Nora Sunniva Eggen

Image of Nora Sunniva Eggen
Norwegian version of this page
Phone +47 22854830
Username
Visiting address Postboks 1010 Blindern None 0315 OSLO

Academic interests:

My academic field is philologically based Islamic Studies, with a particular interest in intellectual history and Quranic Studies. My doctoral thesis (University of Oslo 2012) examined conceptualizations of trust in medieval Arabic-Islamic literatures within exegetical, ethical and epistemological disciplines. In a postdoc project on the North-African scholar al-Qadi ʿIyad (d. 1149), I explored ideas on knowledge production and transmission, ethics and authority. Additionally I have an interest in Translation Studies, and I have in particular mapped and studied Scandinavian translations of the Qurʾān. I have also translated some classical Arabic texts into the Norwegian language. Finally, I am engaged in the ongoing discussions on Islamic Studies as an independent field of study. 

Courses taught:

Background:

 • 2018– Senior lecturer Faculty of Theology, University of Oslo
 • 2015–2017 Post-doctoral fellow, Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo
 • 2013–2015 Senior lecturer, Department of Culture Studies and Oriental Languages, University of Oslo
 • 2008–2012 PhD fellow Arabic and Islamic Studies, University of Oslo.
 • 1996–1999 Cand. Philol. Arabic (MA equivalent), University of Oslo.
 • 1993–1996 Cand. Mag. History of Arts (BA equivalent), University of Oslo.
 • 1984–1987 Librarian, Norwegian School of Library and Information Science.
Tags: Religious Studies/History of Religions, Islamic Studies, Sacred scriptures, Arabic

Publications

 • Eggen, Nora S. (2019). ’Hankjønn er ikke som hunkjønn.’ Koranen og kjønn, tekst og tolkning. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  124(4), s 355- 376
 • Eggen, Nora S. (2019). Modalitet i oversettelse og fortolkning: eksempler fra koranoversettelse, I: Nora S. Eggen; Nina Zandjani & Tor Ivar Østmoe (red.),  Gjenoversettelse av hellige tekster.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  Kapittel.  s 109 - 138
 • Eggen, Nora S. (2019). On the periphery: Translations of the Qurʾān in Sweden, Denmark and Norway, In Sameh Hanna; Hanem El-Farahaty & Abdel-Wahab Khalifa (ed.),  The Routledge Handbook of Arabic Translation.  Routledge.  ISBN 9781315661346.  4.  s 68 - 80
 • Eggen, Nora Sunniva (2019). A multiverse of knowledge: The epistemology and hermeneutics of the ʿālam in Medieval Islamic thought, In Helge Jordheim & Erling Sverdrup Sandmo (ed.),  Conceptualizing the World: An Exploration across Disciplines.  Berghahn Books.  ISBN 978-1-78920-036-2.  2.  s 40 - 53
 • Eggen, Nora Sunniva (2018). A book burner or not? History and myth : Revisiting al-QāḍīʿIyāḍ and the controversies over al-Ghazālī in the Islamic West. Journal of Arabic and Islamic studies.  ISSN 0806-198X.  18(5), s 87- 109 Full text in Research Archive.
 • Eggen, Nora Sunniva (2018). From Handmaiden of Theology to Handmaiden of Area Studies: Philological Approaches to Arabic-Islamic Studies in Norway. Islam and Christian-Muslim Relations.  ISSN 0959-6410.  29(4), s 445- 464 . doi: 10.1080/09596410.2018.1521559 Full text in Research Archive.
 • Eggen, Nora Sunniva (2018). ‘Profetenes arvinger’: Oppfatninger om lærdes autoritet i arabisk-islamsk middelalder. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (1), s 22- 33 Full text in Research Archive.
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Universalised versus Particularised Conceptualisations of Islam in Translations of the Qur'an. Journal of Qur'anic Studies.  ISSN 1465-3591.  18(1), s 49- 91 . doi: 10.3366/jqs.2016.0222
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). The mīthāq: a study in trust relations in the Qur’ān, In Håkan Rydving (ed.),  Micro-Level Analyses of the Qur’ân.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-554-8895-6.  2.  s 47 - 75
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Koranoversetting i Skandinavia. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2)
 • Eggen, Nora Sunniva (2011). Conceptions of Trust in the Qur'an. Journal of Qur'anic Studies.  ISSN 1465-3591.  13(2), s 56- 85 . doi: 10.3366/jqs.2011.0020
 • Eggen, Nora Sunniva (2011). Koranen - islams hellige skrift, I: Årstein Justnes & Jens Erland Braarvig (red.),  Hellige skrifter i verdensreligionene.  Cappelen Damm Høyskoleforlaget.  ISBN 978-82-7634-902-3.  artikkel.  s 87 - 119
 • Eggen, Nora Sunniva (2011). Å forholde seg til historien om Muhammad. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3), s 132- 146

View all works in Cristin

 • Eggen, Nora S.; Zandjani, Nina & Østmoe, Tor Ivar (red.) (2019). Gjenoversettelse av hellige tekster. Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  271 s.
 • Eggen, Nora Sunniva & Marcinkowski, Christoph (2012). Islam in Europe: Present Trends and Future Challenges. IAIS Malaysia.  ISBN 978-967-10065-4-2.  97 s.
 • Eggen, Nora Sunniva (2007). Koranen. Innføring i en tekst- og tolkningstradisjon. Solum.  ISBN 9788256015283.  434 s.

