Svein Åge Christoffersen

Image of Svein Åge Christoffersen
Norwegian version of this page
Username
Visiting address Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 Oslo
Postal address Postboks 1023 Blindern 0315 Oslo
Tags: Systematic Theology, Ethics, Hermeneutics, Philosophy of Religion

Publications

 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Det Opprinnelige. Moral og jødisk-kristen livsforståelse - Løgstrup, Heidegger og Grønbech. In Rabjerg, Bjørn; Hauge, Hans & Stopa, Sasja Emilie Mathiasen (Ed.), Førerskab og Folkestyre. K.E. Løgstrups kronikker om nazismen. Fønix. ISSN 978-87-93600-24-9. p. 79–107.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). The Beginning: K.E. Løgstrup's Metaphysics of Existence in the 1930s. In Mjaaland, Marius Timmann (Eds.), The Reformation of Philosophy. Mohr Siebeck. ISSN 9783161592188. p. 175–191.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Meningsfylde. Et grunntema i Geir Hellemos billedteologi. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 13–28.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Homo invisibilis. In Vind, Anna; Damgaard, Iben; Busch Nielsen, Kirsten & Havsteen, Sven Rune (Ed.), (In)Visibility : Reflections upon Visibility and Transcendence in Theology, Philosophy and the Arts . Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 9783525550717. p. 297–315.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Professionel etik i kontekst. In Munksgaard, Marianne Eilsø & Fjordside, Solveig (Ed.), Etiske problemstillinger, dilemmaer og paradokser for sundhedsprofessionelle. Gads Forlag. ISSN 978-87-12-05849-6. p. 35-–48.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Musikk og metafysisk undring i Luthers teologi. In Rise, Harald (Eds.), Lutherske perspektiver på liturgisk musikk. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-018-7. p. 13–33.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). The Art of Presence. In Brandes, Peter (Eds.), Time Regained. Kulturwanderungen. Creative Powers.. Johannes Larsen Museum / Museet of Religious Art. ISSN 978-87-92620-81-1. p. 253–266.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Nærværets kunst. In Brandes, Peter (Eds.), Den Genfundne Tid. Kulturvandringer. Skaberkraft.. Johannes Larsen Museet / Museet for Religiøs Kunst. ISSN 978-87-92620-80-4. p. 253–266.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Martin A. Hansen, Norge og motstandskampens retorikk. In Jørgensen, Jørgen (Eds.), For Folkets Frihed. Martin A. Hansen og Besættelsen. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 9788702266061. p. 257–265.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Kallet og det moderne selv. Den lutherske kallstanken sekularisert. In Holte, Stine (Eds.), Kallsvariasjoner. Postsekulære kall i skandinavisk litteratur. Novus Forlag. ISSN 978-82-8390-005-7. p. 31–48.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). The Ethical Demand and Its Ontological Presuppositions. In Fink, Hans & Stern, Robert (Ed.), What is Ethically Demanded?. University of Notre Dame Press. ISSN 9780268101855. p. 168–185. doi: 10.2307/j.ctvpj755r.12.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Elsk ikke verden, heller ikke det som er i verden". Løgstrup og kjærlighetens rommelighet. In Bugge, David & Schelde, Michael (Ed.), Livtag med Løgstrup og Grundtvig. Klim. ISSN 9788771298307. p. 75–97.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Amor Mundi - warum ist es so schwer die Welt zu lieben?" On the Importance of Metaphysics and Love of the World. In Kleinert, Markus & Schulz, Heiko (Ed.), Natur, Religion, Wissenschaft. Beiträge zur Religionsphilosophie Hermann Deusers. Mohr Siebeck. ISSN 978-3-16-155012-6. p. 95–107.