Administrasjonsreglement for Det teologiske fakultet

Administrasjonsreglementet til Det teologiske fakultet tar utgangspunkt i UiOs normalregler for fakulteter samt følgende lov-, avtale- og regelverk: universitets- og høgskoleloven, Hovedavtalen i staten, tjenestemannsloven og UiO's personalreglementet, valgregler og prosedyreregler for valg eller tilsetting av dekan/prodekan.

Publisert 24. okt. 2012 12:16 - Sist endret 15. mars 2018 10:52