View all works in Cristin

 • Eggen, Nora S. (2019). Anmeldelse: Stig T. Rasmussen: Klassisk arabisk litteratur i oversættelse til dansk: En litteraturhistorisk vejvisende antologi. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (1), s 60- 61
 • Eggen, Nora S. (2019). What is the Qurʾān?. Apples - Journal of Applied Language Studies.  ISSN 1457-9863.  13(4), s 89- 93
 • Eggen, Nora S.; Zandjani, Nina & Østmoe, Tor Ivar (2019). Innledning, I: Nora S. Eggen; Nina Zandjani & Tor Ivar Østmoe (red.),  Gjenoversettelse av hellige tekster.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  Innledning.  s 1 - 4
 • Eggen, Nora Sunniva (2018). Matthew S. Gordon and Kathryn A. Hain: Concubines and courtesans: women and slavery in Islamic history. Women's History Review.  ISSN 0961-2025.  27(7), s 1227- 1228
 • Eggen, Nora Sunniva (2018). Modality in translations of the Qurʾān.
 • Eggen, Nora Sunniva (2017). Arguing for scholarly tradition and defending scholarly authority: al-Qāḍī ʿIyāḍ’s al-Gunya.
 • Eggen, Nora Sunniva (2017). Koranen og jihad. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (1)
 • Eggen, Nora Sunniva (2017). Koranoversettelser i Norge - sniktitt på Norsk oversetterleksikon, http://oversetterforeningen.no/koranoversettelser-i-norge-en-sniktitt-pa-norsk-oversetterleksikon/#more-10422.
 • Eggen, Nora Sunniva (2017). Scholarly Life in Times of Turmoil: al-Qāḍī ʿIyāḍ in Twelfth Century Ceuta.
 • Eggen, Nora Sunniva (2017). Scholarly Life in Times of Turmoil: al-Qāḍī ʿIyāḍ in Twelfth Century Ceuta..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Bilder og billedstrid: perspektiver fra islam: Hets og hellighet: Billedstrid og religionssatire fra reformasjonen til i dag..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Conceptualization of blasphemy in the writings of al-Qāḍī ʿIyāḍ (d. 544/1149)..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Evig aktuell? om forholdet mellom forskning, formidling og aktualitet. Innledning og panel med Emil Johnsen, Helge Jordheim, Eivind Seland og Tone Selboe..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Feministiske lesninger av hellige, autoritative tekster. Innledning og panel med Annette Dreyer, Anne Hege Grung, Gyrid Gunnes og Marianne Bjelland Kartzow..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Islamforskning. Introduksjon og panel med Thomas Hoffmann og Oddbjørn Leirvik..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Mellom fortid og nåtid i arabiskfilologien. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3/4)
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Modalitet i skandinaviske koranoversettelser..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Translation of the Quran to Scandinavian Languages..
 • Eggen, Nora Sunniva (2016). Truth and dialog. Introduction, and panel with Vivian Boland, Antione Levy, Greg Reichberg, Ragnhild Johnsrud Zorgati, Mohammad Sabouri..
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Blasfemi og islam. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Challenges of writing intellectual history: the case of al-Qāḍī ʿIyāḍ from Ceuta (d. 544/1149)..
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Claiming authority, defending integrity: Preliminary notes for a reading of al-Qāḍī ʿIyāḍ’s autobiographical work al-Ghunya..
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Da Frans møtte sultanen. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Det nye koranfunnet. Vårt land.  ISSN 0805-5424.
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). En feministisk islamfornyer. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Islam i middelalderens fiendebilder.
 • Eggen, Nora Sunniva (2015). Tegninger og åndskamp. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). Den åndfulle vei. Fra Nahj al-balagha: taler, brev og visdomsord fra Ali ibn Abi Talibal-Sharif al-Radi: Den åndfulle vei. Fra Nahj al-balagha: taler, brev og visdomsord fra Ali ibn Abi Talib.
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). Islambegreper i skandinaviske koranoversettelser.
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). John Burton: «En introduksjon til hadith».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 156- 157
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). Jonas Otterbeck og Leif Stenberg (red.):«Islamologi: Studiet av en religion».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 146- 147
 • Eggen, Nora Sunniva (2014). What's at stake? Some dilemmas encountered in Islamic Studies.
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). A.J. Droge: «The Quran. A New Annotated Translation».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 90- 91
