Kirken i støpeskjeen: Hva står på spill?

Den norske kirke skal vedta ny kirkeordning. Hvilke konsekvenser får denne for organisering og teologi? TF inviterer til debatt.

biskopene i den norske kirke

Biskopenes rolle som ledere er foreslått endret i ny kirkeordning. Hvilke konsekvenser får de foreslåtte endringene? Foto: Den norske kirke / flickr.com

Den norske kirke er i støpeskjeen. Det er lagt frem forslag til helt ny kirkeordning, der prostiet blir kirkens nav, men prosten ikke lenger skal være leder. Biskopen skal ikke lenger være arbeidsgiver. Målet er mer demokrati, mer åpenhet, og kanskje litt mer penger.

Men hvor er det blitt av teologien? Skal prestene være ledere eller medarbeidere under en byråkratisk leder? Vil kirken fragmenteres i regionale enheter? Hvilken ekklesiologi, altså teologisk forståelse av kirken, er det som vil prege morgendagens kirke?

Forhåndsregistrer deg i Zoom

Innledninger:

 

Olav Fykse Tveit 
Preses
Den norske kirke


Presteembetet og biskopens ledelse i ny kirkeordning

Hør Preses Olav Fykse Tveits innlegg:
Foto av Olav Fykse Tveit

Aud Tønnessen
Dekan, professor i kirkehistorie
Det teologiske fakultet


Embete og råd i et historisk perspektiv

Hør dekan Aud Tønnessens innlegg:
Foto av Aud Tønnessen

Marius T. Mjaaland
Professor i systematisk teologi
Det teologiske fakultet

Teologi eller forvaltning? Kritiske innspill til ny kirkeordning

Hør professor Marius T. Mjaalands innlegg:
Foto av Marius Mjaaland

 

Paneldebatt etter innledningene. Mulighet for spørsmål fra "salen".

Publisert 28. apr. 2021 09:55 - Sist endret 17. aug. 2021 15:26