dietrich Bonhoeffer, Gerhard Ebeling).

Jeg har også arbeidet med religionsestetikk med særlig fokus på estetiske spørsmål og problemstillinger i den protestantiske tradisjon. Også her står det hermeneutiske perspektivene i estetikkens erfaringsgrunnlag og de estetiske uttrykksformenes livstolkning sentralt. Forholdet mellom uttrykkets sanselighet og det hellige nærværets transcendens er bearbeidet blant annet i forhold til Caravaggios religiøse bilder.

Bakgrunn

Dr.theol., professor i etikk, religionsfilosofi og fundamentalteologi.  

Emneord: Systematisk teologi, Etikk, Hermeneutikk, Religionsfilosofi

Publikasjoner

 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Det Opprinnelige. Moral og jødisk-kristen livsforståelse - Løgstrup, Heidegger og Grønbech. I Rabjerg, Bjørn; Hauge, Hans & Stopa, Sasja Emilie Mathiasen (Red.), Førerskab og Folkestyre. K.E. Løgstrups kronikker om nazismen. Fønix. ISSN 978-87-93600-24-9. s. 79–107.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). The Beginning: K.E. Løgstrup's Metaphysics of Existence in the 1930s. I Mjaaland, Marius Timmann (Red.), The Reformation of Philosophy. Mohr Siebeck. ISSN 9783161592188. s. 175–191.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Meningsfylde. Et grunntema i Geir Hellemos billedteologi. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 13–28.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Homo invisibilis. I Vind, Anna; Damgaard, Iben; Busch Nielsen, Kirsten & Havsteen, Sven Rune (Red.), (In)Visibility : Reflections upon Visibility and Transcendence in Theology, Philosophy and the Arts . Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 9783525550717. s. 297–315.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Professionel etik i kontekst. I Munksgaard, Marianne Eilsø & Fjordside, Solveig (Red.), Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. ISSN 978-87-12-05849-6. s. 35-–48.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Musikk og metafysisk undring i Luthers teologi. I Rise, Harald (Red.), Lutherske perspektiver på liturgisk musikk. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-018-7. s. 13–33.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). The Art of Presence. I Brandes, Peter (Red.), Time Regained. Kulturwanderungen. Creative Powers.. Johannes Larsen Museum / Museet of Religious Art. ISSN 978-87-92620-81-1. s. 253–266.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Nærværets kunst. I Brandes, Peter (Red.), Den Genfundne Tid. Kulturvandringer. Skaberkraft.. Johannes Larsen Museet / Museet for Religiøs Kunst. ISSN 978-87-92620-80-4. s. 253–266.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Martin A. Hansen, Norge og motstandskampens retorikk. I Jørgensen, Jørgen (Red.), For Folkets Frihed. Martin A. Hansen og Besættelsen. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 9788702266061. s. 257–265.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Kallet og det moderne selv. Den lutherske kallstanken sekularisert. I Holte, Stine (Red.), Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-005-7. s. 31–48.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). The Ethical Demand and Its Ontological Presuppositions. I Fink, Hans & Stern, Robert (Red.), What is Ethically Demanded?. University of Notre Dame Press. ISSN 9780268101855. s. 168–185. doi: 10.2307/j.ctvpj755r.12.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden". Løgstrup og kjærlighetens rommelighet. I Bugge, David & Schelde, Michael (Red.), Livtag med Løgstrup og Grundtvig. Klim. ISSN 9788771298307. s. 75–97.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Amor Mundi - warum ist es so schwer die Welt zu lieben?" On the Importance of Metaphysics and Love of the World. I Kleinert, Markus & Schulz, Heiko (Red.), Natur, Religion, Wissenschaft. Beiträge zur Religionsphilosophie Hermann Deusers. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-155012-6. s. 95–107.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Interseksjon. Om Peter Brandes utsmykking av Nordlyskatedralen i Alta, (Gen)klange. Det Teologiske Fakultet . ISSN 978-87-93361-15-7. s. 205–216.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). The Alien God. I Eikrem, Asle & Søvik, Atle Ottesen (Red.), Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90741-7. s. 153–175.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Kunst som representasjon og fortelling. I Ruyter, Knut W (Red.), Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år. St. Olav forlag. ISSN 978-82-7024-321-1. s. 126–141.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Justification and the Church in Scandinavian Theology. I Beyer, Michael; Hauger, Martin & Leppin, Volker (Red.), Herausforderung Reformation. Reformationsgeschichte zwischen theologischer Deutung und historischer Forschung. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-7887-3096-3. s. 183–205. doi: 10.13109/9783788731861.183.
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Introduction; Art and Aesthetic Experience. I Christoffersen, Svein Aage; Hellemo, Geir Tryggve; Onarheim, Leonora; Petersen, Nils Holger & Sandal, Margunn (Red.), Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004274525. s. 1–16.
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Transcendence and the Use of Images. I Christoffersen, Svein Aage; Hellemo, Geir Tryggve; Onarheim, Leonora; Petersen, Nils Holger & Sandal, Margunn (Red.), Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004274525. s. 455–473. doi: 10.1163/9789004291690_017.
