Marianne Bjelland Kartzow

Professor - Fagseksjonen
Bilde av Marianne Bjelland Kartzow
English version of this page
Telefon +47 22850343
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 9 Domus Theologica 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1023 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Jeg er intressert i Det nye testamentet og alle de ulike sammenhengene disse tekstene inngår i. Særlig viktig er det å utforske hvordan NT kan plasseres inn i sin sosial-historiske kontekst (jødisk, gresk-romersk), og undersøke hvordan tidlig kristen litteratur på ulike måter interagerer med sin samtid. I boken min Gossip and Gender: Othering of Speech in the Pastoral Epistles (2009) var dette avgjørende perspektiver. Men NT-tekstene har også en effekt-historie som strekker seg til vår tid: Tekstene fortsetter å skape sammenheng, identitet og erindrings-strukturer, eller bidrar til å legitimere makt og posisjon. Her har særlig innsikter fra kjønnsforskningen vært avgjørende, og det nye teoretiske konseptet "interseksjonalitet" har gitt meg viktige perspektiver på NT-tekstene. Tverrfaglighet står også sentralt; jeg mener det er en vesentlig utfordring for bibel-forskningen å bidra til den bredere teori-utviklingen, og er jeg er glad for å tilhøre et fagmiljø hvor dette har høy prioritet. I min nyeste bok, Destabilizing the Margins 2012 (https://wipfandstock.com/store/Destabilizing_the_Margins_An_Intersectional_Approach_to_Early_Christian_Memory/) står dette sentralt.

Internasjonale nettverk og samarbeid

Jeg har vært "Program Unit Chair" for SBL International Meeting siden 2005, for gruppen "The Pastoral and Catholic Epistles." Fra 2010 er jeg sammen med Jeremy Hultin ved Yale University ansvarlig for den nyetablerte gruppen "Speech and Talk: Discources and Social Practices in the Ancient Mediterranean World" under SBL Annual Meeting (http://www.sbl-site.org/meetings/Congresses_ProgramUnits.aspx?MeetingId=17). Fra 2012 er jeg med i komiteen for den nyetablerte gruppen Slavery, Resistance, and Freedom som ledes av Bernadette Brooten ved Brandeis University.

I oktober 2010 var jeg (sammen med Pieter Botha) medarrangør for en konferanse i Sør-Afrika, ved UNISA, og med-redaktør på tidsskriftet som ble gitt ut i ettertid. Tittel på konferansen: "Memory and Identity in Early Christianity: Complexity and Hybridity" (http://www.tf.uio.no/english/research/projects/jcc/events/conferences/unisa-symposium.html)

Undervisning

For meg henger forskning tett sammen med veiledning og undervisning. Jeg har ved flere anledninger undervist i emner som berører de samme problemstillingene som forskningen min, og har veiledet master-studenter med samme faglige interesse som meg. Jeg er opptatt av at studentene skal bli engasjert i faget og se betydningen av bibelfagene for det studie-løpet de er i gang med, enten de skal bli teologer/prester, lærere eller utdanner seg innenfor religion og samfunn. Noen eksempler på kurs jeg har undervist:

Emneord: Bibelen - Det nye testamente, Kjønn og teologi, Hermeneutikk, Jesus, Evangeliene

Publikasjoner

Destabilizing the Margins: An Intersectional Approach to early Christian Memory. Wipf and Stock Publishers. ISBN 978-1610976756 (2012)

Gossip and Gender: Othering of Speech in the Pastoral Epistles. DeGruyter, BZNW 164, Berlin; New York (2009)

