Velkommen til æresdoktorforelesning med professor Catherine Cornille

Vi ønsker alle velkommen til en åpen æresdoktorforelesning med professor Catherine Cornille. Tema for forelesningen er: "Religious Pluralism and the Challenge of Relativism"

Catherine Cornille. Photo

Om Catherine Cornille

Catherine Cornille (f. 1961) er professor i komparativ teologi ved Boston College. Hun har utdannelse fra KU Leuven og University of Hawaii og har vært tilknyttet en rekke ledende europeiske, asiatiske og amerikanske universiteter. Cornille er en kreativ og uredd forsker som utfordrer vedtatte sannheter på religionsfeltet og vektlegger betydningen av å inkludere kvinneperspektiver i religionsteologi og –dialog.

Publisert 7. juli 2022 15:32 - Sist endret 16. aug. 2022 09:39