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Interseksjon. Om Peter Brandes utsmykking av Nordlyskatedralen i Alta, (Gen)klange. Det Teologiske Fakultet . ISSN 978-87-93361-15-7. p. 205–216.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). The Alien God. In Eikrem, Asle & Søvik, Atle Ottesen (Ed.), Talking Seriously About God : Philosophy of Religion in the Dispute between Theism and Atheism. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90741-7. p. 153–175.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Kunst som representasjon og fortelling. In Ruyter, Knut W (Eds.), Der himmelen stiger ned : St. Hallvard menighet 125 år - St. Hallvard kirke 50 år. St. Olav forlag. ISSN 978-82-7024-321-1. p. 126–141.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Justification and the Church in Scandinavian Theology. In Beyer, Michael; Hauger, Martin & Leppin, Volker (Ed.), Herausforderung Reformation. Reformationsgeschichte zwischen theologischer Deutung und historischer Forschung. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-7887-3096-3. p. 183–205. doi: 10.13109/9783788731861.183.
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Introduction; Art and Aesthetic Experience. In Christoffersen, Svein Aage; Hellemo, Geir Tryggve; Onarheim, Leonora; Petersen, Nils Holger & Sandal, Margunn (Ed.), Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004274525. p. 1–16.
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Transcendence and the Use of Images. In Christoffersen, Svein Aage; Hellemo, Geir Tryggve; Onarheim, Leonora; Petersen, Nils Holger & Sandal, Margunn (Ed.), Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004274525. p. 455–473. doi: 10.1163/9789004291690_017.
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Theology and Poetic Openness. In Christoffersen, Svein Aage; Hellemo, Geir Tryggve; Onarheim, Leonora; Petersen, Nils Holger & Sandal, Margunn (Ed.), Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers. ISSN 9789004274525. p. 20–33. doi: 10.1163/9789004291690_003.
 • Christoffersen, Svein Aage (2015). Subjectivity and Self-Understanding - Some Considerations Concerning Luther and Caravaggio. In Eusterchulte, Anne & Wälzholz, Hannah (Ed.), Antropological Reformations - Antropology in the Era of Reformation. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-647-55058-9. p. 275–284. doi: 10.13109/9783666550584.275.
 • Christoffersen, Svein Aage (2014). Vidde og pregnans - i ord og bilde. In Cappelørn, Niels Jørgen; Rocca, Ettore & Riis, Johannes (Ed.), Kulturvandrer. Festskrift til Peter Brandes. Gyldendalske bokhandel, Nordisk forlag A/S. ISSN 978 87 02 17126 6. p. 65–74.
 • Christoffersen, Svein Aage (2014). The Illumination of Time in Space: Experience of Nature in Vejleå Church. In Bøe, Solveig; Faber, Hege Charlotte & Strandhagen, Brit (Ed.), Raw: Architectural Engagements with Nature. Ashgate. ISSN 978-1-4724-2100-5. p. 63–78.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Knud Ejler Løgstrup. In Kristiansen, Ståle Johannes & Rise, Svein (Ed.), Key theological thinkers: from modern to postmodern. Ashgate. ISSN 978-1-4094-3763-5. p. 123–134.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Troens estetiske dimensjon. In Sæther, Knut-Willy & Rise, Svein (Ed.), Skjønnhet og tilbedelse. Akademika forlag. ISSN 978-82-321-0210-5. p. 131–144.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Rudolf Bultmann. In Kristiansen, Ståle Johannes & Rise, Svein (Ed.), Key theological thinkers: from modern to postmodern. Ashgate. ISSN 978-1-4094-3763-5. p. 77–87.
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Gisle Christian Johnson: The First Kierkegaardian in Theology? In Stewart, Jon (Eds.), Kierkegaard's Influence on Theology. Tome II: Anglophone and Scandinavian Protestant Theology. Ashgate. ISSN 978-1-4094-4479-4. p. 191–204.