 • Kartzow, Marianne Bjelland (2019). 'Han var tvers igjennom hel ved': Forestillinger om liv, død og verdier i nekrologer og dødsannonser, I: Birgitta Haga Gripsrud & Lisbeth Thoresen (red.),  Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402344.  Kap 6.  s 173 - 194
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2019). The Ambiguous Neighbour: Female Neighbourhood Networks and the Parable of the Lost Coin. Neotestamentica.  ISSN 0254-8356.  53(2), s 271- 289 . doi: 10.1353/neo.2019.0019
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2018). "Jeg er Herrens slave" : Maria, kropp og metaforbruk i Det nye testamentet. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  123(2), s 103- 118 . doi: 10.18261/issn.1504-3002-2018-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2018). Slave Children in the first-Century Jesus movement, In Reidar Aasgaard; Cornelia B. Horn & Oana Maria Cojocaru (ed.),  Childhood in History: Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds.  Routledge.  ISBN 9781472468925.  Chapter 7.  s 111 - 126
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2017). Dealing With Sacred Scriptures: New Testament, Otherness and Intersectionality, In Simone Sinn; Dina El Omari & Anne Hege Grung (ed.),  Transformative Readings of Sacred Scriptures. Christians and Muslims in Dialogue.  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374054305.  Chapt..  s 173 - 183
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2017). Towards an Intersectional Hermeneutics: Constructing Meaning With and not of Galateans 3-4, In  Pauline Hermeneutics: Exploring the "Power of the Gospel".  Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374048427.  Chapter 7.  s 85 - 97
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2016). Gossiping Others, In Annette Bourland Huizenga; Babara E. Reid & Sarah Tanzer (ed.),  1-2 Timothy. Titus..  Liturgical Press.  ISBN 9780814682036.  Contribution.  s 62 - 63
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2016). Reproductive salvation and slavery: Reading 1 Timothy 2:15 with Hagar and Mary. Neotestamentica.  ISSN 0254-8356.  50(1), s 89- 103
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2016). Rewritten Stereotypes: Scripture and Cultural Echo in Luke's Parable of the Widow and the Judge, In Mogens Müller & Jesper Tang Nielsen (ed.),  Luke's Literary Creativity.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9780567665829.  Part III.  s 208 - 224
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2015). Reproductive Capital and Slave Surrogacy: Thinking about/with/beyond Hagar, In Anne Hege Grung; Marianne Bjelland Kartzow & Anna Rebecca Solevåg (ed.),  Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations.  Pickwick Publications.  ISBN 9781625644046.  Kap 20.  s 396 - 409
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2014). Intersectionality and Biblical Studies, In Julia M. O'Brien (ed.),  Oxford Encyclopedia of the Bible and Gender Studies. Volume 1: ASI – MUJ.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-020488-4.  Chapter, I.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2014). Interseksjonell teori og arbeid med bibeltekster. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  1, s 23- 38
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2013). Mangfold og kompleksitet: Perspektiver fra erindringsteori og interseksjonalitet, I: Gitte Buch-Hansen; Marianne Bjelland Kartzow & Anna Rebecca Solevåg (red.),  Metodemangfold og Det nye testamentet : I fotsporene til den etiopiske evnukken.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42645-3.  Kapittel 5.  s 104 - 124
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2013). On Naming and Blaming: Hagar's God-talk in Jewish and Early Christian Sources, In Mishael M. Caspi & John T. Greene (ed.),  In the Arms of Biblical Women.  Gorgias Press.  ISBN 978-1-4632-0231-6.  Chapter 5.  s 97 - 119
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2013). The Complexity of Pairing: Reading Acts 16 with Plutarch's Parallel Lives, In Todd Penner & Ruben R. Dupertuis (ed.),  Engaging Early Christian History: Reading Acts in the Second Century.  Acumen Publishing.  ISBN 978-1-84465-735-3.  Chapter 7.  s 123 - 139
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2012). Navigating the Womb: Surrogacy, Slavery, Fertility - and Biblical Discourse. Acta Patristica et Byzantina.  ISSN 1022-6486.  2
 • Kartzow, Marianne Bjelland & Maseno, Loreen Iminza (2012). Queering the Widow and the Judge in the Lukan Parable. Journal of Constructive Theology.  ISSN 1025-5648.  18(1), s 29- 41
 • Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Samtaler om Hagar. Tekster, fortellinger og religionsmøter. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  116(3), s 202- 215
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2011). AN INTERSECTIONAL APPROACH TO EARLY CHRISTIAN MEMORY: THE CASE OF THE PASTORAL EPISTLES. Acta Patristica et Byzantina.  ISSN 1022-6486.  2
 • Kartzow, Marianne Bjelland; Leirvik, Oddbjørn Birger & Moxnes, Halvor (2011). Kommentar: Jesus, Muhammad og norske identiteter. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  3, s 17- 19
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2010). 'Asking the Other Question': An Intersectional Approach to Galatians 3:28 and the Colossian Household Codes. Biblical Interpretation.  ISSN 0927-2569.  18(4/5), s 364- 389
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2010). Ressurection as Gossip: Representations of Women in Resurrection Stories of the Gospels. Lectio Difficilior.  ISSN 1661-3317.  1, s 1- 28
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2010). Striking Family Hiearchies: Luke 12:35-48, Gender and Slavery. Acta Patristica et Byzantina.  ISSN 1022-6486.  4
 • Kartzow, Marianne Bjelland & Moxnes, Halvor (2010). Complex Identities: Ethnicity, Gender and Religion inthe Story of the Ethiopian Eunuch (Acts 8:26–40). Religion and Theology: A Journal of Contemporary Religous Discourse.  ISSN 1023-0807.  17, s 184- 204
 • Kartzow, Marianne Bjelland & Solevåg, Anna Rebecca (2010). Hvem bryr seg om Pastoralbrevene? : nyere trender i Pastoralbrevsforskningen. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  111(4), s 255- 269
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2008). Sladder som alternativ diskurs i tidlig kristendom. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3), s 17- 23
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2005). Female gossipers and their reputation in the Pastoral Epistles. Neotestamentica.  ISSN 0254-8356.  39(2), s 255- 272
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2004). Anti-jødiske elementer i feministiske NT-studier. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  3(105), s 149- 162

