Marianne Bjelland Kartzow

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Marianne Bjelland Kartzow
English version of this page
Telefon +47 22850343
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg er intressert i Det nye testamentet og alle de ulike sammenhengene disse tekstene inngår i. Særlig viktig er det å utforske hvordan NT kan plasseres inn i sin sosial-historiske kontekst (jødisk, gresk-romersk), og undersøke hvordan tidlig kristen litteratur på ulike måter interagerer med sin samtid. I boken min Gossip and Gender: Othering of Speech in the Pastoral Epistles (2009) var dette avgjørende perspektiver. Men NT-tekstene har også en effekt-historie som strekker seg til vår tid: Tekstene fortsetter å skape sammenheng, identitet og erindrings-strukturer, eller bidrar til å legitimere makt og posisjon. Her har særlig innsikter fra kjønnsforskningen vært avgjørende, og det nye teoretiske konseptet "interseksjonalitet" har gitt meg viktige perspektiver på NT-tekstene. Tverrfaglighet står også sentralt; jeg mener det er en vesentlig utfordring for bibel-forskningen å bidra til den bredere teori-utviklingen, og er jeg er glad for å tilhøre et fagmiljø hvor dette har høy prioritet. I min nyeste bok, Destabilizing the Margins 2012 (https://wipfandstock.com/store/Destabilizing_the_Margins_An_Intersectional_Approach_to_Early_Christian_Memory/) står dette sentralt.

Internasjonale nettverk og samarbeid

Jeg har vært "Program Unit Chair" for SBL International Meeting siden 2005, for gruppen "The Pastoral and Catholic Epistles." Fra 2010 er jeg sammen med Jeremy Hultin ved Yale University ansvarlig for den nyetablerte gruppen "Speech and Talk: Discources and Social Practices in the Ancient Mediterranean World" under SBL Annual Meeting (http://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_ProgramUnits.aspx?MeetingId=17). Fra 2012 er jeg med i komiteen for den nyetablerte gruppen Slavery, Resistance, and Freedom som ledes av Bernadette Brooten ved Brandeis University.

I oktober 2010 var jeg (sammen med Pieter Botha) medarrangør for en konferanse i Sør-Afrika, ved UNISA, og med-redaktør på tidsskriftet som ble gitt ut i ettertid. Tittel på konferansen: "Memory and Identity in Early Christianity: Complexity and Hybridity" (http://www.tf.uio.no/english/research/projects/jcc/events/conferences/unisa-symposium.html)

Undervisning

For meg henger forskning tett sammen med veiledning og undervisning. Jeg har ved flere anledninger undervist i emner som berører de samme problemstillingene som forskningen min, og har veiledet master-studenter med samme faglige interesse som meg. Jeg er opptatt av at studentene skal bli engasjert i faget og se betydningen av bibelfagene for det studie-løpet de er i gang med, enten de skal bli teologer/prester, lærere eller utdanner seg innenfor religion og samfunn. Noen eksempler på kurs jeg har undervist:

Emneord: Det nye testamente, Kjønn og religion, Hermeneutikk, Den historiske Jesus, Evangelielitteratur
Publisert 7. jan. 2013 09:21 - Sist endret 22. juni 2021 11:11