Fagfelt: Kjønn, teologi og religion

Formålet med fagfeltet kjønn, teologi og religion er å beskrive og tolke hvordan kjønn konstrueres i religiøs praksis, hellige tekster og teologisk refleksjon. Det vil også utfordre institusjoner, tradisjoner og enkeltpersoner til kritisk selvrefleksjon og fremme kvinners autoritet som fortolkere og nyskapere av religion og samfunn.

Foto: Kristian Mosvold - Ole Lislerud: God is a Woman.

Utviklingen av kjønnsforskning som tverrfaglig felt ved Det teologiske fakultet (TF) har pågått siden 1980. Feltet fikk i år 2000 et eget professorat.

Fagfeltet er basert på innsikter fra kjønnsteori og feminisme, samt fra tverrfaglig kunnskapsutvikling med kjønnsperspektiv mer allment.

Feministisk teologi inngår i forskningsfeltet kjønn, teologi og religion, og denne teologien har både en kritisk og en konstruktiv side. På den ene siden rettes et maktkritisk blikk på kvinners og menns posisjoner og på betydningen av kjønn i kirke og samfunn, teologi og språk. På den andre siden søkes teologiske modeller som kan fremme likestilling, dialog og reform. Dette doble perspektivet angår hele teologien som fag.

TF har en tverrfaglig Forskergruppe i kjønn, teologi og religion. Her studeres kjønn i bibelfag, etikk, kirkehistorie og interreligiøse studier. Sentrale tema er familie, seksualitet, maskulinitet, gudsbilder, liturgi og ritual, religionsdialog, religionsteori, nyreligiøsitet, sekularitet, postkolonial religion og transnasjonal feminisme.  

"Seminaret i kjønn og teologi” – SIKOT – er et tverrfaglig forskernettverk ved Det teologiske fakultet for fagutvikling og debatt av aktuelle kjønnsperspektiv på teologi, religion, etikk og kirkelig praksis. 

Årlig arrangeres Aasta Hansteen Lecture on Gender and Religion.

Publisert 4. apr. 2019 13:58 - Sist endret 4. apr. 2019 13:58