Se alle arbeider i Cristin

 • Falkenberg, René; Heldgaard Bylund, Louise & Kartzow, Marianne Bjelland (2019). Nordic Interpretations of the New Testament: Challenging Texts and Perspectives. Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3525554562.  216 s.
 • Røsok, Ingvild; Joachimsen, Kristin; Kartzow, Marianne Bjelland; Skarpnes, Steinar Aandahl & Solevåg, Anna Rebecca (2019). Studiebibelen: Bibelen i 2011-oversettelse med introduksjoner og kommentarer. Verbum Forlag.  ISBN 9788254108734.  1288 s.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2018). The Slave Metaphor and Gendered Enslavement in Early Christian Discourse. Double Trouble Embodied. Routledge.  ISBN 9780815374657.  168 s. Vis sammendrag
 • Mtata, Kenneth & Kartzow, Marianne Bjelland (2017). Pauline Hermeneutics: Exploring the "Power of the Gospel". Evangelische Verlagsanstalt - Wissenschaft.  ISBN 9783374048427.  182 s.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (red.) (2016). Lukas. Undring og utforsring. Verbum Forlag.  ISBN 9788254313336.  132 s.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (red.) (2016). Lukas: Undring og utfordring. Verbum Forlag.  ISBN 9788254313336.  132 s.
 • Grung, Anne Hege; Kartzow, Marianne Bjelland & Solevåg, Anna Rebecca (ed.) (2015). Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations. Pickwick Publications.  ISBN 9781625644046.  453 s.
 • Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (ed.) (2015). Bodies, Borders, Believer. Ancient Texts and Present Conversations. Essays in Honor of Turid Karlsen Seim on Her 70th Birthday. Pickwick Publications.  ISBN 978-1-62564-404-6.  453 s.
 • Buch-Hansen, Gitte; Kartzow, Marianne Bjelland & Solevåg, Anna Rebecca (red.) (2013). Metodemangfold og Det nye testamentet : I fotsporene til den etiopiske evnukken. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42645-3.  208 s.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2012). Destabilizing the Margins: An Intersectional Approach to early Christian Memory. Wipf and Stock Publishers.  ISBN 978-1610976756.  204 s.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2009). Gossip and Gender: Othering of Speech in the Pastoral Epistles. Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-021563-2.  241 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haaland, Gunnar; Kartzow, Marianne Bjelland; Aadland, Ingunn & Bylund, Louise Heldgaard (2019). Den skandinaviske barnebibel: Barnelitteratur, bibelresepsjon og kulturell bibel. Prismet.  ISSN 0032-8847.  70(2), s 83- 86 . doi: http://dx.doi.org/10.5617/pri.6949
 • Martinsen, Anders & Kartzow, Marianne Bjelland (2019). Man, New Testament, In Dale C. Allison, Jr.; Constance Furey; Steven Linn McKenzie; Thomas Chr. Römer; Jens Schröter; Choon-Leong Seow; Barry Dov Walfish & Eric Ziolkowski (ed.),  Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR), Volum 17 Lotus-Masrekah.  Walter de Gruyter.  ISBN 978-3-11-031334-5.  Man, men.
 • Solevåg, Anna Rebecca & Kartzow, Marianne Bjelland (2019). The Ideal Meal: Masculinity and Disability among Host and Guests in Luke.
 • Solevåg, Anna Rebecca & Kartzow, Marianne Bjelland (2018). Nordic Horizons in Feminist New Testament Scholarship.
 • Solevåg, Anna Rebecca & Kartzow, Marianne Bjelland (2016). Feministteologisk hermeneutikk. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening.  ISSN 0808-2901.  (2), s 6- 13
 • Solevåg, Anna Rebecca; Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2015). Introduction, In Anne Hege Grung; Marianne Bjelland Kartzow & Anna Rebecca Solevåg (ed.),  Bodies, Borders, Believers: Ancient Texts and Present Conversations.  Pickwick Publications.  ISBN 9781625644046.  Innledning.  s xiii - xvii
 • Lerheim, Birgitte & Kartzow, Marianne Bjelland (2014). Jeg åpner min bibel, der står: Vær rosa!. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Martinsen, Anders & Kartzow, Marianne Bjelland (2014). Josef - en mann for vår tid?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 8- 9
 • Solevåg, Anna Rebecca & Kartzow, Marianne Bjelland (2014, 27. januar). En evnukk til besvær.  Vårt Land.
 • Kartzow, Marianne Bjelland; Buch-Hansen, Gitte & Solevåg, Anna Rebecca (2013). Innledning, I: Gitte Buch-Hansen; Marianne Bjelland Kartzow & Anna Rebecca Solevåg (red.),  Metodemangfold og Det nye testamentet : I fotsporene til den etiopiske evnukken.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-42645-3.  Innledning.  s 11 - 20