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). Bengt Knutsson: «Arabiska visdomsord. al-Hikma al-arabiyya».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 92- 93
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). Hijra: migrasjon som frigjøringsprosjekt. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  25(2), s 31- 36
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). Islamsk rettsvitenskap.
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). Universalized versus particularized conceptualizations of Islam in translations of the Qurʾan in Scandinavia.
 • Eggen, Nora Sunniva (2013). Å oversette det guddommelige.
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Agency and voice in translations of the Qur’ān into the Scandinavian languages.
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Conceptualisations of Trust in Medieval Islām: A study in ʾamāna, thiqa and related notions.
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Cora Døving and Berit Thorbjørnsrud (eds.): «Religiøse ledere. Makt og avmakt i norske trossamfunn».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (1), s 128- 129
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Jenny Berglund, Göran Larsson and Ulf P. Lundgren (eds.): «Att söka kunskap».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (1), s 126- 127
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Koranen som hypertekst.
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Lars Borking: «Kampen om Algeriet. Den skandinaviske støtten 1954–1962».. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 146- 147
 • Eggen, Nora Sunniva (2012). Simon Stjernholm: Lovers of Muhammad. A Study of Naqshbandi-Haqqani Sufis in the Twenty-First Century.. Svensk Teologisk Kvartalskrift.  ISSN 0039-6761.  88(1), s 46
 • Eggen, Nora Sunniva (2011). Kim Beng Phar: «Islamic Statehood and Maqasid al-Shariah in Malaysia. A zero-sum game». Islam and Civilisational Renewal.  2(2), s 402- 404
 • Eggen, Nora Sunniva (2011). The Ethics of Trust. Perspectives from Islam.
 • Eggen, Nora Sunniva (2010). Abd al-Latif Ibn Ibrahim Ibn Abd al-Latif al-Husayn: «al-Amana fil-islam wa-atharuha fil-mujtam [Trust in Islam and its effects on the society]». Islam and Civilisational Renewal.  2(1), s 198- 201
 • Eggen, Nora Sunniva (2010). Arabisk-islamsk tekstkultur i middelalderen.
 • Eggen, Nora Sunniva (2010). Conceptualizations of the World in Islamic Foundational Texts and Scholarly Literature.
 • Eggen, Nora Sunniva (2010). Islam in Scandinavia – with specific reference to Norway.
 • Eggen, Nora Sunniva (2010). Islamske perspektiver på etikk.
 • Eggen, Nora Sunniva (2009). Conceptions of Trust in the Qur’ān: The Case of Amānah.
 • Eggen, Nora Sunniva (2009). Kader Abdolah: «En vandring gjennom Koranen» og «Sendebudet Muhammad». Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3), s 286- 291
 • Eggen, Nora Sunniva (2009, 22. august). al-Ghazali - teolog, rettstenker og mystiker. Foredrag i P2-akademiet. [Radio].  NRK P2.
 • Eggen, Nora Sunniva (2008). De rettvises hager. Muhyi al-Din al-Nawawis samling av overleveringer om profeten Muhammad.
 • Eggen, Nora Sunniva (2007). Tilnærminger til Koranen. Om tolkning i islamsk tradisjon. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  19(4), s 11- 16
 • Eggen, Nora Sunniva & Aabakken, Anne (2007). Budskap til verden. Osama Bin Ladens brev og taler. Redigert og presentert av Bruce Lawrence. Etterord av Brynjar Lia.
 • Eggen, Nora Sunniva & Hafez, Sabry (2007). En hvit elefant. (Oversatt artikkel av Sabry Hafez om Alaa Al Aswany). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Eggen, Nora Sunniva (2006, 22. november). Finnes en korankritikk? Vårt Land.  Oslo.
 • Eggen, Nora Sunniva (2004). Islamsk mystikk og sufisme. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  16(2), s 20- 25
 • Eggen, Nora Sunniva (2004). Milepæler. Med forord av Kari Vogt.
 • Eggen, Nora Sunniva (2003). En islamsk tilnærming til et liv i fromhet. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  36(1), s 59- 70
 • Eggen, Nora Sunniva (2003). Guds lov. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier.  ISSN 1503-5727.  (2), s 26- 34
 • Eggen, Nora Sunniva (2003). Hajj. Islams pilegrimsferd til Mekka. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  15(4), s 21- 26
 • Eggen, Nora Sunniva (2002). Omskjæring og kjønnslemlestelse av kvinner - et islamsk perspektiv. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  41(6), s 392- 399

View all works in Cristin

Published Sep. 27, 2018 10:02 AM - Last modified Sep. 30, 2019 1:14 PM