View all works in Cristin

 • Christoffersen, Svein Aage; Hellemo, Geir Tryggve; Onarheim, Leonora; Petersen, Nils Holger & Sandal, Margunn (2015). Transcendence and sensoriness : perceptions, revelation, and the arts. Brill Academic Publishers. ISBN 9789004274525. 569 p.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Professionsetik. Oversatt fra norsk utgave 2011. Klim. ISBN 9788771291377. 152 p.
 • Løgstrup, Knud E. & Christoffersen, Svein Aage (2013). Opgør med Kierkegaard. Med efterskrift af Svein Aage Christoffersen. Klim. ISBN 9788771291551. 223 p.

View all works in Cristin

 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Creation Theology in the Time of Climate Crisis: Wingren and Løgstrup .
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Bryllupsreisen. Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter. p. 21–21.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Hva har vi lært? Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Ånd til hverdags. Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Tabbenes mann. Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter. p. 21–21.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Gamle triks fra Bygstad. Avisa Vårt land. p. 16–16.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Luthers evangeliske bibelsyn. Avisa Vårt land. p. 18–19.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Et luthersk skriftsyn. Avisa Vårt land. p. 17–17.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Helvete før og nå. Avisa Vårt land. p. 46–49.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Tekstene i Lateranbaptisteriet og vannets betydning i dåpen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2021). Tor Aukrust og kulturen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Vi trenger et hukommelsesrom. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. p. 8–9.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Glassmaleriene i Røa kirke. [Internet]. Hjemmeside for Røa og Sørkedalen kirke.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Kirkerommets egen tale. [Internet]. Trosopplæringskonferansen 2020.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Vår avmakt overfor døden.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Usus evangelicus legis – A caring use of the law. A heuristic perspective .
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Et livsmot i klemme. Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). De navnløse. Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter. p. 19–19.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Hva er egentlig "kristelig"? Tett på - Røa og Sørkedalen Menigheter. p. 19–19.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Din kirke - en oppstandelseskirke. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. p. 11–11.
 • Christoffersen, Svein Aage (2020). Ekteskap og samliv. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. p. 11–11.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Naturlig moral i en amoralsk natur? Noen refleksjoner om forholdet mellom etikk og religionsfilosofi.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Church as Human Space.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Husk, du er født! Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Musikken i skaperverket. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Store menn gråter. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Det godes problem. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2019). Utfordringene fra Markion. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Stordalen, Terje; Meyer, Birgit; Sherwood, Yvonne; Christoffersen, Svein Aage & Flaskerud, Ingvild (2019). Book Launch: Figurations and Sensatiosn of the Unseen in Judaism, Christiianity and Islam – Contested Desires.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Nyhus & Dokka møter Svein Aage Christoffersen. [Internet]. Vårt Land podcast.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Klok, eller bare smart? Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Fra død til liv. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). En bevegelig Gud. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Vendepunktet. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2018). Søsken eller brødre? Kirkebladet for Røa og Sørkedalen.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Livet som metafysisk prosjekt. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 55–70.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Andre juledag. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 63–67.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Julaften. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 51–55.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Bildets velsignelse. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. p. 7–12.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Reformasjonen som kultur og motkultur.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Elsk verden! Elsk også det som er i verden!” Om kjærlighet og klokskap i kristen livstolkning.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). A Lutheran Metaphysic? Ethics and Aesthetics in K.E. Løgstrup’s Metaphysics of Existence.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Fortrolig og fremmed i Athen. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. p. 8–8.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). En tanke i forbifarten. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. p. 8–8.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Kongens tale. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. p. 8–8.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). To oppstandelser. Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. p. 8–8.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). "Å komme i hu". Kirkebladet for Røa og Sørkedalen. p. 8–8.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Om Luther og skandinavisk skapelsesteologi.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Luthers Lille katekisme - Levende Luther eller stivnet Lutherdom?
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). Lider den protestantiske gudstjenesten av anoreksi?
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). To oppstandelser. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Christoffersen, Svein Aage (2017). I forvridd positur mot himmelen. Om Picassos Guernica. [Newspaper]. Vårt Land.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Alle har et kall. Kirkebladet (for Røa menighet).
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Skriften alene. Kirkebladet (for Røa menighet).
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Religion og politikk. Kirkebladet (for Røa menighet).
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Ekteskapet til besvær. Kirkebladet (for Røa menighet).
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Kirkens Pomp og Prakt. Kirkebladet (for Røa menighet).
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). "Ambience and Representation - Between the Sacred and the Profane".
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Løgstrups eksistens-metafysikk.
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Johannes Sløk - humanismens tenker?
 • Christoffersen, Svein Aage (2016). Knut Hamsun og det rasende solskinn - noen refleksjoner om religion, erfaring og etikk. In von der Fehr, Drude (Eds.), Den levende kroppen. Mot en ny forståelse av menneske og natur. Vidarforlaget AS. ISSN 9788279902997. p. 279–294.
 • Christoffersen, Svein Aage (2014). Minnetale over Inge Lønning. In Astad, Anne-Marie (Eds.), Årbok 2013. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-789-3. p. 125–129.
 • Henriksen, Jan-Olav; Christoffersen, Svein Aage & Huseby, Vilde Blix (2014). Teologi taper pengekampen. [Newspaper]. Vårt land.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Minnetale over professor Inge Lønning.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). De Homine - in Caravaggio.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Om å være seg selv. Synd og selvrealisering i Løgstrups oppgjør med Kierkegaard.
 • Christoffersen, Svein Aage (2013). Synd og selvrealisering.
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Melankoliens forførende kraft. Nytt norsk kirkeblad : for teologi og praksis. ISSN 0802-9504. 40(3), p. 12–17.
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Friedrich Schleiermacher:Filosofi, teologi, pædagogik. Udvalgte tekster. Oversat og udgivet af Peter Grove m.fl. Dansk teologisk tidsskrift. ISSN 0105-3191. 75(3), p. 228–230.
 • Christoffersen, Svein Aage (2012). Teologi - med eller uten ambisjoner? Nytt norsk kirkeblad. ISSN 0800-1642. 40(1), p. 14–19.

View all works in Cristin

Published Feb. 3, 2010 3:49 PM - Last modified Oct. 2, 2020 3:11 PM