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Theology and Poetic Openness. I Christoffersen, Svein Aage; Hellemo, Geir Tryggve; Onarheim, Leonora; Petersen, Nils Holger & Sandal, Margunn (Red.), Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004274525. s. 20–33. doi: 10.1163/9789004291690_003.
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Subjectivity and Self-Understanding - Some Considerations Concerning Luther and Caravaggio. I Eusterchulte, Anne & Wälzholz, Hannah (Red.), Antropological Reformations - Antropology in the Era of Reformation. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-647-55058-9. s. 275–284. doi: 10.13109/9783666550584.275.
 • Christoffersen, Svein Aage (2014). Vidde og pregnans - i ord og bilde. I Cappelørn, Niels Jørgen; Rocca, Ettore & Riis, Johannes (Red.), Kulturvandrer. Festskrift til Peter Brandes. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 978 87 02 17126 6. s. 65–74.
 • Christoffersen, Svein Aage (2014). The Illumination of Time in Space: Experience of Nature in Vejleå Church. I Bøe, Solveig; Faber, Hege Charlotte & Strandhagen, Brit (Red.), Raw: Architectural Engagements with Nature. Ashgate. ISSN 978-1-4724-2100-5. s. 63–78.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Knud Ejler Løgstrup. I Kristiansen, Ståle Johannes & Rise, Svein (Red.), Key theological thinkers: from modern to postmodern. Ashgate. ISSN 978-1-4094-3763-5. s. 123–134.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Troens estetiske dimensjon. I Sæther, Knut-Willy & Rise, Svein (Red.), Skjønnhet og tilbedelse. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0210-5. s. 131–144.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Rudolf Bultmann. I Kristiansen, Ståle Johannes & Rise, Svein (Red.), Key theological thinkers: from modern to postmodern. Ashgate. ISSN 978-1-4094-3763-5. s. 77–87.
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Gisle Christian Johnson: The First Kierkegaardian in Theology? I Stewart, Jon (Red.), Kierkegaard's Influence on Theology. Tome II: Anglophone and Scandinavian Protestant Theology. Ashgate. ISSN 978-1-4094-4479-4. s. 191–204.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christoffersen, Svein Aage; Hellemo, Geir Tryggve; Onarheim, Leonora; Petersen, Nils Holger & Sandal, Margunn (2015). Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004274525. 569 s.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Professionsetik. Oversatt fra norsk utgave 2011. Klim. ISBN 9788771291377. 152 s.
 • Løgstrup, Knud E. & Christoffersen, Svein Aage (2013). Opgør med Kierkegaard. Med efterskrift af Svein Aage Christoffersen. Klim. ISBN 9788771291551. 223 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Creation Theology in the Time of Climate Crisis: Wingren and Løgstrup .
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Bryllupsreisen. Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter. s. 21–21.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Hva har vi lært? Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Ånd til hverdags. Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Tabbenes mann. Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter. s. 21–21.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Gamle triks fra Bygstad. Avisa Vårt land. s. 16–16.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Luthers evangeliske bibelsyn. Avisa Vårt land. s. 18–19.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Et luthersk skriftsyn. Avisa Vårt land. s. 17–17.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Helvete før og nå. Avisa Vårt land. s. 46–49.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Tekstene i Lateranbaptisteriet og vannets betydning i dåpen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Tor Aukrust og kulturen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Vi trenger et hukommelsesrom. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. s. 8–9.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Glassmaleriene i Røa kirke. [Internett]. Hjemmeside for Røa og Sørkedalen kirke.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Kirkerommets egen tale. [Internett]. Trosopplæringskonferansen 2020.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Vår avmakt overfor døden.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Usus evangelicus legis – A caring use of the law. A heuristic perspective .
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Et livsmot i klemme. Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). De navnløse. Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter. s. 19–19.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Hva er egentlig "kristelig"? Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter. s. 19–19.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Din kirke - en oppstandelseskirke. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. s. 11–11.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Ekteskap og samliv. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. s. 11–11.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Naturlig moral i en amoralsk natur? Noen refleksjoner om forholdet mellom etikk og religionsfilosofi.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Church as Human Space.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Husk, du er født! Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Musikken i skaperverket. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Store menn gråter. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Det godes problem. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Utfordringene fra Markion. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Stordalen, Terje; Meyer, Birgit; Sherwood, Yvonne; Christoffersen, Svein Aage & Flaskerud, Ingvild (2019). Book Launch: Figurations and Sensatiosn of the Unseen in Judaism, Christiianity and Islam – Contested Desires.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Nyhus & Dokka møter Svein Aage Christoffersen. [Internett]. Vårt Land podcast.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Klok, eller bare smart? Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Fra død til liv. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). En bevegelig Gud. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Vendepunktet. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Søsken eller brødre? Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Livet som metafysisk prosjekt. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 55–70.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Andre juledag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 63–67.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Julaften. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 51–55.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Bildets velsignelse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. s. 7–12.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Reformasjonen som kultur og motkultur.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Elsk verden! Elsk også det som er i verden!” Om kjærlighet og klokskap i kristen livstolkning.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). A Lutheran Metaphysic? Ethics and Aesthetics in K.E. Løgstrup’s Metaphysics of Existence.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Fortrolig og fremmed i Athen. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. s. 8–8.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). En tanke i forbifarten. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. s. 8–8.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Kongens tale. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. s. 8–8.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). To oppstandelser. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. s. 8–8.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Å komme i hu". Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. s. 8–8.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Om Luther og skandinavisk skapelsesteologi.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Luthers Lille katekisme - Levende Luther eller stivnet Lutherdom?
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Lider den protestantiske gudstjenesten av anoreksi?
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). To oppstandelser. [Avis]. Vårt Land.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). I forvridd positur mot himmelen. Om Picassos Guernica. [Avis]. Vårt Land.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Alle har et kall. Kirkebladet (for Røa menighet).
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Skriften alene. Kirkebladet (for Røa menighet).
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Religion og politikk. Kirkebladet (for Røa menighet).
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Ekteskapet til besvær. Kirkebladet (for Røa menighet).
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Kirkens Pomp og Prakt. Kirkebladet (for Røa menighet).
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). "Ambience and Representation - Between the Sacred and the Profane".
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Løgstrups eksistens-metafysikk.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Johannes Sløk - humanismens tenker?
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Knut Hamsun og det rasende solskinn - noen refleksjoner om religion, erfaring og etikk. I von der Fehr, Drude (Red.), Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur. Vidarforlaget AS. ISSN 9788279902997. s. 279–294.
 • Christoffersen, Svein Aage (2014). Minnetale over Inge Lønning. I Astad, Anne-Marie (Red.), Årbok 2013. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-789-3. s. 125–129.
 • Henriksen, Jan-Olav; Christoffersen, Svein Aage & Huseby, Vilde Blix (2014). Teologi taper pengekampen. [Avis]. Vårt land.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Minnetale over professor Inge Lønning.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). De Homine - in Caravaggio.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Om å være seg selv. Synd og selvrealisering i Løgstrups oppgjør med Kierkegaard.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Synd og selvrealisering.
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Melankoliens forførende kraft. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 40(3), s. 12–17.
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Friedrich Schleiermacher:Filosofi, teologi, pædagogik. Udvalgte tekster. Oversat og udgivet af Peter Grove m.fl. Dansk teologisk tidsskrift. ISSN 0105-3191. 75(3), s. 228–230.
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Teologi - med eller uten ambisjoner? Nytt norsk kirkeblad. ISSN 0800-1642. 40(1), s. 14–19.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 3. feb. 2010 15:49 - Sist endret 4. nov. 2020 09:39

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter