Det praktisk-teologiske seminars historie

Det praktisk-teologiske seminar (PTS) blei oppretta på permanent basis i 1848.

Seminaret skulle "meddele undervisning i Homiletik, Liturgik, Catechetik, Pastoraltheologi, Pedagogik i forbindelse med Methodik, samt Kirkesang og Messe". Målet har alltid vore å føre teologiske kandidatar fram til ordinasjon og presteteneste i Den norske kyrkja.

Fram til 1925 var PTS den einaste institusjonen i sitt slag i Norge. Da fekk Menighetsfakultetet rett til å gi praktisk teologisk utdanning - ein rett som frå 1986 òg blei tildelt Misjonshøgskolen i Stavanger. Frå og med 1999 vert det òg gitt praktisk-teologisk utdanning ved Kirkelig utdanningssenter Nord (KUN). KUN var ei underavdeling av Det praktisk-teologiske seminar fram til 2016.

Da Den norske kyrkja blei skild frå staten 1.1.2017 blei Det praktisk-teologiske seminar si avdeling i Oslo ein del av Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Samstundes blei KUN verande som ein del av Den norske kyrkja og samarbeider fagleg med VID vitskaplege høgskule som òg Misjonshøgskolen er ein del av frå 2016.

Da seminaret var 150 år i 1998, ga Hallgeir Elstad ut boka “...midt i den norske kirke...” - Det praktisk-teologiske seminar gjennom 150 år, 1848-1998.

Rektorar ved Det praktisk-teologiske seminar

 • 1849-1851 Wilhelm A. Wexels
 • 1852-1856 Andreas Grimelund
 • 1856-1869 Julius Bruun
 • 1869-1875 Peder Blessing
 • 1876-1880 Johan C. Heuch
 • 1881-1888 Gustav M Jensen
 • 1888-1894 Julius Riddervold
 • 1895-1901 Gustav M Jensen
 • 1902-1913 Bernt Støylen
 • 1914-1916 Johannes S. Johnson
 • 1916-1926 Sigurd B. Jensen
 • 1926-1953 Peter Marstrander
 • 1953-1960 Arne Fjellberg
 • 1961-1964 Alexander L. Johnson
 • 1964-1978 Stephan Tschudi
 • 1979-1988 Tor B. Aukrust
 • 1989-1993 Rosemarie Køhn
 • 1994-1999 Gunnar Stålsett
 • 1999-2013 Geir Hellemo
 • 2014-2016 Sivert Angel
Publisert 8. mai 2017 16:12 - Sist endret 7. des. 2020 16:14