Velkommen til boklansering: Svarte kong Baltasar

Halvor Moxnes er ute med ny bok: Svarte kong Baltasar, en bok om de hellige tre konger: Rase, religion og politikk

Program:

  • Halvor Moxnes, professor em., presenterer boken
  • Professor em. Gro Steinsland gir et religionshistorisk perspektiv
  • Seksjonsleder, Avdeling for kirkefag og økumenikk i Kirkerådet, Stine Kiil Saga tar opp kirke og rasisme ut fra erfaringer i Sør-Afrika
  • Sjefsredaktør Edvard Thorup representerer Dreyers forlag

Professor Marianne Bjelland Kartzow leder oss igjennom programmet.

Bildet kan inneholde: plakat, gjøre, kunst, historie.Om boken

De hellige tre konger er et av de mest kjente religiøse ikoner som finnes. Det har sin opprinnelse i en fortelling i Matteusevangeliet, om «vismennene fra Østen» som kom for å tilbe barnet Jesus. Det er vidt spredt i kirkekunst gjennom århundrer, og som folkefromhet, særlig gjennom julekrybber. Der er de hellige tre konger blitt et symbol på det universelle og verdensomfattende ved kristendommen.

Men hva skjer når kongene havner i en kryssild av debatt om rasisme, kolonihistorie og slavehandel? Kirken Ulmer Münster i Tyskland hadde en 100 år gammel julekrybbe, som hvert år hadde en sentral plass i advents- og juletiden. Men i 2020 ble det annerledes. I lys av Black Lives Matter- bevegelsen, som fikk stor oppslutning i Tyskland, og debatten om rasisme som fulgte, fant menighetsrådet at den svarte kongen hadde klart rasistiske trekk. Det bestemte derfor at gruppen med de hellige tre konger ikke skulle stilles opp i juletiden i 2020. Avgjørelsen fikk enorm mediedekning og skapte diskusjon.

I denne boka forteller Halvor Moxnes om hvordan legenden om vismennene vokste og ble til historien om de hellige tre konger som fikk et eget liv og senere universell betydning. Men hvordan hadde det seg at den ene kongen ble fremstilt svart? Moxnes bruker historien om de hellige tre konger som et prisme til å vise hvordan religiøse tradisjoner er en del av politiske sammen-henger, og til å vise at kirken er nødt til å møte rasismens utfordringer, globalt og lokalt.

Om forfatteren

Halvor Moxnes (f. 1944) er professor em. ved Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans spesialfelt er Det nye testamente og Jesus, både historisk og i kulturell fortolkning, med utgivelser som Historien om Det nye testamentet (2015) og Historien om Jesus (2017).

Publisert 21. feb. 2022 14:48 - Sist endret 14. mars 2022 13:56