På grensen til sjelesorg

Velkommen til Sjelesorgsymposiet 2022. Årets symposium har to hovedtema. Det ene er «Kan homoterapi være sjelesorg?» og vi knytter an til debatten om å begrunne homoterapi som sjelesorg. Det andre temaet er «Stand-up sjelesorg – ambivalente mulighetsrom». Her presenteres resultater fra en fersk empirisk undersøkelse om presters og diakoners sjelesorgerfaringer.

Informasjon, program og påmelding finner du på nettsiden til MF vitenskapelig høyskole

Sjelesorgsymposiet 2022 er planlagt av Anne Hege Grung ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Hans Stifoss-Hanssen og Anne Austad ved VID vitenskapelige høgskole, og Lars Johan Danbolt ved MF vitenskapelig høyskole.

Publisert 9. mai 2022 13:39 - Sist endret 9. mai 2022 13:40