Fagfelt: Praktisk teologi

Praktisk teologisk forskning utvikler kritisk og konstruktiv kunnskap om kirkelige praksiser, og andre praksiser med tilknytning til kirken. Forskningen utvikler forståelser som kan bidra til at praksisene som studeres utvikles og forbedres. 

Illustrasjonsfoto: Subway Preacher Man 2006: NYC Street Photography by Matt Weber http://weber-street-photography.com/

Tradisjonelt har fagutviklingen funnet sted innen underdisiplinene liturgikk, religionspedagogikk, sjelesorg, pastorallære, diakoni og homiletikk og vært rettet mot å gi en forskningsbasert utdanning for mennesker som skal ut i kirkelig tjeneste. Forskningen er tverrfaglig og anvender metoder fra samfunnsvitenskap, systematisk teologi og filosofi, kirkehistorie, kjønnsteori og interreligiøse studier.

Som forskningsdisiplin er praktisk teologi i stadig utvikling. Forskere innenfor praktisk teologi er i økende grad interessert i praksiser som ligger utenfor de tradisjonelle kirkelige praksisene, og deltar i empiriske religionsforskningsprosjekter. Fagfeltet gir historisk og aktuell innsikt i hvordan de tradisjonelle kirkelige tjenestene utøves og representerer et bredt bidrag til å forstå religion i dagens samfunn.

Publisert 4. apr. 2019 14:11 - Sist endret 4. apr. 2019 14:11