 • Søvik, Atle Ottesen; Lånkan, Kjersti Blehr; Ødegaard, Knut Jørgen Røed; Kartzow, Marianne Bjelland & Kvalbein, Hans (2013, 18. desember). Mysteriet julestjernen.  Dagsavisen. Vis sammendrag
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2012). The Memory of Hagar in Jewish and Christian texts.
 • Grung, Anne Hege & Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Heller Hagar enn Abraham?. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Intersectionality, Complexity, Hybridity - and Early Christain Studies.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Navigating the Womb: Slavery, Fertility, Surrugacy - and Biblical Discourses.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2011). The Memory of Hagars Speech.
 • Solevåg, Anna Rebecca & Kartzow, Marianne Bjelland (2011). Review of Contextualizing Gender in Early Christian Discourse. Thinking Beyond Thecla by Caroline Vander Stichele and Todd Penner. The Bible & Critical Theory.  ISSN 1832-3391.  (1)
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2010). An Intersectional Approach to Early Christian Memory: The Case of the Pastoral Epistles.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2010). An Intersectional Approach to the Pastoral Epistles.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2010). Developing Methodology: Memory and Intersectionality.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2010). Family and Slavery Re-visited.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2010). New Research on Female Slaves in Antiquity.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2010). Sladder og kjønn: Nye metodologiske overveielser.
 • Moxnes, Halvor; Kartzow, Marianne Bjelland; Buell, Denise Kimber & Glancy, Jennifer A. (2010). Cultural Complexity and Intersectionality in the Study of the Jesus movement. Biblical Interpretation.  ISSN 0927-2569.  XVIII(4-5), s 309- 312
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2009). Striking family hierarchy: Luke 12:35-48 revisited.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2009). The Stereotype of Gossip in the Pastorals and Luke.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2009). Women in the Professioon: A Nordic Perspective.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2006). Kirketopp skader likestilling. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2006). Kvinners kår i Den norske kirke.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2005, 15. april). Gudsbilder og kjønn. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2005). Naturlig sex? Seksulaitet og kjønn i den kristne antikken. Moxnes, Bortnes og Endsjø (red). Tidsskrift for kjønnsforskning.  ISSN 0809-6341.  3, s 72- 74
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2004). Gendered Gossip.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2004). Gossip in a twofold sense.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2004). Gossip in the Rhetoric of Space.
 • Kartzow, Marianne Bjelland & Lerheim, Birgitte (2004). Kvinnesynet i Da Vinci-koden. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2003). En god og en dårlig student? Jesus hjemme hos søstrene Marta og Maria i Det nye testamente. Vis sammendrag
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2003). Inkluderende bibel er en illusjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  6 april Vis sammendrag
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2003). Kvinner og sladder i Det nye testamente. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 51- 60 Vis sammendrag
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2002). Bokomtaler. Norsk Teologisk Tidsskrift.  ISSN 0029-2176.  103(2-3) Vis sammendrag
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2002). De første kristne sladrekjerringer. Vis sammendrag
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2002). Kvinner i Det nye testamentet: Et studie av kjønn og sladder. Vis sammendrag
 • Kartzow, Marianne Bjelland (2001). Gossip and gender in the New Testamnet. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. jan. 2013 09:21 - Sist endret 30. jan. 2019 13:18