English version of this page

Semesteråpning våren 2022 med åpningsforelesning

Åpningsforelesning ved professor Sivert Angel: "Misjon og imperiebygging i Danmark-Norge på 1700-tallet"

Bilde av læringssenteret på Domus Theologica. Dekan Aud Tønnessen på talerstolen foran ansatte og studenter.

Fra en tidligere semesteråpning. Foto: Mathias H. Eidberg

Program

Dekan Aud V. Tønnessen ønsker velkommen til nytt semester.

Åpningsforelesning ved professor Sivert Angel:

Misjon og imperiebygging i Danmark-Norge på 1700-tallet

Fredrik IV opprettet en kristen misjon til sin indiske koloni i 1705. Motivasjonen for initiativet er fortsatt omstridt, men det handlet neppe bare om en from herskers misjonsiver. Bak initiativet ligger antakeligvis harde forhandlinger mellom det å fremme Guds rike og styrke det dansk-norske imperium. I dem spilles eliter ut mot hverandre og maktforhold endres på en måte som får varige følger.

Publisert 10. nov. 2021 09:36 - Sist endret 14. sep. 2022 11:23